Organizační struktura

Vedení ÚPT AV ČR

Ředitelství

Ředitelka

Zástupce ředitelky pro vědecko-výzkumnou činnost

Zástupce ředitelky pro ekonomicko-technickou činnost

Sekretariát ředitelky

Dozorčí rada

Předseda

 • prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. ÚFM AV ČR, v. v. i.

Místopředseda

 • Ing. Filip Plešinger, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Tajemnice

 • Bc. Světlana Hanáková ÚPT AV ČR, v. v. i.

Členové

 • prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. MU, PřF
 • Ing. Jan Kůr Mesing, spol. s r. o.
 • prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.  VUT v Brně, FSI

Rada ÚPT AVČR, v.v.i.

Předseda

 • Ing. Pavel Jurák, CSc. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Místopředseda

 • Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Tajemník

 • Ing. Jan Slaměník, CSc. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Členové

 • Ing. Ondřej Číp, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci
 • prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D VUT v Brně, FSI
 • Mgr. Petr Klapetek, Ph.D. Český metrologický institut
 • prof. Ing. Josef Lazar, Dr. ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. MU, PřF,
  Ústav fyziky kondenzovaných látek
 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc. ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Zenon Starčuk, CSc. ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Martin Zobač, Ph.D. ÚPT AV ČR, v. v. i.

Výzkumná oddělení

Speciální technologie
Ing. Martin Zobač, Ph.D.

Tenké vrstvy

Elektronové technologie

Elektronová litografie

Elektronová mikroskopie
Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.

Elektronová optika

Mikroskopie a spektroskopie povrchů

Mikroskopie a mikroanalýza

Mikroskopie pro biomedicínu

Environmentální elektronová mikroskopie

Mikroskopie pro materiálové vědy

Magnetická rezonance a kryogenika
Ing. Zenon Starčuk, CSc.

Magnetická rezonance

Kryogenika a supravodivost 

Medicínské signály
Ing. Pavel Jurák, CSc.

Um. inteligence a medicínské technologie

Výpočetní neurovědy

Mikrofotonika
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.

Levitační fotonika

Komplexní fotonika

Biofotonika a optofluidika

Koherenční optika
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.

Koherentní lasery a interferometrie

Vysokovýkonové laserové technologie

Podpůrná oddělení

Personální úsek a mzdová účtárna

Zdeňka Sigmundová

Ekonomický úsek

Ing. Petr Kalivoda

Středisko informačních technologií

Richard Tannenberg

Knihovna

Miluše Lángová

Technické oddělení

Ing. Jiří Kališ

Podpora projektů

Ing. Tereza Zdražilová

Komunikace s veřejností a médii

Ing. Pavla Schieblová