Interferometrická a optovl. instrumentace

Výzkumná skupina řeší následující témata: laserová interferometrie, metody měření, zpracování dat, nová optická uspořádání, návrhy celých sestav, komerční měření v oblasti délkové metrologie, optická vláknová technika, svařování a tvarování optických vláken, návrhy a výroba optovláknových sestav i se speciálními typy optických vláken (PM, PCF), optické vláknové senzory, principy a návrhy metod měření ionizujícího záření, tenké vrstvy, návrhy, realizace komplexních přístrojů v oblasti interferometrie, délkové metrologie a optovláknové techniky a senzorů.

Virtuální prohlídky laboratoří