Vývoj inovativních difraktivních prvků pro pokročilé zabezpečení výrobků, cenin a dokumentů

625002

Vývoj inovativních difraktivních prvků pro pokročilé zabezpečení výrobků, cenin a dokumentů

Padělání dokumentů, cenin a výrobků představuje aktuální bezpečnostní hrozbu, zejména v kontextu zhoršující se mezinárodní situace. Projekt reaguje na tuto hrozbu rozvojem znalostí a technologií zejména v oblastech: Pokročilé optické způsoby zabezpečení dokumentů a cenin fotonickými a polarizačními prvky vytvořenými metodou zápisu pomocí elektronové litografie. Výzkum a vývoj metod přípravy prvků s proměnlivým obrazem, které využívají strukturu rozvětvených linek v širokém rozsahu roztečí, od linek s roztečí vizuálně rozeznatelnou až po linky v hluboké submikronové oblasti. Analýza alternativních způsobů vytváření zmíněných prvků a charakteristických omezení těchto alternativních způsobů.

Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.
Řešitel: 
Kolařík Vladimír - Ústav přístrojové techniky AV ČR
Spoluřešitelé: 

Kotrlý Marek - Ministerstvo vnitra České republiky

Agentura: 
MV ČR
Reg. č.: 
VK01010026
Datum od: 
1. 1. 2023
Datum do: 
31. 12. 2026