Aplikovaná a integrovaná fotonika

Prezentace skupiny

Skupina se zabývá vyžitím progresivních fotonických technologií pro vývoj a výrobu vysoce integrovaných a inteligentních zařízení v oblasti integrované fotoniky, spektroskopie a zobrazovacích systémů. Naše práce je zaměřena na dvě hlavní oblasti.

Vývoj robustní technologie výroby fotonických prvků

Vývoj specializovaných přístrojů a technologie pro zápis vysokých detailů (100 nm a méně) s následným prokopírováním matrice do substrátu technologií hlubokého reaktivního iontového leptání. Intenzivně rozvíjíme technologie bezmaskového zápisu mikrooptických členů dvoufotonovým streolitografem vlastní konstrukce a fs laserem asistovaného reaktivního iontového leptání. 

Dvoufotonový litograf

Dvoufotonový litograf pro výrobu planárních a semiplanárních struktur s akustooptickým vychylovacím systémem a kompenzací prostorové a časové disperze femtosekundového pulzu pulzu. 

 

Návrh fotonických prvků a integrace fotonických prvků do inovativních zobrazovacích a spektroskopových optických systémů.

Vyvíjíme vysoce integrované fotonické prvky s na bázi mikrooptiky a metaoptiky pro transformaci světla v optických soustavách zobrazovacích systémů, klasických i zobrazujících spektrometrů a speciálních fotonických čipů pro studium mechanického chování mikro objektů v silně zaostřených světelných polích.

Hyperspektrální mikroskop Hyperspektrální záznam Hyperspektrální záznam
Hyperspektrální mikroskop, vývojová pracovní stanice pro měření hyperspektrální odezvy rostlin a mikroorganismů. Hyperspektrální záznam vniřní struktury řasy Trachydiscus minutus, zpracování spekter do jednotlivých tříd metodami umělé inteligence.

 

Mikročip  Mikročip

Mikročip pro chytání mikroobjektů za sníženého tlaku.

V současné době řešíme dva grantové projekty:

  • HyPerSpec - vývoj hyperspektrálních kamer pro biotechnologické aplikace a analýzu prvku.
  • Technologie pro pokročilou optiku a její průmyslová aplikace.