Nabízené technologie

Medicínské signály

Ing. Pavel Jurák, CSc.

Koherenční optika

prof. Ing. Josef Lazar, Dr.

Magnetická rezonance a kryogenika

Ing. Zenon Starčuk, CSc.

Elektronová Mikroskopie

Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.

Elektronové a plazmové technologie

Ing. Martin Zobač, Ph.D.

Mikrofotonika

prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.