Projekty

Dlouhodobý koncepční rozvoj 2012 – 2017, reg. č.: RVO:68081731

ÚPT č. Název projektu Řešitel v ÚPT Funkce Agentura Reg. č.
144304 Modernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045
144303 Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT LM2018129
140101 INSPIRE-MED INtegrovaná magnetická rezonanční spektroskopie a multimodální zobrazování pro výzkum a vzdělávání v medicíně Ing. Zenon Starčuk, CSc. S EC 813120
Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické kardiostimulaci Ing. Pavel Jurák, CSc. S MZ NU21-02-00584
236001 Predikce Efektu Stimulace u pacientů s Epilepsií (PRESEnCE) Ing. Pavel Jurák, CSc. S MZ NV19-04-00343
232501 Neinvazivní mapování elektrické aktivity srdce - 3D VDI mapping Ing. Pavel Jurák, CSc. S TA ČR FW03010434
233001 Subkortikální jádra a kortikální funkce z perspektivy hluboké mozkové stimulace Ing. Pavel Jurák, CSc. S GA ČR GA 21-25953S
443002 Vícedimenzionální nelineární optomechanika levitujících nanosystémů prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř GA ČR 19-17765S
448509 Aplikovaná fyzika se zaměřením na fotoniku, silové účinky záření - optomechaniku, laserovou spektroskopii prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř AV ČR Akademická prémie
452503 Laserové zdroje záření a metrologie optických soustav v DUV spektrální oblasti prof. Ing. Josef Lazar, Dr. S FW03010232
625001 Difraktivní a refraktivní optika pro pokročilé zabezpečení dokumentů a cenin doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. Ř MV ČR Vl3VS/735
621101 Návrh a výroba pokročilých difraktivních optických elementů a jejich aplikace do průmyslu doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. S MPO FV40197
552304 Centrum elektronové a fotonové optiky Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Ř TA ČR TN01000008
593003 Kvantitativní nízkoenergiové 4D-STEM zobrazování radiačně citlivých vzorků Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. Ř GA ČR GA 21-13541S
591101 Scintilační detektory pro speciální použití v SEM Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. S MPO FV30271
581202 High-tech chlazený držák vzorků s integrovanou detekcí elektronů a řídícím softwarem pro optimalizaci termodynamických podmínek v komoře vzorku EREM doc Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015020
582502 Ekologické epoxidové zalévací systémy pro elektrotechniku doc Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D. S TA ČR TH04030007
583002 Spektroskopie a mikroskopie chemických látek v ledu pro environmentální a farmaceutické účely doc Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D. S TA ČR 19-08239S
583003 Pokročilé simulace interakcí elektronů s plynem pro vysoce účinnou detekci sekundárních elektronů při dynamických in-situ experimentech v EREM. doc Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D. Ř GA ČR 19-03909S
TSCAC Two-species composite atomic clocks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT-f02 TSCAC
464301 Mezioborově orientovaná spolupráce v metrologii s chladnými kvantovými objekty a vláknovými sítěmi Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Ř MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008460
460905 18SIB06 TiFOON - Advanced time/frequency comparison and dissemination through optical telecommunication networks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET 18SIB06 TiFOON
463001 Koherentně programovatelný zdroj neklasického světla Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S GA ČR 19-14988S
465001 Bezpečnostní rizika fotonických komunikačních sítí Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S MV ČR VJ01010035
460904 Large Volume Metrology Applications Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT_i05 LaVa
460902 Coulomb Crystals for Clocks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT-f07 CC4C
460102 Clock Network Services - Design Study Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EC 951886
822503 Pokročilé metody laserové svařování pro automobilový průmysl doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Ř TA ČR TH04010366
822504 Využití laserových a hybridních technologií v energetických zařízeních doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. S TA ČR FW01010293
Optical forces acting on plasmonic nanoparticles as a tool for SERS bioassays fabrication Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D. Ř AV ČR MSM100652101
753301 Studium interakce levitujících částic v optické kavitě Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D. Ř GA ČR 21-19245K
216002 Klinická odpovídavost na STN-DBS u Parkinsonovy nemoci: vliv vaskulárních, kardiovaskulárních, metabolických a zánětlivých komorbidit Ing. Josef Halámek, CSc. S MZ NU21-04-00445
651201 Technologie výroby a snímání strojově čitelného prvku nejvyššího stupně zabezpečení Ing. Miroslav Horáček, Ph.D. S CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024673
272501 Robotický systém pro detekci metabolických látek a patogenů v rostlinách za účelem zvýšení produkce léčivých látek Ing. Jan Ježek, Ph.D. S TA ČR FW03010535
492501 Nelineární difrakční vláknové prvky pro senzorické systémy Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. S TA ČR FW01010379
495003 Metody přenosu a detekce scintilačního záření s optickými vlákny a energetickým rozlišením zdrojů ionizujícího záření Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. Ř MV ČR VI3VS/730
312501 Pokročilé konstrukční uzly pro automatizaci kontroly ve výrobě 4.0 Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D. S TA ČR FW03010687
713003 Řízená evoluce bakterií produkujících polyhydroxyalkanoáty Mgr. Ota Samek, Dr. S GA ČR 19-20697S
Pokročilé metody detekce patogenních mikroorganizmů a hodnocení účinku antimikrobiálních látek Ramanovou spektroskopií a dalšími metodami na úrovni molekul v optofluidních systémech Mgr. Ota Samek, Dr. S MZ NU21-05-00341
713301 Ekologická role polyhydroxyalkanoátů u cyanobakterií Mgr. Ota Samek, Dr. S GA ČR 19-29651L
481102 HyPerSpec - vývoj hyperspektrálních kamer pro biotechnologické aplikace a analýzu prvku Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. S MPO FV40455
481201 Technologie pro pokročilou optiku a její průmyslová aplikace Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. Ř MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020294
343003 Souhra konvektivního přenosu tepla a turbulentních proudění s rotací v klasických a kvantových fázích kryogenního helia Ing. Pavel Urban, Ph.D. S GA ČR GA-20-00918S
242501 Integrovaný telemedicínský systém pro včasnou detekci poruch perireferní perfuze, monitoring a personalizovanou aplikaci neinvazivních terapii se specifickým zaměřením na pacienty s chronickými onemocněními Ing. Vlastimil Vondra, Dr. S TA ČR FW01010543
Methodological research on advanced electron microscopy in microbiology and ecology Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D. Ř AV ČR MSM100652102
108501 Pokročilé metody zpracování elektrofyziologických signálů v neurologii Ing. Petr Klimeš, Ph.D. Ř AV ČR L100652102
104301 Lokalizace epileptického ložiska a pokročilá analýza vysokofrekvenčního intrakraniálního EEG Ing. Petr Klimeš, Ph.D. Ř MŠMT LTAUSA18
840101 Super-Pixels: Redefining the way we sense the world. Stephen Simpson, Dr. S EC 829116
252501 Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostruktur Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. S TA ČR FW03010504
282503 Umělá inteligence pro autonomní klasifikaci EKG v rámci online telemedicínské platformy Ing. Filip Plešinger, Ph.D. S TA ČR FW01010305
223301 Efekty narušení Oberbeck-Boussinesquovy aproximace v turbulentní konvekci za vysokých Rayleighových čísel v kryogenním héliu Mgr. Michal Macek, Ph.D. Ř GA 21-06012J
224301 Kvantovo-klasické analogie v mezních režimech přenosu tepla turbulentním prouděním Mgr. Michal Macek, Ph.D. Ř MŠMT CZ02269/00/00/18_070/0009944
Vývoj systémů „3D tisk-žárový nástřik“ pro dynamicky a cyklicky namáhané aplikace Mgr. Josef Daniel, Ph.D. S TA ČR TH75020003
604301 Holografická endoskopie pro in vivo aplikace prof. Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D. Ř MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476
860101 DEEP BRAIN PHOTONIC TOOLS FOR CELL-TYPE SPECIFIC TARGETING OF NEURAL DISEASES Ing. Hana Uhlířová, Ph.D. S EC 101016787