Kryogenika a supravodivost

Skupina kryogenika a supravodivost

Základní pracovní náplní skupiny kryogeniky a supravodivosti byl výzkum a vývoj supravodivých magnetů pro nukleární magnetickou rezonanci (NMR) včetně souvisejícího vědeckého i technického zázemí k dosahování a uchovávání velmi nízkých teplot (až do 4,2 K, resp. –269°C). V průběhu let se náplň činnosti postupně rozšiřovala o další nezbytné součásti kryogeniky, např. o vakuovou techniku, nízkoteplotní termometrii, materiálové inženýrství a další.

V současné době řešíme projekty z oblasti základního i aplikovaného výzkumu. V obou případech skupina využívá své rozsáhlé, a v rámci ČR zcela ojedinělé experimentální zázemí k ověřování a testování vědeckých i technických teorií a poznatků. Významným podpůrným prvkem je vlastnictví zkapalňovače hélia.

Skupina kryogeniky a supravodivosti nabízí své zkušenosti v následujících oblastech:

  • nízkoteplotní termometrie,
  • návrhy a realizace kryogenních systémů,
  • stanovení tepelně-radiačních vlastností materiálů,
  • vakuová technika,
  • měření magnetických polí a návrhy supravodivých magnetů,
  • konzultace a školení v oblasti bezpečnosti kryogenní techniky.

Detailní přehled viz Profilový list skupiny (anglicky).