Umělá inteligence a medicínské technologie

AIMT

Zaměření
Tým je zaměřen na metody umělé inteligence a originální diagnostické metody a jejich aplikace v oblasti medicínských technologií. Zaměření týmu odráží bouřlivý vývoj v oblasti AI a to především v oblasti hlubokého učení, kde se věnuje návrhu architektur modelů vhodných pro konkrétní úlohy. Tým má dlouhou historii spolupráce s tuzemskými (Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno; Fakultní nemocnice Královské vinohrady, Praha) či zahraničními výzkumnými pracovišti (UMC+, Maastricht, NL; University of Rochester, NY, USA) a se soukromými subjekty (Cardion, s.r.o. , MDT, s.r.o. ). Spolupráce je podložena řadou vědeckých a aplikačních projektů. Díky této spolupráci naše softwarové aplikace pro plně automatickou analýzu biologických signálů a původní metodika pomáhají pacientům.

Vize týmu
Základní vizí týmu je využití nových technologií a metod pro diagnózu a účinnou léčbu pacientů s poruchami kardiovaskulárního systému. Prioritou týmu je personálně stabilní jádro, otevřené ke spolupráci  zájemcům (především studentům - závěrečné práce, stáže) o oblast aplikací umělé inteligence a medicínských signálů. V dlouhodobém horizontu tým usiluje o společné projekty s tuzemskými i zahraničními partnery s úzkou vazbou na klinickou medicínu a soukromými podniky.

AIMT

 

Témata výzkumu

  • Analýza vysokofrekvenčních složek EKG
  • Metody umělé inteligence pro automatickou analýzu EKG (QRS, patologie)
  • Real-time metody zpracování signálu
  • Analýza rychlosti šíření pulzní vlny
  • Nástroje pro inspekci a postprocessing multimodálních dat