Publikace - Koherentní lasery a interferometrie

Pro podrobné hledání publikací je možné využít on-line katalog ASEP.

 

 

Článek v odborném periodiku

2022

Beneš, J., Procháska, F., Rail, Z., Tomka, D., Pravdová, L., Číp, O. Production and measuring methods and procedures in precision optical cavities production. Journal of Instrumentation. 2022, 17(2), P02012. ISSN 1748-0221. E-ISSN 1748-0221. ABSTRACT

Čížek, M., Pravdová, L., Pham, M. T., Lešundák, A., Hrabina, J., Lazar, J., Pronebner, T., Aeikens, E., Premper, J., Havliš, O., Velc, R., Smotlacha, V., Altmannová, L., Schumm, T., Vojtěch, J., Niessner, A., Číp, O. Coherent fibre link for synchronization of delocalized atomic clocks. Optics Express. 2022, 30(4), 5450-5464. ISSN 1094-4087. ABSTRACT

Hrabina, J., Hošek, M., Řeřucha, Š., Čížek, M., Pilát, Z., Zucco, M., Lazar, J., Číp, O. Absolute frequencies of H13C14N hydrogen cyanide transitions in the 1.5-µm region with the saturated spectroscopy and a sub-kHz scanning laser. Optics Letters. 2022, 47(21), 5704-5707. ISSN 0146-9592. E-ISSN 1539-4794. ABSTRACT

Jelínek, M., Číp, O., Lazar, J., Mikel, B. Design and Characterisation of an Optical Fibre Dosimeter Based on Silica Optical Fibre and Scintillation Crystal. Sensors. 2022, 22(19), 7312. E-ISSN 1424-8220. ABSTRACT  

Podhora, L., Lachman, L., Pham, M. T., Lešundák, A., Číp, O., Slodička, L., Filip, R. Quantum Non-Gaussianity of Multiphonon States of a Single Atom. Physical Review Letters. 2022, 129(1), 013602. ISSN 0031-9007. E-ISSN 1079-7114. ABSTRACT

2021

Jonáš, A., Pilát, Z., Ježek, J., Bernatová, S., Jedlička, P., Aas, M., Kiraz, A., Zemánek, P. Optically Transportable Optofluidic Microlasers with Liquid Crystal Cavities Tuned by the Electric Field. ACS Applied Materials and Interfaces. 2021, 13(43), 50657-50667. ISSN 1944-8244. E-ISSN 1944-8252. ABSTRACT

Řeřucha, Š., Holá, M., Šarbort, M., Hrabina, J., Oulehla, J., Číp, O., Lazar, J. Compact differential plane interferometer with in-axis mirror tilt detection. Optics and Lasers in Engineering. 2021, 141(June), 106568. ISSN 0143-8166. E-ISSN 1873-0302. ABSTRACT

2020

Bachorec, E., Horáček, I., Hulva, P., Konečný, A., Lučan, R. K., Jedlička, Petr, ShohdI, W. M., Řeřucha, Šimon, Abi-Said, M., Bartonička, T. Egyptian fruit bats do not preferentially roost with their relatives. Journal of Zoology. 2020, 312(2), 111-121. ISSN 0952-8369. ABSTRACT

Bachorec, E., Horáček, I., Hulva, P., Konečný, A., Lučan, R. K., Jedlička, Petr, Shohdi, W. M., Řeřucha, Šimon, Abi-Said, M., Bartonička, T. Spatial networks differ when food supply changes: Foraging strategy of Egyptian fruit bats. PLoS ONE. 2020, 15(2), e0229110. E-ISSN 1932-6203. ABSTRACT

Flajšmanová, Jana, Šiler, Martin, Jedlička, Petr, Hrubý, František, Brzobohatý, Oto, Filip, R., Zemánek, Pavel. Using the transient trajectories of an optically levitated nanoparticle to characterize a stochastic Duffing oscillator. Scientific Reports. 2020, 10(1), 14436. ISSN 2045-2322. ABSTRACT

Gablech, I., Klempa, J., Pekárek, J., Vyroubal, P., Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Kunz, J., Brodsky, J., Neužil, P. Simple and Efficient AlN-Based Piezoelectric Energy Harvesters. Micromachines. 2020, 11(2), 143. ISSN 2072-666X. ABSTRACT

Hrabina, Jan, Jelínek, Michal, Skoupý, Radim, Holá, Miroslava, Mikel, Břetislav, Číp, Ondřej, Lazar, Josef. Reference optických kmitočtů na bázi mikrostrukturních fotonických vláken a jejich využití ve frekvenčně stabilizovaných laserových systémech. Jemná mechanika a optika. 2020, 65(6), 161-163. ISSN 0447-6441.

Lazar, Josef, Holá, Miroslava, Šarbort, Martin, MIKel, Břetislav, Úlehla, L., Čelechovská, L., Schovánek, P. Zdroj záření s měnitelnou koherencí pro interferometii. Jemná mechanika a optika. 2020, 65(6), 182-184. ISSN 0447-6441.

Lešundák, Adam, Pham, Minh Tuan, Čížek, Martin, Obšil, P., Slodička, L., Číp, Ondřej. Optical frequency analysis on dark state of a single trapped ion. Optics Express. 2020, 28(9), 13091-13103. ISSN 1094-4087. ABSTRACT

Mikel, Břetislav, Helán, R., Jelínek, Michal, Vomáčka, P., Urban, F. Využití optických vláken v bezpečnostních systémech jaderných elektráren. Jemná mechanika a optika. 2020, 65(6), 164), 167. ISSN 0447-6441.

Podhora, L., Pham, Minh Tuan, Lešundák, Adam, Obšil, P., Čížek, Martin, Číp, Ondřej, Marek, P., Slodička, L., Filip, R. Unconditional Accumulation of Nonclassicality in a Single-Atom Mechanical Oscillator. Advanced Quantum Technologies. 2020, 3(11), 2000012. E-ISSN 2511-9044. ABSTRACT

2019

Obšil, P., Lešundák, Adam, Pham, Minh Tuan, Lakhmanskiy, K., Podhora, L., Oral, Martin, Číp, Ondřej, Slodička, L. A room-temperature ion trapping apparatus with hydrogen partial pressure below 10(-11) mbar. Review of Scientific Instruments. 2019, 90(8), 083201. ISSN 0034-6748. ABSTRACT

Obšil, T., Lešundák, Adam, Pham, Minh Tuan, Araneda, G., Čížek, Martin, Číp, Ondřej, Filip, R., Slodička, L. Multipath interference from large trapped ion chains. New Journal of Physics. 2019, 21(SEP), 093039. ISSN 1367-2630. ABSTRACT

Oral, Martin, Číp, Ondřej, Slodička, L. Simulation of motion of many ions in a linear Paul trap. International Journal of Modern Physics. A. 2019, 34(36), 1942003. ISSN 0217-751X. ABSTRACT

Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel, Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Číp, Ondřej, Lazar, Josef. Influence of coating technology and thermal annealing on the optical performance of AR coatings in iodine-filled absorption cells. Optics Express. 2019, 27(7), 9361-9371. ABSTRACT

Šarbort, Martin, Holá, Miroslava, Pavelka, Jan, Schovánek, P., Řeřucha, Šimon, Oulehla, Jindřich, Fořt, Tomáš, Lazar, Josef. Comparison of three focus sensors for optical topography measurement of rough surfaces. Optics Express. 2019, 27(23), 33459-33473. ISSN 1094-4087. ABSTRACT

Tinoco Navaro, Hector Andres, Holzer, Jakub, Pikálek, Tomáš, Buchta, Zdeněk, Lazar, Josef, Chlupová, Alice, Kruml, Tomáš, Hutař, Pavel. Determination of elastic parameters of Si3N4thin films by means of anumerical approach and bulge tests. Thin Solid Films. 2019, 672(FEB), 66-74. ISSN 0040-6090. ABSTRACT

2018

Obšil, P., Lachman, L., Pham, Minh Tuan, Lešundák, Adam, Hucl, Václav, Čížek, Martin, Hrabina, Jan, Číp, Ondřej, Slodička, L., Filip, R. Nonclassical Light from Large Ensembles of Trapped Ions. Physical Review Letters.  2018,  120, 25,  1-6, 253602. ISSN 0031-9007. ABSTRACT 

Slodička, L., Číp, Ondřej, Filip, R. Neklasické světlo z velkého počtu izolovaných atomů. Československý časopis pro fyziku.  2018, 68(5), 290-293. ISSN 0009-0700.

2017

Buchta, Zdeněk, Šarbort, Martin, Čížek, Martin, Hucl, Václav, Řeřucha, Šimon, Pikálek, Tomáš, Dvořáčková, Š., Dvořáček, F., Kůr, J., Konečný, P., Weigl, M., Lazar, Josef, Číp, Ondřej. System for automatic gauge block length measurement optimized for secondary length metrology. Precision Engineering.  2017, vol. 49, pp. 322-331. ISSN 0141-6359.  ABSTRACT

Číp, Ondřej. Rozhovor s prof. RNDr. Pavlem Zemánkem, Ph.D., zástupcem ředitelky Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR v Brně. Jemná mechanika a optika.  2017, roč. 62, č. 10, s. 243-244. ISSN 0447-6441.

Hrabina, Jan, Zucco, M., Philippe, Ch., Pham, Minh Tuan, Holá, Miroslava, Acef, O., Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Iodine Absorption Cells Purity Testing. Sensors.  2017, vol 17, iss 1, pp. 1-13, 17010102. ISSN 1424-8220.  ABSTRACT

Lešundák, Adam, Voigt, D., Číp, Ondřej, van der Berg, M. High-accuracy long distance measurements with a mode-filtered frequency comb. Optics Express.  2017, vol. 25, iss. 26, pp. 32570-32580. ISSN 1094-4087. ABSTRACT

Maňka, Tadeáš, Šerý, Mojmír, Lazar, Josef, Číp, Ondřej, Krátký, Stanislav, Zemánek, Pavel. Laserový systém pro odměřování reliéfu MIEMS vytvářeného metodou hlubokého reaktivního leptání. Jemná mechanika a optika.  2017, roč. 62, č. 10, s. 270-272. ISSN 0447-6441.

Mrňa, Libor, Šarbort, Martin, Řeřucha, Šimon, Jedlička, Petr. Autocorrelation analysis of plasma plume light emissions in deep penetration laser welding of steel. Journal of Laser Applications.  2017, vol. 29, iss. 1, pp. 1-10, 012009. ISSN 1042-346X.  ABSTRACT

Pikálek, Tomáš, Buchta, Zdeněk. Měření indexu lomu vzduchu pomocí interferometrie nízké koherence. Jemná mechanika a optika.  2017, roč. 62, č. 10, s. 253-256. ISSN 0447-6441.

Řeřucha, Šimon, Yacoot, A., Pham, Minh Tuan, Čížek, Martin, Hucl, Václav, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Laser source for dimensional metrology: investigation of an iodine stabilized system based on narrow linewidth 633 nm DBR diode. Measurement Science and Technology.  2017, vol. 28, iss. 4, pp. 1-11, 045204. ISSN 0957-0233.  ABSTRACT

Vojtěch, J., Šlapák, M., Škoda, P., Radil, J., Havliš, O., Altmann, M., Münster, P., Velč, R., Kundrát, J., Altmannová, L., Vohnout, R., Horváth, T., Hůla, M., Smotlacha, V., Čížek, Martin, Pravdová, Lenka, Řeřucha, Šimon, Hrabina, Jan, Číp, Ondřej. Joint accurate time and stable frequency distribution infrastructure sharing fiber footprint with research network. Optical Engineering.  2017, vol. 56, iss. 2, pp. 1-7, 027101. ISSN 0091-3286.  ABSTRACT

2016

Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Pravdová, Lenka; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Vojtěch, J.; Smotlacha, V. Fázově koherentní přenos stabilní optické frekvence Brno - Praha po optickém vlákně délky 306 km. Jemná mechanika a optika. 2016, roč. 61, 4-5, s. 91-97. ISSN 0447-6441.

Dvořáčková, Š.; Dvořáček, F.; Konečný, P.; Kůr, J.; Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Pikálek, Tomáš; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Bezkontaktní systém pro kalibrace koncových měrek. Metrologie. 2016, č. 4, s. 2-6. ISSN 1210-3543.

Dvořáčková, Š.; Dvořáček, F.; Konečný, P.; Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Pikálek, Tomáš; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Rychlé a šetrné měření délky koncových měrek. Techmagazín. 2016, prosinec, s. 10-11. ISSN 1804-5413.

Guillory, J.; Šmíd, Radek; García-Márquez, J.; Truong, D.; Alexandre, CH.; Wallerand, J. P. High resolution kilometric range optical telemetry in air by radio frequency phase measurement. Review of Scientific Instruments. 2016, vol. 87, iss. 7, 075105:1-6. ISSN 0034-6748.

Hrabina, Jan; Mikel, Břetislav; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Příprava referencí optických kmitočtů na bázi fotonických vláken plněných absorpčními plyny. Jemná mechanika a optika. 2016, roč. 61, 4-5, s. 98-100. ISSN 0447-6441.

Lučan, R. K.; Bartonička, T.; Jedlička, Petr; Řeřucha, Šimon; Šálek, Martin; Čížek, Martin; Nicolaou, H.; Horáček, I. Spatial activity and feeding ecology of the endangered northern population of the Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus). Journal of Mammalogy. 2016, vol. 97, iss. 3, pp. 815-822. ISSN 0022-2372. ABSTRACT

Šmíd, Radek; Hänsel, A.; Pravdová, Lenka; Sobota, Jaroslav; Číp, Ondřej; Bhattacharya, N. Comb mode filtering silver mirror cavity for spectroscopic distance measurement. Review of Scientific Instruments. 2016, vol. 87, iss. 9, 093107:1-8. ISSN 0034-6748. ABSTRACT

Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Noise Suppression on the Tunable Laser for Precise Cavity Length Displacement Measurement. Sensors. 2016, vol. 16, iss. 9, 1428:1-11. ISSN 1424-8220. ABSTRACT

2015

Čížek, Martin; Šmíd, Radek; Hucl, Václav; Pham, Minh Tuan; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Redukce šumu laserové diody s využitím nevyváženého vláknového interferometru. Jemná mechanika a optika. 2015, roč. 60, č. 1, s. 30-32. ISSN 0447-6441.

Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Šarbort, Martin; Oulehla, Jindřich; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Contribution of the Refractive Index Fluctuations to the Length Noise in Displacement Interferometry. Measurement Science Review. 2015, vol 15, iss. 5, pp. 263-267. ISSN 1335-8871. ABSTRACT

Hrabina, Jan; Šarbort, Martin; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Metody ověřování kvality absorpčních kyvet plněných molekulárním jódem. Jemná mechanika a optika. 2015, Roč. 60, č. 1, s. 8-9. ISSN 0447-6441.

Lazar, Josef. Lasery v měřicí technice – měření délek. Československý časopis pro fyziku. 2015, roč. 65, č. 5-6, s. 370-374. ISSN 0009-0700.

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Oulehla, Jindřich; Číp, Ondřej; Vychodil, M.; Sedlář, P.; Provazník, M. Pokročilé interferometrické systémy pro měření polohy v nanometrologii. Jemná mechanika a optika. 2015, roč. 60, č. 1, s. 14-17. ISSN 0447-6441.

Mrňa, Libor; Šarbort, Martin; Holá, Miroslava. Deformovatelné zrcadlo pro vysokovýkonové laserové aplikace. Jemná mechanika a optika. 2015, roč. 60, č. 1, s. 19-21. ISSN 0447-6441.

Pikálek, Tomáš; Buchta, Zdeněk. Air refractive index measurement using low-coherence interferometry. Applied Optics. 2015, vol. 54, iss. 16, pp. 5024-5020. ISSN 1559-128X. ABSTRACT

Řeřucha, Šimon; Bartonička, T.; Jedlička, Petr; Čížek, Martin; Hlouša, Ondřej; Lučan, R.; Horáček, I. The BAARA (Biological AutomAted RAdiotracking) System: A New Approach in Ecological Field Studies. PLoS ONE. 2015, FEB 25, e0116785:1-19. E-ISSN 1932-6203. ABSTRACT

Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Holá, Miroslava; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef. Self-referenced interferometer for cylindrical surfaces. Applied Optics. 2015, vol. 54, iss. 33, pp. 9930-9938. ISSN 1559-128X. ABSTRACT

Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Číp, Ondřej. Frequency Noise Suppression of a Single Mode Laser with an Unbalanced Fiber Interferometer for Subnanometer Interferometry. Sensors. 2015, vol. 15, iss. 1, pp. 1342-1355. ISSN 1424-8220. ABSTRACT

2014

Čížek, Martin; Hucl, Václav; Hrabina, Jan; Šmíd, Radek; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Two-Stage System Based on a Software-Defined Radio for Stabilizing of Optical Frequency Combs in Long-Term Experiments. Sensors 2014, vol. 14, iss. 1, pp. 1757-1770. ISSN 1424-8220. ABSTRACT

Hrabina, Jan; Acef, O.; Du Burck, F.; Chiodo, N.; Candela, Y.; Šarbort, Martin; Holá, Miroslava; Lazar, Josef. Comparison of Molecular Iodine Spectral Properties at 514.7 and 532 nm Wavelengths. Measurement Science Review. 2014, vol. 14, iss. 4, pp. 213-218. ISSN 1335-8871. ABSTRACT

Hrabina, Jan; Šarbort, Martin; Acef, O.; Du Burck, F.; Chiodo, N.; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Spectral properties of molecular iodine in absorption cells filled to specified saturation pressure. Applied Optics. 2014, vol. 53, iss. 31, pp. 7435-7441. ISSN 1559-128X. ABSTRACT

Chiodo, N.; Du-Burck, F.; Hrabina, Jan; Lours, M.; Chea, E.; Acef, O. Optical phase locking of two infrared continuous wave lasers separated by 100 THz. Optics Letters. 2014, vol. 39, iss. 10, pp. 2936-2939. ISSN 0146-9592. ABSTRACT

Lazar, Josef; Klapetek, P.; Valtr, M.; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Oulehla, Jindřich; Šerý, Mojmír. Short-Range Six-Axis Interferometer Controlled Positioning for Scanning Probe Microscopy. Sensors. 2014, vol. 14, iss. 1, pp. 877-886. ISSN 1424-8220. ABSTRACT

Lučan, R. K.; Bartonička, T.; Benda, P.; Bilgin, R.; Jedlička, Petr; Nicolaou, H.; Reiter, A.; Shohdi, W. M.; Šálek, Martin; Řeřucha, Šimon; Uhrin, M.; Abi-Said, M.; Horáček, I. Reproductive seasonality of the Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus) at the northern limits of its distribution. Journal of Mammalogy. 2014, vol. 95, iss. 5, pp. 1036-1042. ISSN 0022-2372. ABSTRACT

Pikálek, Tomáš; Fořt, Tomáš; Buchta, Zdeněk. Detection techniques in low-coherence interferometry and their impact on overall measurement accuracy. Applied Optics. 2014, vol. 53, iss. 36, pp. 8463-8470. ISSN 1559-128X. ABSTRACT

Pikálek, Tomáš; Fořt, Tomáš; Buchta, Zdeněk. Metody detekce středu interferenčního proužku v interferometrii nízké koherence. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 8, s. 220-223. ISSN 0447-6441.

Samek, Ota; Mlynariková, K.; Bernatová, Silvie; Ježek, Jan; Krzyžánek, Vladislav; Šiler, Martin; Zemánek, Pavel; Růžička, F.; Holá, Miroslava; Mahelová, M. Candida parapsilosis Biofilm Identification by Raman Spectroscopy. International Journal of Molecular Sciences, 2014, vol. 15, iss. 12, pp. 23924-23935. E-ISSN 1422-0067. ABSTRACT

2013

Buchta, Zdeněk; Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Čížek, Martin; Šarbort, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Active angular alignment of gauge blocks in double-ended interferometers. Sensors. 2013, vol. 13, iss. 10, pp. 13090-13098. ISSN 1424-8220. ABSTRACT

Buchta, Zdeněk; Rychnovský, Jan; Lazar, Josef. High-power laser diode array linewidth reduced by the external injection locking technique. Laser Physics Letters. 2013, vol. 10, iss. 10, 105002:1-5. ISSN 1612-2011. ABSTRACT

Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej. Frequency Noise Properties of Lasers for Interferometry in Nanometrology. Sensors. 2013, vol. 13, iss. 2, pp. 2206-2219. ISSN 1424-8220. ABSTRACT

Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej. Investigation of Short-term Amplitude and Frequency Fluctuations of Lasers for Interferometry. Measurement Science Review. 2013, vol. 13, iss. 2, pp. 63-69. ISSN 1335-8871. ABSTRACT

Chiodo, N.; Du Burck, F.; Hrabina, Jan; Candela, Y.; Wallerand, J. P.; Acef, O. CW frequency doubling of 1029 nm radiation using single pass bulk and waveguide PPLN crystals. Optics Communications. 2013, vol. 311, 15 January, pp. 239-244. ISSN 0030-4018. ABSTRACT

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Hrabina, Jan; Oulehla, Jindřich. Interferometric system with tracking refractometry capability in the measuring axis. Measurement Science and Technology. 2013, vol. 24, iss. 6, 067001:1-6. ISSN 0957-0233. ABSTRACT

2012

Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Řeřucha, Šimon; Šarbort, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Konečný, P.; Kůr, J.; Wíttek, R. Automatický systém pro bezkontaktní kalibraci koncových měrek. Jemná mechanika a optika. 2012, roč. 57, č. 10, s. 289-291. ISSN 0447-6441.

Buchta, Zdeněk. Mezinárodní konference Laser Helsinki 2012. Jemná mechanika a optika. 2012, roč. 57, č. 10, s. 286. ISSN 0447-6441.

Buchta, Zdeněk; Řeřucha, Šimon; Mikel, Břetislav; Čížek, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Novel Principle of Contactless Gauge Block Calibration. Sensors. 2012, vol. 12, iss. 3, pp. 3350-3358. ISSN 1424-8220. ABSTRACT

Číp, Ondřej; Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Buchta, Zdeněk. Charakterizace teplotní závislosti materiálů s nízkým teplotním koeficientem roztažnosti vhodných pro konstrukci nanometrologických mikroskopů. Jemná mechanika a optika. 2012, roč. 57, č. 10, s. 292-294. ISSN 0447-6441.

Číp, Ondřej. Rozhovor s Ing. Ilonou Müllerovou, Dr.Sc., ředitelkou Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i. v Brně. Jemná mechanika a optika. 2012, roč. 57, č. 10, s. 263-265. ISSN 0447-6441.

Číp, Ondřej; Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef. Study of the thermal stability of Zerodur glass ceramics suitable for a scanning probe microscope frame. Central European Journal of Physics. 2012, vol. 10, iss. 2, pp. 447-453. ISSN 1895-1082. ABSTRACT

Číp, Ondřej. Zlatá medaile MVS 2012 pro firmu MESING a Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR za "Automat pro bezkontaktní kontrolu délky koncových měrek". Jemná mechanika a optika. 2012, roč. 57, č. 10, s. 287-288. ISSN 0447-6441.

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk. Displacement interferometry with stabilization of wavelength in air. Optics Express. 2012, vol. 20, iss. 25, pp. 27830-27837. ISSN 1094-4087. ABSTRACT

Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Šerý, Mojmír; Číp, Ondřej; Čížek, Martin. Laserový systém pro odměřování 3D polohy s nanometrovým rozlišením pro mikroskopy. Jemná mechanika a optika. 2012, roč. 57, č. 10, s. 283-286. ISSN 0447-6441.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Šerý, Mojmír; Klapetek, P.; Číp, Ondřej. Multiaxis interferometric displacement measurement for local probe microscopy. Central European Journal of Physics. 2012, vol. 10, iss. 1, pp. 225-231. ISSN 1895-1082. ABSTRACT

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk. Refractive Index Compensation in Over-Determined Interferometric Systems. Sensors. 2012, vol. 12, iss. 10, pp. 14084-14094. ISSN 1424-8220. ABSTRACT

Mikel, Břetislav. Mezinárodní konference ISPEMI 2012 v Číně. Jemná mechanika a optika. 2012, roč. 57, č. 10, s. 295. ISSN 0447-6441.

Mrňa, Libor; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr. Feedback control of laser welding based on frequency analysis of light emissions and adaptive beam shaping. Physics Procedia. 2012, vol. 39, pp. 784-791. ISSN 1875-3892. ABSTRACT

Řeřucha, Šimon; Buchta, Zdeněk; Šarbort, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Detection of interference phase by digital computation of quadrature signals in homodyne laser interferometry. Sensors. 2012, vol. 12, iss. 10, pp. 14095-14112. ISSN 1424-8220. ABSTRACT

2011

Bartonička, T.; Jedlička, Petr. First record of Miniopterus schreibersii in the Czech Republic (Chiroptera: Miniopteridae). Lynx. 2011, vol. 42, iss. 1, pp. 83-89. ISSN 0024-7774.

Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. White-light fringe detection based on a novel light source and colour CCD camera. Measurement Science and Technology. 2011, vol. 22, iss. 9, 094031:1-6. ISSN 0957-0233. ABSTRACT

Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Klapetek, P.; Číp, Ondřej. Multidimensional interferometric tool for the local probe microscopy nanometrology. Measurement Science and Technology. 2011, vol. 22, iss. 9, 094030:1-8. ISSN 0957-0233. ABSTRACT

Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk. Standing Wave Interferometer with Stabilization of Wavelength on Air. tm-Technisches Messen. 2011, vol. 78, iss. 11, pp. 484-488. ISSN 0171-8096. ABSTRACT

Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk. Suppression of Air Refractive Index Variations in High-Resolution Interferometry. Sensors. 2011, vol. 11, iss. 8, pp. 7644-7655. ISSN 1424-8220. ABSTRACT

2010

Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Šerý, Mojmír. Laser interferometric measuring system for positioning in nanometrology. WSEAS Transactions on Circuits and Systems. 2010, vol. 9, iss. 10, pp. 660-669. ISSN 1109-2734.

Mikel, Břetislav; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. High frequency stability semiconductor laser sources at 760 nm wavelength. WSEAS Transactions on Circuits and Systems. 2010, vol. 9, iss. 10, pp. 650-659. ISSN 1109-2734.

Šmíd, Radek; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef. Conversion of Stability of Femtosecond Stabilized Mode-locked Laser to Optical Cavity Length. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. 2010, vol. 57, iss. 3, pp. 636-640. ISSN 0885-3010. ABSTRACT

Konferenční příspěvek – zahraniční konference

2022

Barcík, P., Hrabina, J., Čížek, M., Skryja, P., Kolka, Z., Pravdová, L. Stable Optical Frequency Transmission over a Free Space Optical Testbed. In: 2022 International Conference on Broadband Communications for Next Generation Networks and Multimedia Applications (CoBCom). New York: IEEE, 2022, (2022), č. článku 9880668. ISBN 978-1-6654-8598-2.
Čížek, M., Pravdová, L., Hrabina, J., Číp, O. Measuring sensitivity of optical frequency transfers to acoustic vibrations in photonic networks. In: Masajada, J., Urbańczyk, W., eds. 22nd Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Bellingham: SPIE, 2022, č. článku 125020I. Proceedings of SPIE, 12502. ISBN 978-1-5106-6112-7. ISSN 0277-786X. E-ISSN 1996-756X.

Grim, J., Vlček, I., Jedlička, P., Pham, M. T., Lešundák, A., Řeřucha, Š., Čížek, M., Kovalenko, A., Slodička, L., Číp, O. Compact vacuum setup for 27Al+ and 40Ca+ ion trapping. In: Masajada, J., Urbańczyk, W., eds. 22nd Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Bellingham: SPIE, 2022, roč. 12502 (2022), č. článku 125020W. Proceedings of SPIE, 12502. ISBN 978-1-5106-6112-7. ISSN 0277-786X. E-ISSN 1996-756X.

Grim, J., Vlček, I., Jedlička, P., Pham, M. T., Číp, O. Kompaktní vakuová sestava pro zachytávání a laserové chlazení iontů 27Al+ a 40Ca+. In: Růžička, B., ed. LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022, s. 19-20. ISBN 978-80-87441-30-5.

Havliš, O., Vojtěch, J., Šlapák, M., Číp, O., Čížek, M., Hrabina, J., Pravdová, L., Slodička, L. Multipásmový vláknový polygon pro přenos přesného času a koherentní frekvence. In: Růžička, B., ed. LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022, s. 23-27. ISBN 978-80-87441-30-5.

Holá, M., Mikel, B., Hrabina, J., Řeřucha, Š., Oulehla, J., Lazar, J., Číp, O. Compact dione laser system for dimensional metrology. In: Feiler, M., Ziman, M., Kováčová, S., Kováč, jr., J., eds. Proceedings of ADEPT - ADEPT 2022. Žilina: University of Žilina, 2022, s. 197-200. ISBN 978-80-554-1884-1.

Hošek, M., Řeřucha, Š., Hrabina, J., Čížek, M., Pravdová, L., Číp, O. High-precision measurement of the center frequencies of the hydrogen cyanide (HCN) hyperfine transitions in the 1.5 µm wavelength band. In: Masajada, J., Urbańczyk, W., eds. 22nd Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Bellingham: SPIE, 2022, (2022), č. článku 1250213. Proceedings of SPIE, 12502. ISBN 978-1-5106-6112-7. ISSN 0277-786X. E-ISSN 1996-756X.

Hošek, M., Řeřucha, Š., Hrabina, J., Čížek, M., Pravdová, L., Číp, O. Systém pro skenování spektrálních čar kyanovodíku (H13C14N). In: Růžička, B., ed. LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022, s. 32-33. ISBN 978-80-87441-30-5.

Hrabina, J., Čížek, M., Pravdová, L., Holá, M., Číp, O., Barcík, P., Kolka, Z. Dissemination of precise frequencies over a free-space optical link. In: Feiler, M., Ziman, M., Kováčová, S., Kováč, jr., J., eds. Proceedings of ADEPT - ADEPT 2022. Žilina: University of Žilina, 2022, s. 121-124. ISBN 978-80-554-1884-1.

Hrabina, J., Čížek, M., Pravdová, L., Číp, O., Barcík, P., Kolka, Z., Skryja, P. Free Space Optical Link Phase Noise Measurement. In: Masajada, J., Urbańczyk, W., eds. 22nd Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Bellingham: SPIE, 2022, roč. 12502 (2022), č. článku 125020S. Proceedings of SPIE, 12502. ISBN 978-1-5106-6112-7. ISSN 0277-786X. E-ISSN 1996-756X.

Jelínek, M., Mikel, B. Optovláknový dozimetr. In: Růžička, B., ed. LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022, s. 38-39. ISBN 978-80-87441-30-5.

Jelínek, M., Mikel, B. Silica optical fibers in gamma radiation detection. In: Feiler, M., Ziman, M., Kováčová, S., Kováč, jr., J., eds. Proceedings of ADEPT - ADEPT 2022. Žilina: University of Žilina, 2022, s. 193-196. ISBN 978-80-554-1884-1.

Krátký, S., Kolařík, V., Mikel, B., Helán, R., Urban, F. Příprava fázových binárních mřížek pomocí elektronové litografie a reaktivního iontového leptání pro výrobu optických vláknových senzorů. In: Růžička, B., ed. LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022, s. 43-44. ISBN 978-80-87441-30-5.

Mikel, B., Jelínek, M. Laserové a optovláknové měřící systémy pro jadernou energetiku. In: Růžička, B., ed. LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022, s. 52-53. ISBN 978-80-87441-30-5.

Oulehla, J., Pokorný, P., Hrabina, J., Holá, M., Číp, O. The optical performance of anti-reflective coatings in iodine-filled absorption cells. In: Masajada, J., Urbańczyk, W., eds. 22nd Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Bellingham: SPIE, 2022, roč. 12502 (2022), č. článku 1250212. Proceedings of SPIE, 12502. ISBN 978-1-5106-6112-7. ISSN 0277-786X. E-ISSN 1996-756X.

Pham, M. T., Lešundák, A., Čížek, M., Podhora, L., Řeřucha, Š., Jedlička, P., Slodička, L., Lazar, J., Číp, O. Měření stability magnetického pole pomocí 40Ca+ iontu. In: Růžička, B., ed. LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022, s. 54-55. ISBN 978-80-87441-30-5.

Pravdová, L., Hrabina, J., Čížek, M., Číp, O., Procháska, F., Beneš, J. Optical cavity for ultra-narrow linewidth laser system. In: Masajada, J., Urbańczyk, W., eds. 22nd Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Bellingham: SPIE, 2022, roč. 12502 (2022), č. článku 1250204. Proceedings of SPIE, 12502. ISBN 978-1-5106-6112-7. ISSN 0277-786X. E-ISSN 1996-756X.

Pravdová, L., Hrabina, J., Čížek, M., Číp, O., Procháska, F., Beneš, J. Optický rezonátor pro laserový systém s ultra úzkou spektrální čarou. In: Růžička, B., ed. LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022, s. 72-73. ISBN 978-80-87441-30-5.

Vojtěch, J., Altmannová, L., Smotlacha, V., Velc, R., Vohnout, R., Schnatz, H., Liebisch, T. C., Capone, V., Chiois, T., Roberts, G., Vicinanza, D., Binczewski, A., Bogacki, W., Turza, K., Pottie, P.-E., Tuckey, P., Calonieo, D., Clivati, C., Curri, V., Holzwarth, R., Sprenger, B., Číp, O., Pravdová, L., Řeřucha, Š., Alonso, J. D., Vidal, E. R., García, T., Rat, B., Kodet, J., Schreiber, U. CLONETS-DS - Clock Network Services-Design Study Strategy and Innovation for Clock Services over Optical Fibre. In: 2022 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO 2022). Proceedings. New York: IEEE, 2022, (2022), č. článku JTh3A.27. ISBN 978-1-957171-05-0.

Vojtěch, J., Havliš, O., Šlapák, M., Smotlacha, V., Velc, R., Pospíšil, P., Kundrát, J., Altmannová, L., Vohnout, R., Čížek, M., Hrabina, J., Řeřucha, Š., Pravdová, L., Lazar, J., Číp, O., Slodička, L. National Infrastructure for Clock Network Services: CITAF. In: Strojnik, M., ed. Infrared Remote Sensing and Instrumentation XXX. Bellingham: SPIE, 2022, (2022), č. článku 122330C. Proceedings of SPIE, 12233. ISBN 978-151065450-1.

Vojtěch, J., Smotlacha, V., Havliš, O., Šlapák, M., Altmannová, L., Kundrát, J., Bhowmick, S., Vohnout, R., Velc, R., Pospíšil, P., Čížek, M., Hrabina, J., Řeřucha, Š., Pravdová, L., Lazar, J., Číp, O., Kuna, A., Roztočil, J. National Infrastructure for Dissemination of Precise Time and Coherent Ultra-stable Optical Frequency - CITAF. In: Proceedings of the 53rd Annual Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting. Manassas, VA: Institute of Navigation, 2022, 2022-January (2022), s. 235-242. ISBN 978-0-936406-31-2. E-ISSN 2333-2085.

Vojtěch, J., Havliš, O., Šlapák, M., Altmannová, L., Smotlacha, V., Pospíšil, P., Kundrát, J., Vohnout, R., Velc, R., Andriantsarazo, E., Čížek, M., Hrabina, J., Řeřucha, Š., Pravdová, L., Lazar, J., Číp, O., Kuna, A., Roztočil, J. National infrastructure for dissemination of precise time and interconnection of quantum sources of ultra-stable optical frequency CITAF. In: Masajada, J., Urbańczyk, W., eds. 22nd Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Bellingham: SPIE, 2022, roč. 12502 (2022), č. článku 125020R. Proceedings of SPIE, 12502. ISBN 978-1-5106-6112-7. ISSN 0277-786X. E-ISSN 1996-756X.

2021

Čížek, M., Pravdová, L., Hrabina, J., Lazar, J., Pronebner, T., Aeikens, E., Premper, J., Havliš, O., Smotlacha, V., Altmannová, L., Schumm, T., Vojtěch, J., Niessner, A., Číp, O. Fibre Link for Optical Frequency Transfer between ISI and BEV. In: 2021 Joint Conference of the European Frequency and Time Forum and IEEE International Frequency Control Symposium (EFTF/IFCS). Proceedings. New York: IEEE, 2021, (2021), č. článku 7149. ISBN 978-1-6654-3935-0.

Hrabina, J., Hošek, M., Řeřucha, Š., Pravdová, L., Lazar, J., Číp, O., Pilát, Z. Saturated Spectroscopy of HCN. In: 2021 Joint Conference of the European Frequency and Time Forum and IEEE International Frequency Control Symposium (EFTF/IFCS). Proceedings. New York: IEEE, 2021, (2021), č. článku 7154. ISBN 978-1-6654-3935-0.

Hrabina, J., Oulehla, J., Pokorný, P., Holá, M., Lazar, J., Číp, O. Optical performance of antireflective coatings in iodine-filled absorption cells. In: Jandura, D., Maniaková, P., Lettrichová, I., Kováč, jr. J., eds. Proceedings of ADEPT - ADEPT 2021. Žilina: University of Žilina, 2021, s. 203-206. ISBN 978-80-554-1806-3.

Hošek, M., Řeřucha, Š., Hrabina, J., Čížek, M., Číp, O. Measurement of the Hydrogen Cyanide Absorption Lines' Centers with the Potential for Mise en Pratique. In: 2021 Joint Conference of the European Frequency and Time Forum and IEEE International Frequency Control Symposium (EFTF/IFCS). Proceedings. New York: IEEE, 2021, (2021), č. článku 7189. ISBN 978-1-6654-3935-0.

Lešundák, A., Pham, M. T., Čížek, M., Grim, J., Jedlička, P., Podhora, L., Slodička, L., Číp, O. Sensing fields with ion in a dark state. In: Photonics for Quantum 2021. Bellingham: SPIE, 2021, roč. 11844 (2021), č. článku 118441A. Proceedings of SPIE, 11844. ISBN 978-151064526-4. ISSN 0277-786X.

Pham, M. T., Lešundák, A., Čížek, M., Řeřucha, Š., Jedlička, P., Lazar, J., Číp, O., Podhora, L., Slodička, L. Measurement of Magnetic Field Stability Using 40Ca+ ion. In: 2021 Joint Conference of the European Frequency and Time Forum and IEEE International Frequency Control Symposium (EFTF/IFCS). Proceedings. New York: IEEE, 2021, (2021), č. článku 7242. ISBN 978-1-6654-3935-0.

Podhora, L., Lachman, L., Pham, M. T., Lešundák, A., Číp, O., Slodička, L., Filip, R. Quantum non-Gaussianity of multi-phonon states of a single atom. In: 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-EQEC). New York: IEEE, 2021, (2021). ISBN 978-1-6654-1876-8.

Řeřucha, Š., Holá, M., Šarbort, M., Kůr, J., Konečný, P., Lazar, J., Číp, O. Laser-interferometric nanometre comparator for length gauge calibration in advanced manufacturing. In: 2021 International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME). New York: IEEE, 2021, (2021). ISBN 978-166541262-9.

Vojtěch, J., Altmannová, L., Smotlacha, V., Velč, R., Vohnout, R., Schnatz, H., Cubel Liebisch, T., Capone, V., Chiotis, T., Roberts, G., Vicinanza, D., Binczewski, A., Bogacki, W., Turza, K., Pottie, P.-E., Tuckey, P., Calonico, D., Holzwarth, R., Sprenger, B., Číp, O., Pravdová, L., Řeřucha, Š., Díaz, J., Ros, E., García, T., Kodet, J., Schreiber, J., Kusche, J., Meschede, D., Schröder, S., Stellmer, S., Nogaś, P., Urbaniak, R., Krehlik, P., Śliwczyński, Ł., Amy-Klein, A., Quintin, N., Seeds, A., Desruelle, B., Lautier-Gaud, J., Ménoret, V., Rabault, M. CLONETS-DS - Clock Network Services-Design study Strategy and Innovation for Clock Services Over Optical-fibre Networks. In: Proceedings of the 52nd Annual Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting. Manassas, VA: Institute of Navigation, 2021, s. 204-208. ISBN 978-0-936406-28-2. ISSN 2333-2069.

Vojtěch, J., Altmannová, L., Smotlacha, V., Velč, R., Vohnout, R., Schnatz, H., Cubel Liebisch, T., Capone, V., Chiotis, T., Roberts, G., Vicinanza, D., Binczewski, A., Bogacki, W., Turza, K., Pottie, P.-E., Tuckey, P., Calonico, D., Holzwarth, R., Sprenger, B., Číp, O., Pravdová, L., Řeřucha, Š., Díaz, J., Ros, E., García, T., Kodet, J., Schreiber, J., Kusche, J., Meschede, D., Schröder, S., Stellmer, S., Nogaś, P., Urbaniak, R., Krehlik, P., Śliwczyński, Ł., Amy-Klein, A., Quintin, N., Seeds, A., Desruelle, B., Lautier-Gaud, J., Ménoret, V., Rabault, M. CLONETS-DS - Clock Network Services-Design Study: Strategy and innovation for clock services over optical-fibre networks in Europe. In: 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO). Proceedings. New York: IEEE, 2021, (2021). ISBN 978-194358091-0.

Vojtěch, J., Havliš, O., Šlapák, M., Kundrát, J., Bhowmick, S., Smotlacha, V., Velč, R., Altmannová, L., Horváth, T., Hažlinský, M., Pecka, T., Kubernát, V., Čížek, M., Hrabina, J., Hucl, V., Pravdová, L., Řeřucha, Š., Číp, O. Active bidirectional precise time transmission outside the telecommunication bands over 200 km of single mode fiber. In: Proceedings of the 52nd Annual Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting. Manassas, VA: Institute of Navigation, 2021, 2021-January (2021), s. 406-410. ISBN 978-0-936406-28-2. ISSN 2333-2069.

Vojtěch, J., Havliš, O., Šlapák, M., Smotlacha, V., Horváth, T., Altmannová, L., Velc, R., Kundrát, J., Vohnout, R., Bhowmick, S., Hažlinský, M., Čížek, M., Hrabina, J., Pravdová, L., Číp, O., Roztočil, J. Large scale infrastructure for precise time and frequency bidirectional transmission. In: Strojnik, M., ed. Infrared Remote Sensing and Instrumentation XXIX. Washington: SPIE, 2021, roč. 11830 (2021), č. článku 1183002. Proceedings of SPIE, 11830. ISBN 978-1-5106-4498-4.

Vojtěch, J., Smotlacha, V., Havliš, O., Šlapák, M., Kundrát, J., Bhowmick, S., Vohnout, R., Velč, R., Altmannová, L., Horváth, T., Čížek, M., Hrabina, J., Řeřucha, Š., Pravdová, L., Lazar, J., Číp, O., Kuna, A., Roztočil, J. Towards Czech national research infrastructure for Clock Network Services. In: Baldini, F., Homola, J., Lieberman, R. A., eds. Optical Sensors 2021. Bellingham: SPIE, 2021, č. článku 117721H. Proceedings of SPIE, 11772. ISBN 9781510643789. ISSN 0277-786X.

2020

Hrabina, Jan, Jelínek, Michal, Skoupý, Radim, Holá, Miroslava, Mikel, Břetislav, Číp, Ondřej, Lazar, Josef. Laser spectroscopy references based on hollow-core photonic crystal fibers. In: Imaging and Applied Optics Congress. Proceedings. Computational Optical Sensing and Imaging. Washington: OSA, 2020. ISBN 978-1-943580-77-4.

Hrabina, Jan, Jelínek, Michal, Skoupý, Radim, Holá, Miroslava, Mikel, Břetislav, Čížek, Martin, Lazar, Josef. Novel Technological Approaches for Hollow-core Photonic Crystal Fibers Based Optical Frequency References. In: Joint Conference of the IEEE International Frequency Control Symposium and International Symposium on Applications of Ferroelectrics (IFCS-ISAF). Proceedings. New York: IEEE, 2020. ISBN ISBN 978-1-7281-6430-4.

Jelínek, Michal, Hrabina, Jan, Mikel, Břetislav, Číp, Ondřej. LYSO scintillator with optical fibers to measurement γ radiation. In: Imaging and Applied Optics Congress. Proceedings. Computational Optical Sensing and Imaging. Washington: OSA, 2020. ISBN 978-1-943580-77-4.

Šarbort, Martin, Holá, Miroslava, Pavelka, Jan, Řeřucha, Šimon, Oulehla, Jindřich, Fořt, Tomáš, Lazar, Josef. Comparison of Three Focus Sensors for Optical Measurement of Rough Surface Topography. In: Imaging and Applied Optics Congress. Proceedings. Computational Optical Sensing and Imaging. Washington: OSA, 2020. ISBN 978-1-943580-77-4.

2019

Barbarat, J., Gillot, J., Alvarez-Martinez, H., Le Targat, R., Pottie, P.-E., Hrabina, Jan, Pham, Minh Tuan, Tuckey, P., Acef, O. Linear Zeeman Effect on Iodine-Based Frequency Stabilized Laser. In: IFCS/EFTF 2019 - Joint Conference of the IEEE International Frequency Control Symposium and European Frequency and Time Forum. Proceedings. New York: IEEE, 2019, č. článku 8856044. ISBN 978-153868305-7.

Jelínek, Michal, Mikel, Břetislav. Silica optical fibers modify for measurement ionizing radiation. In: The International Society for Optical Engineering. Proceedings of SPIE. Vol. 11043. Bellingham: SPIE, 2019, č. článku 1104310. ISBN 978-1-5106-2753-6. ISSN 0277-786X. Dostupné z: doi: 10.1117/12.2502494.

Mikel, Břetislav, Jelínek, Michal, Řeřucha, Šimon, Hrabina, Jan, Číp, Ondřej. Ionizing radiation measurement using optical fibers. In: Seventh European Workshop on Optical Fibre Sensors. Proceedings of SPIE. Vol. 11199. Bellingham: SPIE, 2019, č. článku 111993M. ISBN 9781510631243. ISSN 0277-786X.

Mikel, Břetislav, Jelínek, Michal, Řeřucha, Šimon, Číp, Ondřej. Preparation and measurement ionizing radiation sensors with optical fibers. In: The International Society for Optical Engineering. Proceedings of SPIE. Vol. 11043. Bellingham: SPIE, 2019, č. článku 110430S. ISBN 978-1-5106-2753-6. ISSN 0277-786X.

Nogaś, P., Urbaniak, R., Campanella, M., Grosche, G., Schnatz, H., Číp, Ondřej, Pravdová, Lenka, Řeřucha, Šimon, Holzwarth, R., Lessing, M., Camargo, F., Desruelle, B., Lautier-Gaud, J., English, E.L., Kronjäger, J., Whibberley, P., Camisard, E., Quintin, N., Díaz, J., Ros, E., Galardini, A., Seeds, A., Yang, Z., Amy-Klein, A. CLONETS - Clock Network Services : Optical-fibre network for clock services in Europe: recent progress. In: IFCS/EFTF 2019 - Joint Conference of the IEEE International Frequency Control Symposium and European Frequency and Time Forum. Proceedings. New York: IEEE, 2019, č. článku 8856099. ISBN 978-153868305-7.

Vojtěch, J., Havliš, O., Šlapák, M., Bhowmick, S., Radil, J., Münster, P., Horváth, T., Velč, R., Kundrát, J., Altmannová, L., Smotlacha, V., Vohnout, R., Jedlinský, J., Hrabina, Jan, Čížek, Martin, Pravdová, Lenka, Řeřucha, Šimon, Číp, Ondřej, Slavík, R., Mareček, L., Škoda, P., Hazlinský, M. Alternative spectral windows for photonic services distribution. In: Infrared Remote Sensing and Instrumentation XXVII 2019. Proceedings of SPIE. Vol. 11128. Bellingham: SPIE, 2019, č. článku 1112806. ISBN 9781510629509. ISSN 0277-786X.

Vojtěch, J., Radil, J., Smotlacha, V., Velč, R., Krehlik, P., Śliwczyński, Ł., Campanella, M., Calonico, D., Clivati, C., Levi, F., Číp, Ondřej, Pravdová, Lenka, Řeřucha, Šimon, Holzwarth, R., Lessing, M., Saint-Jalm, S., Camargo, F., Desruelle, B., Lautier-Gaud, J., English, E.L., Kronjäger, J., Whibberley, P., Bookjans, E., Pottie, P.-E., Tuckey, P., Šnajder, M., Štefl, J., Nogaś, P., Urbaniak, R., Binczewski, A., Bogacki, W., Turza, K., Grosche, G., Schnatz, H., Camisard, E., Quintin, N., Díaz, J., Ros, E., García, T., Galardini, A., Seeds, A., Yang, Z., Amy-Klein, A. The CLONETS - Clock Network Services Strategy and innovation for clock services over optical-fibre networks. In: Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) 2019. Proceedings. New York: IEEE, 2019. Conference on Lasers and Electro-Optics. ISBN 978-1-943580-57-6.

Vojtěch, J., Radil, J., Smotlacha, V., Velč, R., Krehlik, P., Śliwczyński, Ł., Campanella, M., Calonico, D., Clivati, C., Levi, F., Číp, Ondřej, Pravdová, Lenka, Řeřucha, Šimon, Holzwarth, R., Lessing, M., Saint-Jalm, S., Camargo, F., Desruelle, B., Lautier-Gaud, J., English, E.L., Kronjäger, J., Whibberley, P., Bookjans, E., Pottie, P.-E., Tuckey, P., Müller, T., Štefl, J., Nogaś, P., Urbaniak, R., Binczewski, A., Bogacki, W., Turza, K., Grosche, G., Schnatz, H., Camisard, E., Quintin, N., Díaz, J., Ros, E., García, L., Galardini, A., Seeds, A., Yang, Z., Amy-Klein, A. The CLONETS – Clock network services strategy and innovation for clock services over optical-fibre networks. In: Annual Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting, PTTI. Proceedings. Vol. JAN 2019. New York: IEEE, 2019, s. 85-91. ISBN 0936406208. ISSN 2333-2085.

2018

Calonico, D., Clivati, C., Levi, F., Krehlik, P., Śliwczyński, Ł., Dostál, J., Radil, J., Smotlacha, V., Velč, R., Vojtěch, J., Campanella, M., Číp, Ondřej, Řeřucha, Šimon, Holzwarth, R., Lessing, M., Saint-Jalm, S., Camargo, F., Desruelle, B., Lautier-Gaud, J., English, E.L., Kronjäger, J., Whibberley, P., John, F., Šnajder, M., Štefl, J., Nogaś, P., Urbaniak, R., Binczewski, A., Bogacki, W., Turza, K., Grosche, G., Schnatz, H., Camisard, E., Quintin, M., Díaz, J., García, T., Ros, E., Galardini, A., Seeds, A., Yang, Z., Amy-Klein, A., Bookjans, E., Pottie, P.-E., Tuckey, P. The H2020 European project CLONETS: Clock services over optical-fibre networks in Europe. In: European Frequency and Time Forum (EFTF) 2018 (Proceedings).  Piscataway: IEEE, 2018, 285-289. ISBN 978-1-5386-5620-4.

Číp, Ondřej, Pravdová, Lenka, Čížek, Martin, Hucl, Václav, Hrabina, Jan, Řeřucha, Šimon, Helán, R. Control of repetition frequency of a femtosecond laser by an external cavity working as the length sensor. In: 7th Mediterranean Conference on Embedded Computing. MECO 2018. Proceedings.  Piscataway: IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-5682-2. ISSN 2377-5475

Číp, Ondřej, Lešundák, Adam, Pham, Minh Tuan, Hucl, Václav, Čížek, Martin, Hrabina, Jan, Řeřucha, Šimon, Lazar, Josef. The compact setup for laser cooling and highresolution spectroscopy with cold 40Ca+ ions. In: European Frequency and Time Forum (EFTF) 2018 (Proceedings).  Piscataway: IEEE, 2018, 392-395. ISBN 978-1-5386-5620-4.

Čížek, Martin, Pravdová, Lenka, Hucl, Václav, Řeřucha, Šimon, Hrabina, Jan, Jelínek, Michal, Mikel, Břetislav, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Phase-Coherent Transfer of Optical Frequency Between ISI CAS and CESNET. In: European Frequency and Time Forum (EFTF) 2018 (Proceedings).  Piscataway: IEEE, 2018, s. 293-295. ISBN 978-1-5386-5620-4.

Hošek, Martin, Řeřucha, Šimon, Pravdová, Lenka, Čížek, Martin, Hrabina, Jan, Číp, Ondřej. Investigating The Use Of The Hydrogen Cyanide (HCN) As An Absorption Media For Laser Spectroscopy. In: Zemánek, Pavel, ed. 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. (Proceedings of SPIE 10976).  Bellingham: SPIE, 2018,  1097605. ISBN 9781510626072. ISSN 0277-786X.

Hrabina, Jan, Pravdová, Lenka, Čížek, Martin, Číp, Ondřej. Telecom laser standard for time and frequency transfer. In: European Frequency and Time Forum (EFTF) 2018 (Proceedings).  Piscataway: IEEE, 2018, 361-363. ISBN 978-1-5386-5620-4.

Hucl, Václav, Čížek, Martin, Pravdová, Lenka, Hrabina, Jan, Jelínek, Michal, Mikel, Břetislav, Smotlacha, V., Havliš, O., Vojtěch, J., Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Optical frequency transfers between ISI CAS and CESNET. In: Zemánek, Pavel, ed. 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. (Proceedings of SPIE 10976).  Bellingham: SPIE, 2018, 1097617. ISBN 9781510626072. ISSN 0277-786X.

Jelínek, Michal, Mikel, Břetislav. Optical fibers forming to ionizing radiation sensors preparation. In: Zemánek, Pavel, ed. 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. (Proceedings of SPIE 10976).  Bellingham: SPIE, 2018, 1097604. ISBN 9781510626072. ISSN 0277-786X.

Mikel, Břetislav, Jelínek, Michal. Optical fiber based ionizing sensors preparation. In: Zemánek, Pavel, ed. 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. (Proceedings of SPIE 10976).  Bellingham: SPIE, 2018, 109760N. ISBN 9781510626072. ISSN 0277-786X.

Oral, Martin, Číp, Ondřej, Slodička, L. Analysis of linear ion Paul traps using 3-D FEM and the azimuthal multipole expansion. In: Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation. Proceedings of the 16th International Seminar.  Brno: Institute of Scientific Instruments The Czech Academy of Sciences, 2018, 52-55. ISBN 978-80-87441-23-7.

Pham, Minh Tuan, Čížek, Martin, Lešundák, Adam, Hucl, Václav, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Two-stage stabilization setup of the laser working on 729 nm for spectroscopy with cold 40Ca+ ion. In: European Frequency and Time Forum (EFTF) 2018 (Proceedings).  Piscataway: IEEE, 2018, 386-388. ISBN 978-1-5386-5620-4.

Řeřucha, Šimon, Mikel, Břetislav, Matěj, Z., Herman, O., Holá, Miroslava, Jelínek, Michal, Jedlička, Petr, Číp, Ondřej, Lazar, Josef. Linearized and Compensated Interferometric System for High-Velocity Traceable Length Calibration on a Metre Scale. In: Zemánek, Pavel, ed. 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. (Proceedings of SPIE 10976).  Bellingham: SPIE, 2018, 1097608. ISBN 9781510626072. ISSN 0277-786X.

Smotlacha, V., Krehlik, P., Śliwczyński, Ł., Radil, J., Velč, R., Vojtěch, J., Campanella, M., Calonico, D., Clivati, C., Levi, F., Číp, Ondřej, Řeřucha, Šimon, Holzwarth, R., Lessing, M., Saint-Jalm, S., Camargo, F., Desruelle, B., Lautier-Gaud, J., English, E.L., Kronjäger, J., Whibberley, P., Müller, T., Štefl, J., Šteflová, M., Nogaś, P., Urbaniak, R., Binczewski, A., Bogacki, W., Turza, K., Grosche, C., Schnatz, H., Camisard, E., Quintin, N., Díaz, C., García, T., Ros, E., Galardini, A., Seeds, A., Yang, Z., Amy-Klein, A., Bookjans, E., Pottie, P.-E., Tuckey, P. Project CLONETS. In: 49. Annual Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting, PTTI. Proceedings. Washington: INST NAVIGATION, 2018, s. 91-94. ISSN 2333-2085.

Šarbort, Martin, Řeřucha, Šimon, Holá, Miroslava, Lazar, Josef. Grazing incidence interferometer for form measurement of hollow cylinders. In: Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation. Proceedings of the 16th International Seminar.  Brno: Institute of Scientific Instruments The Czech Academy of Sciences, 2018, 80-81. ISBN 978-80-87441-23-7.

Šarbort, Martin, Řeřucha, Šimon, Fořt, Tomáš, Pikálek, Tomáš, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Lazar, Josef. Using spatial light modulator for correction of wavefront reflected from optically rough surface. In: The International Society for Optical Engineering (Proceedigs of SPIE 10834).  Bellingham: SPIE, 2018, 108341D. ISBN 978-151062297-5. ISSN 0277-786X.

Tinoco Navaro, Hector Andres, Holzer, Jakub, Pikálek, Tomáš, Buchta, Zdeněk, Lazar, Josef, Chlupová, Alice, Kruml, Tomáš, Hutař, Pavel. Estimation of mechanical parameters of thin films using finite element analysis. In: Lukeš, V., Rendl, J., Hajžman, M., Byrtus, M., eds. Applied Mechanics 2018.  Plzeň: Západočská univerzita v Plzni, 2018, 157-162. ISBN 978-80-261-0766-8.

Vojtěch, J., Havliš, O., Šlapák, M., Velč, R., Münster, P., Horváth, T., Kundrát, J., Smotlacha, V., Hrabina, Jan, Čížek, Martin, Pravdová, Lenka, Řeřucha, Šimon, Číp, Ondřej, Slavík, R., Vohnout, R., Radil, J., Škoda, P., Altmannová, L., Altmann, M., Hazlinský, M. Multi-purpose infrastructure for dissemination of precise stable optical frequency. In: Infrared Remote Sensing and Instrumentation XXVI (Proceedings of SPIE).  Vol. 10765. Bellingham: SPIE, 2018, 1076507. ISBN 978-151062101-5. ISSN 0277-786X.

Vojtěch, J., Havliš, O., Šlapák, M., Radil, J., Münster, P., Horváth, T., Altmannová, L., Velč, R., Kundrát, J., Vohnout, R., Škoda, P., Altmann, M., Smotlacha, V., Hazlinský, M., Číp, Ondřej, Čížek, Martin, Hrabina, Jan, Pravdová, Lenka, Hucl, Václav, Řeřucha, Šimon. Optical amplification for quantum sources of ultra-stable optical frequency. In: Zemánek, Pavel, ed. 21st Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. (Proceedings of SPIE 10976).  Bellingham: SPIE, 2018, 109760Q. ISBN 9781510626072. ISSN 0277-786X.

Vojtěch, J., Radil, J., Smotlacha, V., Velč, R., Krehlík, P., Śliwczyński, Ł., Campanella, M., Calonico, D., Clivati, C., Levi, F., Číp, Ondřej, Řeřucha, Šimon, Holzwarth, R., Lessing, M., Saint-Jalm, S., Camargo, F., Desruelle, B., Lautier-Gaud, J., English, E.L., Kronjäger, J., Whibberley, P., Bookjans, E., Pottie, P.-E., Tuckey, P., Müller, T., Štefl, J., Šteflová, M., Nogaś, P., Urbaniak, R., Binczewski, A., Bogacki, W., Turza, K., Grosche, G., Schnatz, H., Camisard, E., Quintin, M., Díaz, J., Ros, E., García, T., Galardini, A., Seeds, A., Yang, Z., Amy-Klein, A. The H2020 project CLONETS: Clock services over optical-fibre networks in Europe. In: Optics InfoBase Conference Papers.  Vol. F92-CLEO_AT 2018. Washington: OSA, 2018, 139958. ISBN 978-155752820-9.

2017

Čížek, Martin, Pham, Minh Tuan, Lešundák, Adam, Hucl, Václav, Řeřucha, Šimon, Hrabina, Jan, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Stabilizovaný laser pro spektroskopii se zchlazenými ionty kalcia. In: Růžička, Bohdan ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER57.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2017, s. 12-13. ISBN 978-80-87441-21-3. [LASER57, Třešť, 08.11.2017-10.11.2017, CZ].

Holzer, Jakub, Pikálek, Tomáš, Buchta, Zdeněk, Lazar, Josef, Tinoco, H.A., Chlupová, Alice, Náhlík, Luboš, Sobota, Jaroslav, Fořt, Tomáš, Kruml, Tomáš. Detekce plasticity v tenkých hliníkových vrstvách pomocí bulge testu. In: Vrstvy a povlaky 2017.  Trenčianská Teplá: M-PRESS s. r. o., 2017, s. 43-48. ISBN 978-80-972133-2-9. [Vrstvy a povlaky 2017 /16./, Rožnov pod Radhoštěm, 23.10.2017-24.10.2017, CZ].

Jelínek, Michal, Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Hucl, Václav, Čížek, Martin, Řeřucha, Šimon, Lazar, Josef, Mikel, Břetislav. Optical fiber sensors measurement system and special fibers improvement. In: Optical Measurement Systems for Industrial Inspection X. (Proceedings of SPIE 10329).  Bellingham: SPIE, 2017, č. článku 1032943. ISBN 9781510611030. ISSN 0277-786X. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection X, Munich, 26.06.2017-29.06.2017, DE].

Jelínek, Michal, Mikel, Břetislav. Speciální optická vlákna a senzory v ÚPT AV ČR. In: Růžička, Bohdan ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER57.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2017, s. 18-19. ISBN 978-80-87441-21-3. [LASER57, Třešť, 08.11.2017-10.11.2017, CZ].

Jelínek, Michal, Hlavatý, V., Hrabina, Jan, Mikel, Břetislav. Splicing and shaping of the special optical fibers. In: Optical Sensors 2017. (Proceedings of SPIE 10231).  Bellingham: SPIE, 2017, č. článku 102311Y. ISBN 978-1-5106-0964-8. ISSN 0277-786X. [Optical Sensors 2017, Praha, 24.04.2017-27.04.2017, CZ].

Mrňa, Libor, Horník, Petr, Jedlička, Petr, Pavelka, Jan. Study of laser wobbling welding process through the radiation of plasma plume. In: Lasers in Manufacturing Conference 2017. Proceedings.  München: WLT, 2017. [Lasers in Manufacturing Conference 2017 (LIM 2017), München, 26.06.2017-29.06.2017, DE].

Pikálek, Tomáš, Holzer, Jakub, Tinoco, H.A., Buchta, Zdeněk, Lazar, Josef, Chlupová, Alice, Náhlík, Luboš, Sobota, Jaroslav, Fořt, Tomáš, Kruml, Tomáš. Interferometrický systém pro měření deformace tenkých membrán. In: Růžička, Bohdan ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER57.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2017, s. 39-40. ISBN 978-80-87441-21-3. [LASER57, Třešť, 08.11.2017-10.11.2017, CZ].

Pikálek, Tomáš, Šarbort, Martin, Číp, Ondřej, Pham, Minh Tuan, Lešundák, Adam, Pravdová, Lenka, Buchta, Zdeněk. Phase and group refractive indices of air calculation by fitting
of phase difference measured using a combination of laser and
low-coherence interferometry. In: Optical Measurement Systems for Industrial Inspection X. (Proceedings of SPIE 10329).  Bellingham: SPIE, 2017, č. článku 103293I. ISBN 9781510611030. ISSN 0277-786X. [Conference on Optical Measurement Systems for Industrial Inspection /10./, Munich, 26.06.2017-29.06.2017, DE].

Pravdová, Lenka, Hrabina, Jan, Čížek, Martin, Číp, Ondřej. Laserový standard pro metrologii délky a času. In: Růžička, Bohdan ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER57.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2017, s. 49-50. ISBN 978-80-87441-21-3. [LASER57, Třešť, 08.11.2017-10.11.2017, CZ].

Řeřucha, Šimon, Holá, Miroslava, Šarbort, Martin, Oulehla, Jindřich, Mikel, Břetislav, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Compact interferometric displacement gauge with sub-nanometer resolution and milimeter range. In: 2016 IEEE SENSORS. Proceedings.  Piscataway: IEEE, 2017, č. článku 7808489. ISBN 978-147998287-5. ISSN 1930-0395. [SENSORS 2016. IEEE Sensors Conference /15./, Orlando, 30.10.2017-03.11.2017, US].

Řeřucha, Šimon, Jedlička, Petr, Hrabina, Jan, Čížek, Martin, Mikel, Břetislav, Bartonička, T., Helán, R. Miniaturized GPS position logger for tracking of small mammals. In: 6th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO 2017).  Pistacaway: IEEE, 2017, č. článku 7977242. ISBN 978-1-5090-6741-1. ISSN 2377-5475. [MECO 2017. Mediterranean Conference on Embedded Computing /6./, Bar, 11.06.2017-15.06.2017, ME]

2016

Buchta, Zdeněk; Šarbort, Martin; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Pikálek, Tomáš; Dvořáčková, Š.; Dvořáček, F.; Kůr, J.; Konečný, P.; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Automatický systém pro kalibraci koncových měrek optimalizovaný pro legální délkovou metrologii. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 16-17. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Buchta, Zdeněk; Šarbort, Martin; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Pikálek, Tomáš; Dvořáčková, Š.; Dvořáček, F.; Kůr, J.; Konečný, P.; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Automatic system for gauge block calibration optimized to meet legal length metrology requirements. In 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE 10142). Bellingham: SPIE, 2016, S. 1-10, č. článku 101420O. ISSN 0277-786X. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /20./, Jasná, 05.09.2016-09.09.2016, SK].

Číp, Ondřej; Pham, Minh Tuan; Čížek, Martin; Lešundák, Adam; Hucl, Václav; Hrabina, Jan; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr; Lazar, Josef. Laserové chlazení zachycených iontů pro metrologii frekvence a času. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 20-21. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Čížek, Martin; Pravdová, Lenka; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Fázově koherentní přenos stabilní optické frekvence pro senzorické sítě. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 22-23. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Čížek, Martin; Pravdová, Lenka; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Smotlacha, V.; Vojtěch, J. Transfer of Stable Optical Frequency for Sensory Networks via 306 km Optical Fiber Link. In European Frequency and Time Forum (EFTF) 2016. Piscataway: IEEE, 2016, č. článku 16023665. ISBN 978-1-5090-0720-2. [European Frequency and Time Forum (EFTF 2016) /30./, York, 04.04.2016-07.04.2016, GB].

Holá, Miroslava; Lazar, Josef; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Číp, Ondřej. Coordinate interferometric system for measuring the position of a sample with infrared telecom laser diode. In Optics and Measurement International Conference 2016 (Proceedings of SPIE 10151). Bellingham: SPIE, 2016, S. 1-4, č. článku 101510X. ISSN 0277-786X. [Optics and Measurement International Conference 2016, Liberec, 11.09.2016-14.09.2016, CZ].

Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Hollow-core photonic crystal fiber based optical frequency references. In 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE 10142). Bellingham: SPIE, 2016, S. 1-6, č. článku 101421I. ISSN 0277-786X. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /20./, Jasná, 05.09.2016-09.09.2016, SK].

Hrabina, Jan; Zucco, M.; Acef, O.; Du Burck, F.; Šarbort, Martin; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Iodine Absorption Cells Quality Evaluation. In Conference on Precision Electromagnetic Measurement (CPEM 2016). Piscataway: IEEE, 2016, č. článku 16227281. ISBN 978-1-4673-9134-4. E-ISSN 2160-0171. [Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM 2016), Ottawa, 10.07.2016-15.07.2016, CA].

Hrabina, Jan; Zucco, M.; Holá, Miroslava; Šarbort, Martin; Acef, O.; Du-Burck, F.; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Iodine absorption cells quality evaluation methods. In 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE 10142). Bellingham: SPIE, 2016, S. 1-5, č. článku 101421J. ISSN 0277-786X. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /20./, Jasná, 05.09.2016-09.09.2016, SK].

Hrabina, Jan; Šarbort, Martin; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Lazar, Josef; Zucco, M.; Acef, O.; Du Burck, F. Iodine Absorption Cells Quality Measurements. In European Frequency and Time Forum (EFTF) 2016. Piscataway: IEEE, 2016, č. článku 7477845. ISBN 978-1-5090-0720-2. [European Frequency and Time Forum (EFTF 2016) /30./, York, 04.04.2016-07.04.2016, GB].

Hrabina, Jan. Reference optických kmitočtů. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 28-29. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Hucl, Václav; Holá, Miroslava; Čížek, Martin; Řeřucha, Šimon; Pham, Minh Tuan; Pravdová, Lenka; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Dvojice fázově synchronizovaných polovodičových laserů pro délkovou metrologii. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 30-31. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Hucl, Václav; Čížek, Martin; Pravdová, Lenka; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Mikel, Břetislav; Smotlacha, V.; Vojtěch, J.; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Simultaneous transfer of optical frequency and time over 306 km long-haul optical fibre link. In 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE 10142). Bellingham: SPIE, 2016, S. 1-6, č. článku 101420M. ISSN 0277-786X. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /20./, Jasná, 05.09.2016-09.09.2016, SK].

Jedlička, Petr; Pham, Minh Tuan; Čížek, Martin; Pavelka, Jan; Lešundák, Adam; Hucl, Václav; Hrabina, Jan; Řeřucha, Šimon; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Vysokofrekvenční rezonátor pro napájení iontové pasti. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 32-33. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Jelínek, Michal; Mikel, Břetislav. Optické vláknové senzory a svařování optických vláken. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 34-35. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Krátký, Stanislav; Kolařík, Vladimír; Horáček, Miroslav; Holá, Miroslava; Meluzín, Petr. E-beam grayscale exposures into acrylic-glass plate. In MNE. 42nd International Conference on Micro and Nano Engineering. Vienna: Mondial, 2016. [Interantional Conference on Micro and Nano Engineering /42./, Vienna, 19.09.2016-23.09.2016, AT].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Číp, Ondřej. Coordinate interferometric measurement with infrared telecom laser diode. In EUSPEN 2016. Proceedings of the 16th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology. Nottingham: Euspen, 2016, P1.58.1-P1.58.3. ISBN 978-095667908-6. [EUSPEN 2016. International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology /16./, Nottingham, 30.05.2016-03.06.2016, GB].

Mikel, Břetislav. Optická vlákna a vláknové mřížky v laserové interferometrii. In Růžička, B. (ed.). Sborník příspěvků konference LASER50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, 2010, S. 44. ISBN 978-80-87441-03-9. [LASER50, Třešť, 04.10.2010-06.10.2010, CZ]. Mikel, Břetislav. Optovláknové senzory a jejich využití pro měření v jaderných elektrárnách. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 42-43. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Mikel, Břetislav; Helán, R.; Buchta, Zdeněk; Jelínek, Michal; Číp, Ondřej. Preparation and measurement of FBG based length, temperature and vibration sensors. In 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE 10142). Bellingham: SPIE, 2016, S. 1-6, č. článku 101420S. ISSN 0277-786X. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /20./, Jasná, 05.09.2016-09.09.2016, SK].

Pavelka, Jan; Mrňa, Libor; Horník, Petr; Jedlička, Petr. Schlierová analýza proudění plynů při laserovém obrábění. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 44-45. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Pham, Minh Tuan; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Řeřucha, Šimon; Lešundák, Adam; Obšil, P.; Filip, R.; Slodička, L.; Číp, Ondřej. Analysis of frequency noise properties of 729 nm extended cavity diode laser with unbalanced Mach-Zehnder interferometer. In 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE 10142). Bellingham: SPIE, 2016, S. 1-5, č. článku 101420E. ISSN 0277-786X. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /20./, Jasná, 05.09.2016-09.09.2016, SK].

Pham, Minh Tuan; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Řeřucha, Šimon; Lešundák, Adam; Číp, Ondřej. Detekce frekvenčního šumu polovodičového laseru pracujícího na vlnové délce 729 nm. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 47-48. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Philippe, Ch.; Le Targat, R.; Holleville, D.; Lours, M.; Pham, Minh Tuan; Hrabina, Jan; Du Burck, F.; Wolf, P.; Acef, O. Frequency tripled 1.5 mu m telecom laser diode stabilized to iodine hyperfine line in the 10(-15) range. In European Frequency and Time Forum (EFTF) 2016. Piscataway: IEEE, 2016, č. článku 7477827. ISBN 978-1-5090-0720-2. [European Frequency and Time Forum (EFTF 2016) /30./, York, 04.04.2016-07.04.2016, GB].

Pikálek, Tomáš; Buchta, Zdeněk. Měření indexu lomu vzduchu pomocí interferometrie nízké koherence. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 49-50. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Pravdová, Lenka; Lešundák, Adam; Šmíd, Radek; Hrabina, Jan; Řeřucha, Šimon; Číp, Ondřej. Length measurement in absolute scale via low-dispersion optical cavity. In 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE 10142). Bellingham: SPIE, 2016, S. 1-5, č. článku 101420T. ISSN 0277-786X. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /20./, Jasná, 05.09.2016-09.09.2016, SK].

Pravdová, Lenka; Hucl, Václav; Lešundák, Adam; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Optický rezonátor s nízkou disperzí pro účely délkového senzoru využivající optický frekvenční hřeben. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 53-54. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Pravdová, Lenka; Lešundák, Adam; Hucl, Václav; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Hrabina, Jan; Šmíd, Radek; Řeřucha, Šimon; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. The low-dispersive optical cavity as a length sensor using radiation of an optical frequency comb. In EUSPEN 2016. Proceedings of the 16th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology. Nottingham: Euspen, 2016, P1.73.1-P1.73.3. ISBN 978-095667908-6. [EUSPEN 2016. International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology /16./, Nottingham, 30.05.2016-03.06.2016, GB].

Řeřucha, Šimon; Šarbort, Martin; Holá, Miroslava; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Digital algorithms for parallel pipelined single detector homodyne fringe counting in laser interferometry. In 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE 10142). Bellingham: SPIE, 2016, S. 1-11, č. článku 101420Z. ISSN 0277-786X. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /20./, Jasná, 05.09.2016-09.09.2016, SK].

Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Holá, Miroslava; Čížek, Martin; Pham, Minh Tuan; Pravdová, Lenka; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Frekvenčně stabilizovaný polovodičový laserový zdroj pro interferometrii s vysokým rozlišením. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2016, S. 55-56. ISBN 978-80-87441-18-3. [LASER56., Třešť, 19.10.2016-21.10.2016, CZ].

Řeřucha, Šimon; Yacoot, A.; Pham, Minh Tuan; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Stabilized semiconductor laser source for high-resolution interferometry. In EUSPEN 2016. Proceedings of the 16th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology. Nottingham: Euspen, 2016, 1.3.1-1.3.3. ISBN 978-095667908-6. [EUSPEN 2016. International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology /16./, Nottingham, 30.05.2016-03.06.2016, GB].

Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Holá, Miroslava; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef. Self-referenced interferometer for form measurement of hollow cylinders. In 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE 10142). Bellingham: SPIE, 2016, S. 1-5, č. článku 101421Y. ISSN 0277-786X. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /20./, Jasná, 05.09.2016-09.09.2016, SK].

2015

Buchta, Zdeněk; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Čížek, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Active angular alignment of gauge block in double-ended interferometer for its calibration. In Photonics, Devices, and Systems VI. (Proceedings of SPIE 9450). Bellingham: SPIE, 2015, 94500H:1-7. ISBN 9781628415667. ISSN 0277-786X. [International Conference on Photonics, Devices, and System VI /8./, Prague, 27.08.2014-29.08.2014, CZ].

Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Pravdová, Lenka; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Lešundák, Adam; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Vojtěch, J.; Smotlacha, V. Distribuce přesné optické frekvence a času po fotonických sítích v České Republice. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, S. 12-13. ISBN 978-80-87441-16-9. [LASER 55, Třešť, 21.10.2015-23.10.2015, CZ].

Holá, Miroslava; Mikel, Břetislav; Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Preparation of optical frequency references based on gas filled hollow core photonics crystal fibers. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection IX (Proceedings of SPIE 9525). Bellingham: SPIE, 2015, 95254L:1-8. ISBN 9781628416855. ISSN 0277-786X. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection /9./, Munich, 22.06.2015-25.06.2015, DE].

Holá, Miroslava; Lazar, Josef; Čížek, Martin; Řeřucha, Šimon; Číp, Ondřej. Souřadnicový interferometrický systém pro odměřování polohy vzorku elektronového litografu. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, S. 16-17. ISBN 978-80-87441-16-9. [LASER 55, Třešť, 21.10.2015-23.10.2015, CZ].

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. 6-axis laser interferometry measurement system for a nanometrology standard. In Photomechanics 2015. Book of Abstracts and Program. Delft: Delft University of Technology, 2015, S. 66-69. [Photomechanics 2015, Delft, 25.05.2015-27.05.2015, NL].

Hrabina, Jan. Optické diagnostické metody v energetice. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, S. 20-21. ISBN 978-80-87441-16-9. [LASER 55, Třešť, 21.10.2015-23.10.2015, CZ].

Hucl, Václav; Čížek, Martin; Pham, Minh Tuan; Pravdová, Lenka; Číp, Ondřej. Digitální syntezátor pro kompenzaci Dopplerova jevu na optických trasách. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, S. 22-24. ISBN 978-80-87441-16-9. [LASER 55, Třešť, 21.10.2015-23.10.2015, CZ].

Jedlička, Petr; Čížek, Martin; Staš, Lubomír; Malík, Josef. Měření vzdálenosti referenčních bodů. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, S. 25-26. ISBN 978-80-87441-16-9. [LASER 55, Třešť, 21.10.2015-23.10.2015, CZ].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Číp, Ondřej. Differential interferometry for real-time measurement in high cycle fatigue metal testing. In Photomechanics 2015. Book of Abstracts and Program. Delft: Delft University of Technology, 2015, S. 64-65. [Photomechanics 2015, Delft, 25.05.2015-27.05.2015, NL].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Číp, Ondřej. Measurement of real-time gigacycle fatigue through real-time interferometry. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, S. 38-39. ISBN 978-80-87441-16-9. [LASER 55, Třešť, 21.10.2015-23.10.2015, CZ].

Lešundák, Adam; Šmíd, Radek; van den Berg, A.; Číp, Ondřej. Filtrácia módov femtosekundového laseru pre metrológiu dlžky. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, S. 40-41. ISBN 978-80-87441-16-9. [LASER 55, Třešť, 21.10.2015-23.10.2015, CZ].

Lešundák, Adam; Šmíd, Radek; Voigt, D.; Čížek, Martin; van den Berg, S.; Číp, Ondřej. Repetition rate multiplication of a femtosecond frequency comb. In Photonics, Devices, and Systems VI (Proceedings of SPIE Vol. 9450). Bellingham: SPIE, 2015, 94501L: 1-9. ISBN 9781628415667. ISSN 0277-786X. [Photonics, Devices, and Systems /6./, Prague, 27.08.2014-29.08.2014, CZ].

Mikel, Břetislav. Optovláknové senzory pro jadernou energetiku. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, S. 44-45. ISBN 978-80-87441-16-9. [LASER 55, Třešť, 21.10.2015-23.10.2015, CZ].

Oulehla, Jindřich; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Vychodil, M.; Sedlář, P.; Provazník, M. Industrial interferometry systems for multi-axis measurement. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection IX (Proceedings of SPIE 9525). Bellingham: SPIE, 2015, 95254M:1-5. ISBN 9781628416855. ISSN 0277-786X. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection /9./, Munich, 22.06.2015-25.06.2015, DE].

Pham, Minh Tuan; Hucl, Václav; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Hrabina, Jan; Řeřucha, Šimon; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Frekvenční stabilizace laserové diody pracující na 633 nm pro metrologii délek. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, S. 53-55. ISBN 978-80-87441-16-9. [LASER 55, Třešť, 21.10.2015-23.10.2015, CZ].

Pham, Minh Tuan; Hucl, Václav; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Hrabina, Jan; Řeřucha, Šimon; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Narrow-linewidth tunable laser working at 633 nm suitable for industrial interferometry. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection IX (Proceedings of SPIE 9525). Bellingham: SPIE, 2015, 95254N:1-7. ISBN 9781628416855. ISSN 0277-786X. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection /9./, Munich, 22.06.2015-25.06.2015, DE].

Philippe, Ch.; Du Burck, F.; Acef, O.; Hrabina, Jan; Pham, Minh Tuan. Iodine-frequency stabilized Telecom laser diode at 515 nm. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, S. 56-57. ISBN 978-80-87441-16-9. [LASER 55, Třešť, 21.10.2015-23.10.2015, CZ].

Pravdová, Lenka; Lešundák, Adam; Šmíd, Radek; Číp, Ondřej. Délková charakterizace piezoelektrického měniče pomocí femtosekundového laseru se synchronizací modů. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, S. 62-63. ISBN 978-80-87441-16-9. [LASER 55, Třešť, 21.10.2015-23.10.2015, CZ].

Pravdová, Lenka; Lešundák, Adam; Hucl, Václav; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Hrabina, Jan; Řeřucha, Šimon; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Length characterization of a piezoelectric actuator travel with a mode-locked femtosecond laser. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection IX (Proceedings of SPIE 9525). Bellingham: SPIE, 2015, 95254K:1-7. ISBN 9781628416855. ISSN 0277-786X. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection /9./, Munich, 22.06.2015-25.06.2015, DE].

2014

Buchta, Zdeněk; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Čížek, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Active angular alignment of gauge block in system for contactless gauge block calibration. In Optical Micro- and Nanometrology V. (Proceedings of SPIE 9132). Bellingham: SPIE, 2014, 91321J:1-7. ISSN 0277-786X. [Optical Micro- and Nanometrology /5./, Brussels, 15.04.2014-17.04.2014, BE].

Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Šmíd, Radek; Hucl, Václav; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef. Displacement actuator controlled by a femtosecond comb and Fabry-Perot cavity in the feedback. In CPEM 2014. 29th Conference on Precision Electromagnetic Measuerements. Proceedings. Piscataway: IEEE, 2014, S. 606-607. ISBN 978-1-4799-5205-2. ISSN 0589-1485. [Conference on Precision Electromagnetic Measuerements /29./ CPEM 2014, Rio de Janeiro, 24.08.2014-29.08.2014, BR].

Číp, Ondřej; Buchta, Zdeněk; Lešundák, Adam; Randula, A.; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Veverková, L. Laser-induced fluorescence spectroscopy in tissue local necrosis detection. In Optical Interactions with Tissue and Cells XXV; and Terahertz for Biomedical Applications (Proceedings of SPIE 8941). Bellingham: SPIE, 2014, 89411D:1-6. ISSN 1605-7422. [Optical Interactions with Tissue and Cells /25./; and Terahertz for Biomedical Applications, San Francisco, 02.02.2014-04.02.2014, US].

Čížek, Martin; Šmíd, Radek; Hucl, Václav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Digital System for Keeping Optical Frequency Comb in Long- Term Stable Operation. In 28th European Frequency and Time Forum (EFTF 2014). Piscataway: IEEE, 2014, S. 193-195. ISBN 978-1-4799-5252-6. [EFTF 2014. European Frequency and Time Forum /28./, Neuchatel, 23.07.2014-26.07.2014, CH].

Čížek, Martin; Šmíd, Radek; Číp, Ondřej. Elektronika pro redukci šumu laserové diody s využitím nevyváženého vláknového interferometru. In Sborník příspěvků multioborové konference Laser54. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2014, S. 12-13. ISBN 978-80-87441-13-8. [Laser54, Třešť, 29.10.2014-31.10.2014, CZ].

Čížek, Martin; Hucl, Václav; Šmíd, Radek; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Remotely manageable system for stabilizing femtosecond lasers. In Laser Sources and Applications II (Proceedenigs of SPIE 9135). Bellingham: SPIE, 2014, 913527:1-6. ISBN 9781628410839. ISSN 0277-786X. [Laser Sources and Applications /2./, Brussels, 14.04.2014-17.04.2014, BE].

Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Šarbort, Martin; Lazar, Josef. Air flow and length noise in displacement interferometry. In Optics and Measurement Conference 2014 (Proceedings of SPIE 9442). Bellingham: SPIE, 2014, 94420D: 1-7. ISBN 9781628415575. ISSN 0277-786X. [Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014), Liberec, 07.10.2014-10.10.2014, CZ].

Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Fejfar, A.; Kočka, J.; Stuchlík, J.; Číp, Ondřej; Oulehla, Jindřich; Lazar, Josef. Displacement Interferometry within a Passive Fabry-Perot Cavity. In Fringe 2013. 7th International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology (Proceedings). Berlin: Springer-Verlag, 2014, S. 891-894. ISBN 978-3-642-36358-0. [International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology /7./, Nürtingen, 08.09.2013-11.09.2013, DE].

Holá, Miroslava; Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Buchta, Zdeněk. In-beam tracking refractometry for coordinate interferometric measurement. In Optical Micro- and Nanometrology V. (Proceedings of SPIE 9132). Bellingham: SPIE, 2014, 91321K: 1-7. ISSN 0277-786X. [Optical Micro- and Nanometrology /5./, Brussels, 15.04.2014-17.04.2014, BE].

Holá, Miroslava; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Position sensing with suppression of the drift of the refractive index of air for high resolution interferometry. In General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS), 2014 XXXIth URSI (Proceedings IEEE). Piscataway: IEEE, 2014. ISBN 978-1-4673-5225-3. [URSI General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS) 2014 /31./, Beijing, 16.08.2014-23.08.2014, CN].

Holá, Miroslava. Studium chování proudění vzduchu přes délkový šum při interferometrickém měření. In Sborník příspěvků multioborové konference Laser54. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2014, S. 16-17. ISBN 978-80-87441-13-8. [Laser54, Třešť, 29.10.2014-31.10.2014, CZ].

Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Klapetek, P.; Valtr, M.; Číp, Ondřej; Oulehla, Jindřich; Čížek, Martin; Holá, Miroslava; Šerý, Mojmír. 6-axis interferometric coordinates measurement system for nanometrology. In Photonic Instrumentation Engineering (Proceedings of Spie 8992). Bellingham: SPIE, 2014, 89920W:1-8. ISSN 0277-786X. [Photonic Instrumentation Engineering, San Francisco, 02.02.2014-05.02.2014, US].

Hrabina, Jan. Laserové standardy pro interferometrii a přenos přesných frekvencí. In Sborník příspěvků multioborové konference Laser54. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2014, S. 20-21. ISBN 978-80-87441-13-8. [Laser54, Třešť, 29.10.2014-31.10.2014, CZ].

Hrabina, Jan; Šarbort, Martin; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. New Approaches in Technology of Optical Frequency References for Laser Standards. In CPEM 2014. 29th Conference on Precision Electromagnetic Measuerements. Proceedings. Piscataway: IEEE, 2014, S. 594-595. ISBN 978-1-4799-5205-2. ISSN 0589-1485. [Conference on Precision Electromagnetic Measuerements /29./ CPEM 2014, Rio de Janeiro, 24.08.2014-29.08.2014, BR].

Hrabina, Jan; Šarbort, Martin; Acef, O.; Du Burck, F.; Chiodo, N.; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Optical Frequency References for Laser Interferometry. In Optics and Measurement Conference 2014 (Proceedings of SPIE 9442). Bellingham: SPIE, 2014, 94420F: 1-6. ISBN 9781628415575. ISSN 0277-786X. [Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014), Liberec, 07.10.2014-10.10.2014, CZ].

Hrabina, Jan; Šarbort, Martin; Acef, O.; Du Burck, F.; Chiodo, N.; Chea, E.; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Spectral properties of iodine cells for laser standards. In 19th Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE 9441). Bellingham: SPIE, 2014, 94410L:1-6. ISBN 9781628415568. ISSN 0277-786X. [Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /19./, Jelenia Góra, 08.09.2014-12.09.2014, PL].

Hrabina, Jan; Šarbort, Martin; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Spectral properties of molecular iodine absorption cells filled to saturation pressure. In Optical Micro- and Nanometrology V. (Proceedings of SPIE 9132). Bellingham: SPIE, 2014, 91320Y:1-7. ISSN 0277-786X. [Optical Micro- and Nanometrology /5./, Brussels, 15.04.2014-17.04.2014, BE].

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Lazar, Josef; Šarbort, Martin; Číp, Ondřej. Spectral Properties of Saturation Pressure Filled Iodine Absorption Cells. In Fringe 2013. 7th International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology (Proceedings). Berlin: Springer-Verlag, 2014, S. 839-842. ISBN 978-3-642-36358-0. [International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology /7./, Nürtingen, 08.09.2013-11.09.2013, DE].

Hucl, Václav; Čížek, Martin; Šmíd, Radek; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Elektronika pro stabilizaci optických frekvenčních hřebenů. In Sborník příspěvků multioborové konference Laser54. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2014, S. 22-23. ISBN 978-80-87441-13-8. [Laser54, Třešť, 29.10.2014-31.10.2014, CZ].

Hucl, Václav; Čížek, Martin; Šmíd, Radek; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Remotely manageable phase-locked loop controller for stabilizing optical frequency combs. In General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS), 2014 XXXIth URSI (Proceedings IEEE). Piscataway: IEEE, 2014. ISBN 978-1-4673-5225-3. [URSI General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS) 2014 /31./, Beijing, 16.08.2014-23.08.2014, CN].

Krátký, Stanislav; Urbánek, Michal; Kolařík, Vladimír; Horáček, Miroslav; Chlumská, Jana; Matějka, Milan; Šerý, Mojmír; Mikel, Břetislav. Fázové masky vyrobené elektronovou litografií a iontovým leptáním pro přípravu vláken s braggovými mřížkami. In Sborník příspěvků multioborové konference Laser54. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2014, S. 31-32. ISBN 978-80-87441-13-8. [Laser54, Třešť, 29.10.2014-31.10.2014, CZ].

Kršek, Jiří. 50-leté výročí He-Ne laserů c Československu. In Sborník příspěvků multioborové konference Laser54. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2014, S. 37-39. ISBN 978-80-87441-13-8. [Laser54, Třešť, 29.10.2014-31.10.2014, CZ].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Oulehla, Jindřich; Číp, Ondřej; Vychodil, M.; Sedlář, P.; Provazník, M. Advanced interferometry systems for dimensional measurement in nanometrology. In Optics and Measurement Conference 2014 (Proceedings of SPIE 9442). Bellingham: SPIE, 2014, 94420P: 1-6. ISBN 9781628415575. ISSN 0277-786X. [Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014), Liberec, 07.10.2014-10.10.2014, CZ].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Fejfar, Antonín; Stuchlík, Jiří; Kočka, Jan; Oulehla, Jindřich; Číp, Ondřej. Displacement measurement with intracavity interferometry. In Optical Micro- and Nanometrology V. (Proceedings of SPIE 9132). Bellingham: SPIE, 2014, 913210:1-6. ISSN 0277-786X. [Optical Micro- and Nanometrology /5./, Brussels, 15.04.2014-17.04.2014, BE].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Oulehla, Jindřich; Číp, Ondřej; Vychodil, M.; Sedlář, P.; Provazník, M. Interferometrický systém pro souřadnicové odměřování. In Sborník příspěvků multioborové konference Laser54. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2014, S. 43-44. ISBN 978-80-87441-13-8. [Laser54, Třešť, 29.10.2014-31.10.2014, CZ].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Hrabina, Jan; Fejfar, Antonín; Stuchlík, Jiří; Kočka, Jan. Interferometry in a passive Fabry-Perot cavity with the detection of a standing wave. In General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS), 2014 XXXIth URSI (Proceedings IEEE). Piscataway: IEEE, 2014. ISBN 978-1-4673-5225-3. [URSI General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS) 2014 /31./, Beijing, 16.08.2014-23.08.2014, CN].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Oulehla, Jindřich; Číp, Ondřej. Interferometry within a resonant cavity with standing wave detection. In Second International Conference on Applications of Optics and Photonics (Proceedings of SPIE 9286). Bellingham: SPIE, 2014, 92860C:1-6. ISBN 9781628413618. ISSN 0277-786X. [Second International Conference on Applications of Optics and Photonics, Aveiro, 26.05.2014-30.05.2014, PT].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Oulehla, Jindřich. Interferometry with Stabilization of Wavelength within a Fixed Measuring Range. In Fringe 2013. 7th International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology (Proceedings). Berlin: Springer-Verlag, 2014, S. 645-648. ISBN 978-3-642-36358-0. [International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology /7./, Nürtingen, 08.09.2013-11.09.2013, DE].

Mikel, Břetislav; Buchta, Zdeněk; Jelínek, Michal; Číp, Ondřej. First setup of the optical fiber measuring system to monitoring structure health of nuclear power plant. In Second International Conference on Applications of Optics and Photonics (Proceedings of SPIE 9286). Bellingham: SPIE, 2014, 92864C:1-6. ISBN 9781628413618. ISSN 0277-786X. [Second International Conference on Applications of Optics and Photonics, Aveiro, 26.05.2014-30.05.2014, PT]. 

Mikel, Břetislav. Optické vláknové senzory pro měření délky, tlaku, tahu, teploty a vibrací. In Sborník příspěvků multioborové konference Laser54. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2014, S. 47-48. ISBN 978-80-87441-13-8.

Mrňa, Libor; Šarbort, Martin; Holá, Miroslava. Deformable mirror for high power laser applications. In Optics and Measurement Conference 2014 (Proceedings of SPIE 9442). Bellingham: SPIE, 2014, 94420W: 1-5. ISBN 9781628415575. ISSN 0277-786X. [Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014), Liberec, 07.10.2014-10.10.2014, CZ].

Müllerová, Ilona; Radlička, Tomáš; Mika, Filip; Krzyžánek, Vladislav; Neděla, Vilém; Sobota, Jaroslav; Zobač, Martin; Kolařík, Vladimír; Starčuk jr., Zenon; Srnka, Aleš; Jurák, Pavel; Zemánek, Pavel; Číp, Ondřej; Lazar, Josef; Mrňa, Libor. Main Activites of the Institute of Scientific Instruments. In Workshop of Interesting Topics of SEM and ESEM. Brno: Institute of Scientific Instruments AS CR, v. v. i, 2014, S. 7-8. ISBN 978-80-87441-12-1. [Workshop of Interesting Topics of SEM and ESEM, Mikulov, 26.08.2014-31.08.2014, CZ].

Oulehla, Jindřich; Lazar, Josef. Thin film deposition and LIDT testing at ISI Brno. In Optics and Measurement Conference 2014 (Proceedings of SPIE 9442). Bellingham: SPIE, 2014, 94420Y: 1-5. ISBN 9781628415575. ISSN 0277-786X. [Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014), Liberec, 07.10.2014-10.10.2014, CZ].

Pham, Minh Tuan; Mikel, Břetislav; Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Přeladitelná laserová dioda na vlnové délce 633 nm pro přesná měření délky a spektroskopii. In Sborník příspěvků multioborové konference Laser54. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2014, S. 58-59. ISBN 978-80-87441-13-8. [Laser54, Třešť, 29.10.2014-31.10.2014, CZ].

Pikálek, Tomáš; Fořt, Tomáš; Buchta, Zdeněk. Detekce středu interferenčního proužku v interferometrii nízké koherence. In Sborník příspěvků multioborové konference Laser54. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2014, S. 10-11. ISBN 978-80-87441-13-8. [Laser54, Třešť, 29.10.2014-31.10.2014, CZ].

Řeřucha, Šimon; Šarbort, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Interferometrický odměřovací systém pro elektronový litograf. In Sborník příspěvků multioborové konference Laser54. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2014, S. 65-66. ISBN 978-80-87441-13-8. [Laser54, Třešť, 29.10.2014-31.10.2014, CZ].

Řeřucha, Šimon; Šarbort, Martin; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Interferometric measurement system for cost effective e-beam writer. In Photonic Instrumentation Engineering (Proceedings of Spie 8992). Bellingham: SPIE, 2014, 89920X:1-6. ISSN 0277-786X. [Photonic Instrumentation Engineering, San Francisco, 02.02.2014-05.02.2014, US].

Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Computational approach to phase detection in frequency-modulation interferometry. In General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS), 2014 XXXIth URSI (Proceedings IEEE). Piscataway: IEEE, 2014. ISBN 978-1-4673-5225-3. [URSI General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS) 2014 /31./, Beijing, 16.08.2014-23.08.2014, CN].

Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Tilt angle measurement with a Gaussian-shaped laser beam tracking. In Optical Micro- and Nanometrology V. (Proceedings of SPIE 9132). Bellingham: SPIE, 2014, 91321E:1-6. ISSN 0277-786X. [Optical Micro- and Nanometrology /5./, Brussels, 15.04.2014-17.04.2014, BE].

Šmíd, Radek; Pravdová, Lenka; Lešundák, Adam; Číp, Ondřej. Násobení opakovací frekvence erbium dopovaného vláknového pulzního laseru. In Sborník příspěvků multioborové konference Laser54. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2014, S. 63-64. ISBN 978-80-87441-13-8. [Laser54, Třešť, 29.10.2014-31.10.2014, CZ].

Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Noise suppression for the precise measurement of Fabry-Perot cavity with wide tunable range. In 28th European Frequency and Time Forum (EFTF 2014). Piscataway: IEEE, 2014, S. 528-530. ISBN 978-1-4799-5252-6. [EFTF 2014. European Frequency and Time Forum /28./, Neuchatel, 23.07.2014-26.07.2014, CH].

Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Suppression of frequency noise of single mode laser with unbalanced fiber interferometer for subnanometer interferometry. In Optical Micro- and Nanometrology V. (Proceedings of SPIE 9132). Bellingham: SPIE, 2014, 913212:1-11. ISSN 0277-786X. [Optical Micro- and Nanometrology /5./, Brussels, 15.04.2014-17.04.2014, BE].

Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Tunable laser with linewidth suppression for optical frequency standards working in telecommunication bands. In General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS), 2014 XXXIth URSI (Proceedings IEEE). Piscataway: IEEE, 2014. ISBN 978-1-4673-5225-3. [URSI General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS) 2014 /31./, Beijing, 16.08.2014-23.08.2014, CN].

Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Wide tunable laser with noise suppression for precise cavity length measurement. In CPEM 2014. 29th Conference on Precision Electromagnetic Measuerements. Proceedings. Piscataway: IEEE, 2014, S. 604-605. ISBN 978-1-4799-5205-2. ISSN 0589-1485. [Conference on Precision Electromagnetic Measuerements /29./ CPEM 2014, Rio de Janeiro, 24.08.2014-29.08.2014, BR].

Wang, Y.; Cervantes, F. G.; Stambaugh, C.; Šmíd, Radek; Calvo, H.; Koffman, A.; Pratt, J. R.; Lawall, J. Alignment and testing of the NIST calculable capacitor. In CPEM 2014. 29th Conference on Precision Electromagnetic Measuerements. Proceedings. Piscataway: IEEE, 2014, S. 476-477. ISBN 978-1-4799-5205-2. ISSN 0589-1485. [Conference on Precision Electromagnetic Measuerements /29./ CPEM 2014, Rio de Janeiro, 24.08.2014-29.08.2014, BR].

2013

Buchta, Zdeněk. Aktivní úhlové polohování koncové měrky v systému pro její automatickou kalibraci. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER53. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2013, S. 15-16. ISBN 978-80-87441-10-7. [LASER53, Třešť, 30.10.2013-01.11.2013, CZ].

Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Šarbort, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Femtosecond laser in gauge block calibration. In 21th annual International Conference on Advanced Laser Technologies ALT´13 Montenegro: University of Montenegro, 2013. [ALT´13. Annual International Conference on Advanced Laser Technologies /21./, Budva, 16.09.2013-20.09.2013, ME].

Buchta, Zdeněk; Řeřucha, Šimon; Mikel, Břetislav; Čížek, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. System for contactless gauge blocks measurement. In 8th International Symposium on Precision Engineering Measurements and Instrumentation (ISPEMI) (Proceedings of SPIE 8759). Bellingham: SPIE, 2013, 875915:1-7. ISBN 9780819495501. ISSN 0277-786X. [International Symposium on Precision Engineering Measurements and Instrumentation (ISPEMI) /8./, Chengdu, 08.08.2012-11.08.2012, CN].

Číp, Ondřej. Nanoposuvné stolky s velkým rozsahem polohování pro AFM mikroskopii. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER53. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2013, S. 17-18. ISBN 978-80-87441-10-7. [LASER53, Třešť, 30.10.2013-01.11.2013, CZ].

Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Lazar, Josef; Konečný, P.; Valtr, M.; Campbellová, A.; Klapetek, P. New concept of long-range scanning probe microscope stage based on mechanism with stuck planchets. In NanoScale 2013. 10th Seminar on Quantitative Microscopy (QM) and 6th Seminar on Nanoscale Calibration Standards and methods. Paris: Nanometrology Group, 2013, S. 9-10. [NanoScale 2013. Seminar on Quantitative Microscopy (QM) /10./ and Seminar on Nanoscale Calibration Standards and Methods /6./, Paris, 25.04.2013-26.04.2013, FR].

Čížek, Martin; Šmíd, Radek; Hucl, Václav; Mikel, Břetislav; Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Comparison of a homodyne interferometer and optical resonator with common measuring arm: the scale nonlinearity and resolution limits under atmospheric conditions. In NanoScale 2013. 10th Seminar on Quantitative Microscopy (QM) and 6th Seminar on Nanoscale Calibration Standards and methods. Paris: Nanometrology Group, 2013, S. 17-18. [NanoScale 2013. Seminar on Quantitative Microscopy (QM) /10./ and Seminar on Nanoscale Calibration Standards and Methods /6./, Paris, 25.04.2013-26.04.2013, FR].

Čížek, Martin; Číp, Ondřej; Šmíd, Radek; Hrabina, Jan; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef. Digital approach to stabilizing optical frequency combs and beat notes of CW lasers. In Sixth International Symposium on Precision Mechanical Measurements (Proceedings of SPIE 8916). Bellingham: SPIE, 2013, 89161H:1-6. ISSN 0277-786X. [International Symposium on Precision Mechanical Measurements /6./, Guiyang, 10.10.2013, CN].

Čížek, Martin. Systém pro stabilizaci femtosekundových laserů. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER53. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2013, S. 20-21. ISBN 978-80-87441-10-7. [LASER53, Třešť, 30.10.2013-01.11.2013, CZ].

Dvořáčková, Š.; Sobotka, J.; Brdlík, P.; Číp, Ondřej; Dvořáček, F. New system for nanocontact calibration of gauge blocks. In 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society. Proceedings. Vol. 5. Košice: TEAM Society, 2013, S. 382-385. ISSN 1847-9065. [International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society (Technique, Education, Agriculture & Management) /5./, Prešov, 04.11.2013-06.11.2013, SK].

Holá, Miroslava. Detekce stojaté vlny uvnitř Fabry-Perotova rezonátoru. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER53. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2013, S. 30-31. ISBN 978-80-87441-10-7. [LASER53, Třešť, 30.10.2013-01.11.2013, CZ].

Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Číp, Ondřej; Fejfar, A.; Stuchlík, J.; Kočka, J.; Oulehla, Jindřich; Lazar, Josef. Nanopositioning with detection of a standing wave. In NANOCON 2013. 5th International Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd, 2013. ISBN 978-80-87294-44-4. [NANOCON 2013. International Conference /5./, Brno, 16.10.2013-18.10.2013, CZ].

Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Číp, Ondřej; Oulehla, Jindřich; Lazar, Josef. Position sensing with standing wave detection within a pasive Fabry-Perot cavity. In NanoScale 2013. 10th Seminar on Quantitative Microscopy (QM) and 6th Seminar on Nanoscale Calibration Standards and methods. Paris: Nanometrology Group, 2013, S. 111. [NanoScale 2013. Seminar on Quantitative Microscopy (QM) /10./ and Seminar on Nanoscale Calibration Standards and Methods /6./, Paris, 25.04.2013-26.04.2013, FR].

Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Oulehla, Jindřich; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Řeřucha, Šimon; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Precision positioning with suppression of the influence of refractive index of air. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VIII (Proceedings of SPIE Vol. 8788). Part Two. Bellingham: SPIE, 2013, 878831:1-7. ISBN 978-0-8194-9604-1. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection /8./, Munich, 13.05.2013-16.05.2013, DE].

Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Klepetek, P.; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Holá, Miroslava; Šerý, Mojmír. Interferometric coordinates measurement sytem for local probe microscopy nanometrology. In NANOCON 2013. 5th International Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd, 2013. ISBN 978-80-87294-44-4. [NANOCON 2013. International Conference /5./, Brno, 16.10.2013-18.10.2013, CZ].

Hrabina, Jan. Multidimensionální interferometrický odměřovací systém pro AFM mikroskopii - národní etalon pro nanometrologii. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER53. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2013, S. 34-35. ISBN 978-80-87441-10-7. [LASER53, Třešť, 30.10.2013-01.11.2013, CZ].

Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Klapetek, P.; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Šerý, Mojmír. Nanometrology interferometric coordinates measurement system for local probe microscopy. In Sixth International Symposium on Precision Mechanical Measurements (Proceedings of SPIE 8916). Bellingham: SPIE, 2013, 89160C: 1-7. ISSN 0277-786X. [International Symposium on Precision Mechanical Measurements /6./, Guiyang, 08.08.2013-12.08.2013, CN].

Hucl, Václav; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Mikel, Břetislav; Řeřucha, Šimon; Buchta, Zdeněk; Jedlička, Petr; Lešundák, Adam; Oulehla, Jindřich; Mrňa, Libor; Šarbort, Martin; Šmíd, Radek; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Automatic unit for measuring refractive index of air based on Ciddor equation and its verification using direct interferometric measurement method. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VIII (Proceedings of SPIE Vol. 8788). Part Two. Bellingham: SPIE, 2013, 878837:1-9. ISBN 978-0-8194-9604-1. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection /8./, Munich, 13.05.2013-16.05.2013, DE].

Hucl, Václav. Elektronika pro komunikaci v přístrojové technice. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER53. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2013, S. 36-37. ISBN 978-80-87441-10-7. [LASER53, Třešť, 30.10.2013-01.11.2013, CZ].

Hucl, Václav; Čížek, Martin; Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. The precise refractive index of air measuring unit suitable for metrological scanning probe microscope. In NanoScale 2013. 10th Seminar on Quantitative Microscopy (QM) and 6th Seminar on Nanoscale Calibration Standards and methods. Paris: Nanometrology Group, 2013, S. 109. [NanoScale 2013. Seminar on Quantitative Microscopy (QM) /10./ and Seminar on Nanoscale Calibration Standards and Methods /6./, Paris, 25.04.2013-26.04.2013, FR].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Oulehla, Jindřich. Interferometry with Stabilization of Wavelength within a Fixed Measuring Range. In Osten, W. (ed.). FRINGE 2013 7th International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology. Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013, S. 645-648. Sringer. ISBN 978-3-642-36358-0. [FRINGE 2013 7th International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology, Nurtingen, 09.09.2013-11.09.2013, DE].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej. Interferometry with suppresion of the influence of refractive index of air for precision positioning. In NanoScale 2013. 10th Seminar on Quantitative Microscopy (QM) and 6th Seminar on Nanoscale Calibration Standards and methods. Paris: Nanometrology Group, 2013, S. 115. [NanoScale 2013. Seminar on Quantitative Microscopy (QM) /10./ and Seminar on Nanoscale Calibration Standards and Methods /6./, Paris, 25.04.2013-26.04.2013, FR].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej. Interferometry with suppression of fast fluctuations of the refractive index of air for nanometrology. In Sixth International Symposium on Precision Mechanical Measurements (Proceedings of SPIE 8916). Bellingham: SPIE, 2013, 89161J: 1-6. ISSN 0277-786X. [International Symposium on Precision Mechanical Measurements /6./, Guiyang, 10.10.2013, CN].

Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Vychodil, M. Pokročilé interferometrické systémy pro měření v nanotechnologiích. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER53. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2013, S. 53-54. ISBN 978-80-87441-10-7. [LASER53, Třešť, 30.10.2013-01.11.2013, CZ].

Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Oulehla, Jindřich. Short-range six-axis interferometer controlled positioning for local probe microscopy. In NanoScale 2013. 10th Seminar on Quantitative Microscopy (QM) and 6th Seminar on Nanoscale Calibration Standards and methods. Paris: Nanometrology Group, 2013, S. 117. [NanoScale 2013. Seminar on Quantitative Microscopy (QM) /10./ and Seminar on Nanoscale Calibration Standards and Methods /6./, Paris, 25.04.2013-26.04.2013, FR].

Lešundák, Adam. UV laserová fluorescenčná spektroskopia aminokyselín. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER53. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2013, S. 55-56. ISBN 978-80-87441-10-7. [LASER53, Třešť, 30.10.2013-01.11.2013, CZ].

Mikel, Břetislav; Čížek, Martin; Holík, M.; Číp, Ondřej. Calibration of elongation of fiber Bragg gratings by laser interferometer. In Sixth International Symposium on Precision Mechanical Measurements (Proceedings of SPIE 8916). Bellingham: SPIE, 2013, 89161I:1-6. ISSN 0277-786X. [International Symposium on Precision Mechanical Measurements /6./, Guiyang, 10.10.2013, CN].

Mikel, Břetislav. Vláknové mřížky pro JE Temelín a jejich kalibrace laserovým interferometrem. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER53. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2013, S. 57-58. ISBN 978-80-87441-10-7. [LASER53, Třešť, 30.10.2013-01.11.2013, CZ].

Mrňa, Libor; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr. Adaptive optics for control of the laser welding process. In OaM 2012 - Optics and Measurement International Conference. Proceedings of a meeting. Vol. 48. Liberec: EDP Sciences, 2013, 00017:1-6. ISBN 9781632661944. [OaM 2012 International Conference on Optics and Measurement, Liberec, 16.10.2012-18.10.2012, CZ].

Mrňa, Libor; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr. Correlation between the keyhole depth and the frequency characteristics of light emissions in laser welding. In Physics procedia. Lasers in Manufacturing (LIM 2013). Vol. 41. Amsterdam: Elsevier, 2013, S. 469-477. ISSN 1875-3892. [Lasers in Manufacturing Conference 2013, Munich, 13.05.2013-16.05.2013, DE].

Řeřucha, Šimon; Šarbort, Martin; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Digital Approach to Fringe Interpolation with a Single Photodetector for Cost-Effective Displacement Measurement. In NanoScale 2013. 10th Seminar on Quantitative Microscopy (QM) and 6th Seminar on Nanoscale Calibration Standards and methods. Paris: Nanometrology Group, 2013, S. 113. [NanoScale 2013. Seminar on Quantitative Microscopy (QM) /10./ and Seminar on Nanoscale Calibration Standards and Methods /6./, Paris, 25.04.2013-26.04.2013, FR].

Řeřucha, Šimon; Šarbort, Martin; Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Jedlička, Petr; Řeřucha, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Wavelength modulation-based method for interference phase detection with reduced optical complexity. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VIII (Proceedings of SPIE Vol. 8788). Part Two. Bellingham: SPIE, 2013, 87883C:1-9. ISBN 978-0-8194-9604-1. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection /8./, Munich, 13.05.2013-16.05.2013, DE].

Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr; Lazar, Josef. Měření výchylek pomocí detekce polohy laserového svazku. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER53. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2013, S. 72-73. ISBN 978-80-87441-10-7. [LASER53, Třešť, 30.10.2013-01.11.2013, CZ].

Šmíd, Radek; Durand, M.; Wang, Y.; Lawall, J. Fabry-Perot displacement interferometry in air. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER53. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2013, S. 74-75. ISBN 978-80-87441-10-7. [LASER53, Třešť, 30.10.2013-01.11.2013, CZ].

Šmíd, Radek; Argence, B.; Číp, Ondřej; Santarelli, G. Narrowing the linewidth of laser diode via fiber interferometer. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER53. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2013, S. 76-77. ISBN 978-80-87441-10-7. [LASER53, Třešť, 30.10.2013-01.11.2013, CZ].

2012

Buchta, Zdeněk; Řeřucha, Šimon; Mikel, Břetislav; Čížek, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Novel principle of contactless gauge blocks length measurement. In CPS 2012. 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol.8697). Bellingham: SPIE, 2012, 86970D:1-7. ISBN 978-0-8194-9481-8. [CPS 2012. Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /18./, Ostravice, 03.09.2012-07.09.2012, CZ].

Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Šmíd, Radek. High-resolution detection of small distance changes by an optical frequency comb. In CPS 2012. 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol.8697). Bellingham: SPIE, 2012, 86970G:1-7. ISBN 978-0-8194-9481-8. [CPS 2012. Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /18./, Ostravice, 03.09.2012-07.09.2012, CZ].

Čížek, Martin; Šmíd, Radek; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Digital Processing of Beat Note Signals from Optical Frequency Synthesizers. In European frequency and time forum 2012 (Proceedings). Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2012, S. 409-411. [European frequency and time forum 2012, Gothenburg, 23.04.2012-27.04.2012, SE].

Čížek, Martin; Šmíd, Radek; Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Digital processing of signals from femtosecond combs. In CPS 2012. 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol.8697). Bellingham: SPIE, 2012, 86970H: 1-6. ISBN 978-0-8194-9481-8. [CPS 2012. Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /18./, Ostravice, 03.09.2012-07.09.2012, CZ].

Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef. Differential interferometry with suppression of the influence of refractive index of air for nanometrology. In NANOCON 2012, 4th International Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd, 2012, S. 805-810. ISBN 978-80-87294-32-1. [NANOCON 2012. International Conference /4./, Brno, 23.10.2012-25.10.2012, CZ].

Holík, M.; Mikel, Břetislav; Urban, F. Stimulated Brillouin scattering for generating an acoustic wave in optical fibers. In CPS 2012. 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol.8697). Bellingham: SPIE, 2012, 86971I:1-6. ISBN 978-0-8194-9481-8. [CPS 2012. Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /18./, Ostravice, 03.09.2012-07.09.2012, CZ].

Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Comparison of noise properties of laser sources intended for multidimensional interferometric tools. In CPS 2012. 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol.8697). Bellingham: SPIE, 2012, S. 869716: 1-10. ISBN 978-0-8194-9481-8. [CPS 2012. Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /18./, Ostravice, 03.09.2012-07.09.2012, CZ].

Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Nanometrology coordinate measurement machines uncertainties caused by frequency fluctuations of the laser. In NANOCON 2012, 4th International Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd, 2012, S. 811-816. ISBN 978-80-87294-32-1. [NANOCON 2012. International Conference /4./, Brno, 23.10.2012-25.10.2012, CZ].

Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Uncertainties of displacement measurement of nanometrology coordinate measurement machines caused by laser source fluctuations. In Optical Micro- and Nanometrology IV, (Proceedings of SPIE ). Vol. 8430. Bellingham: SPIE, 2012, 84301D:1-9. Photonic Europe 2012. ISBN 978-0-8194-9122-0. ISSN 0277-786X. [Conference on Optical Micro- and Nanometrology IV, Brussels, 16.04.2012-18.04.2012, BE].

Hucl, Václav; Čížek, Martin; Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. The smart electronic unit for precise measurement of refractive index of air in a nano-positioning stage for scanning probe microscopy (SPM). In NANOCON 2012, 4th International Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd, 2012, S. 817-821. ISBN 978-80-87294-32-1. [NANOCON 2012. International Conference /4./, Brno, 23.10.2012-25.10.2012, CZ].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Oulehla, Jindřich. Displacement measurement with over-determined interferometer. In CPS 2012. 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol.8697). Bellingham: SPIE, 2012, 86970E:1-7. ISBN 978-0-8194-9481-8. [CPS 2012. Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /18./, Ostravice, 03.09.2012-07.09.2012, CZ].

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej. Precision displacement interferometry with stabilization of wavelength on air. In Vít, T.; Kovačičinová, J.; Lédl, V. (ed.). Optics and Measurement 2012. Proceedings of the International Conference. Praha: Institute of Plasma Physics, 2012, S. 81-85. ISBN 978-80-87026-02-1. [Optics and Measurement 2012, Liberec, 16.10.2012-18.10.2012, CZ].

Lešundák, Adam; Šmíd, Radek; Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Randula, A.; Číp, Ondřej. The femtosecond optical frequency comb based tool for spectral analysis of molecular absorbtion gases. In NANOCON 2012, 4th International Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd, 2012, S. 836-840. ISBN 978-80-87294-32-1. [NANOCON 2012. International Conference /4./, Brno, 23.10.2012-25.10.2012, CZ].

Mikel, Břetislav; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Increasing of the frequency stability of the 760 nm wavelength DFB laser diode for laser interferometry. In CPS 2012. 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol.8697). Bellingham: SPIE, 2012, S. 869719: 1-7. ISBN 978-0-8194-9481-8. [CPS 2012. Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /18./, Ostravice, 03.09.2012-07.09.2012, CZ].

Mrňa, Libor; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr. Adaptive optics for control of the laser welding process. In Vít, T.; Kovačičinová, J.; Lédl, V. (ed.). Optics and Measurement 2012. Proceedings of the International Conference. Praha: Institute of Plasma Physics, 2012, S. 93-98. ISBN 978-80-87026-02-1. [Optics and Measurement 2012, Liberec, 16.10.2012-18.10.2012, CZ].

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef. Laser damage testing of optical components under cryogenic conditions. In CPS 2012. 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol.8697). Bellingham: SPIE, 2012, 86971B: 1-4. ISBN 978-0-8194-9481-8. [CPS 2012. Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /18./, Ostravice, 03.09.2012-07.09.2012, CZ].

Řeřucha, Šimon; Buchta, Zdeněk; Šarbort, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Computational approach to homodyne detection of interference phase. In CPS 2012. 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol.8697). Bellingham: SPIE, 2012, S. 869707:1-9. ISBN 978-0-8194-9481-8. [CPS 2012. Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /18./, Ostravice, 03.09.2012-07.09.2012, CZ].

Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Číp, Ondřej. Evaluation of lenght of the Fabry-Perot cavity with ultra-low expansion spacer with optical frequency comb. In Vít, T.; Kovačičinová, J.; Lédl, V. (ed.). Optics and Measurement 2012. Proceedings of the International Conference. Praha: Institute of Plasma Physics, 2012, S. 132-136. ISBN 978-80-87026-02-1. [Optics and Measurement 2012, Liberec, 16.10.2012-18.10.2012, CZ].

Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Evaluation of ultra-low expansion spacer in the Fabry-Perot cavity with optical frequency comb. In CPS 2012. 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol.8697). Bellingham: SPIE, 2012, 86970F:1-5. ISBN 978-0-8194-9481-8. [CPS 2012. Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /18./, Ostravice, 03.09.2012-07.09.2012, CZ].

Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Long-term measurement of ultra-low expansion Fabry-Perot cavity in stabilized temperature. In IFCS 2012. International Frequency Control Symposium Proceedings. Piscataway: IEEE, 2012, S. 394-397. ISBN 978-1-4577-1819-9. [IEEE International Frequency Control Symposium 2012, Baltimore, 21.05.2012-24.05.2012, US].

Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Long-term temperature stabilized measurement of ultra-low expansion Fabry-Perot cavity. In European frequency and time forum 2012 (Proceedings). Gothenburg: Chalmers University of Technology, 2012, S. 404-408. [European frequency and time forum 2012, Gothenburg, 23.04.2012-27.04.2012, SE].

Šmíd, Radek. Studium materiálů s nízkou teplotní roztažností za pomocí optického hřebene. In Růžička, Bohdan; Čeledová, Jana (ed.). Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012, S. 46. ISBN 978-80-87441-08-4. [LASER52, Třešť, 31.10.2012-02.11.2012, CZ].

2011

Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Light Source for Low-Coherence Interferometry. In Proceedings of the 20th IMEKO TC2 Symposium on Photonics in Measurement. Aachen: Shaker Verlag, 2011, S. 30-33. ISBN 978-3-8440-0058-0. [IMEKO TC2 Symposium on Photonics in Measurement /20./, Linz, 16.05.2011-18.05.2011, AT].

Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Řeřucha, Šimon; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Light source for low-coherence interferometry combining LED and single mode optical fibre. In Photonics, Devices, and Systems V. (Proceedings of SPIE 8306). Bellingham: SPIE, 2011, 83060E:1-5. ISBN 9780819489531. [Conference on Photonics, Devices, and Systems /5./, Prague, 24.08.2011-26.08.2011, CZ].

Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Řeřucha, Šimon; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Light source for low-coherence interferometry surface diagnostics. In International Conference on Applications of Optics and Photonics (Proceedings of SPIE Vol. 8001). Bellingham: SPIE, 2011, 80013E:1-7. ISBN 978-0-8194-8575-5. [International Conference on Applications of Optics and Photonics, Braga, 03.05.2011-07.05.2011, PT].

Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Čížek, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. System for Gauge Blocks Diagnostics. In 10th IMEKO Symposium - Laser Metrology for Precision Measurement and Inspection in Industry 2011 (VDI-Berichte 2156). Düsseldorf: VDI Verlag GmbH, 2011, S. 91-96. ISBN 978-3-18-092156-3. ISSN 0083-5560. [IMEKO Symposium - Laser Metrology for Precision Measurement and Inspection in Industry 2011 /10./, Braunschweig, 12.09.2011-14.09.2011, DE].

Číp, Ondřej; Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef. High-Resolution Displacement Measurement using a Femtosecond Frequency Comb. In 10th IMEKO Symposium - Laser Metrology for Precision Measurement and Inspection in Industry 2011 (VDI-Berichte 2156). Düsseldorf: VDI Verlag GmbH, 2011, S. 313-319. ISBN 978-3-18-092156-3. ISSN 0083-5560. [IMEKO Symposium - Laser Metrology for Precision Measurement and Inspection in Industry 2011 /10./, Braunschweig, 12.09.2011-14.09.2011, DE].

Číp, Ondřej; Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef. The verification of the interferometer scale linearity by the optical frequency synthesizer and Fabry-Perot cavity. In MacroScale 2011 - Recent Developments in Traceable Dimensional Measurements - Dimensional and Related Measurements at the Macroscopic Scale. Braunschweig: PTB, 2011, S. 42. [MacroScale 2011 - Recent Developments in Traceable Dimensional Measurements, Wabern, 04.10.2011-06.10.2011, CH].

Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Klapetek, P.; Číp, Ondřej. AFM nanometrology interferometric system with the compensation of angle errors. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VII (Proceedings of SPIE Vol. 8082). Bellingham: SPIE, 2011, 80823U:1-6. ISBN 978-0-8194-8678-3. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VII, Munich, 23.05.2011-26.05.2011, DE].

Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Klapetek, P. Nanometrology Interferometric System for Local Probe Microscopy. In Proceedings of the 20th IMEKO TC2 Symposium on Photonics in Measurement. Aachen: Shaker Verlag, 2011, S. 17-20. ISBN 978-3-8440-0058-0. [IMEKO TC2 Symposium on Photonics in Measurement /20./, Linz, 16.05.2011-18.05.2011, AT].

Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Fejfar, Antonín; Stuchlík, Jiří. Displacement Interferometry in Passive Fabry-Perot Cavity. In NANOCON 2011. 3rd International Conference. Ostrava: Tanger spol. s r. o, 2011, S. 688-694. ISBN 978-80-87294-27-7. [NANOCON 2011. International Conference /3./, Brno, 21.09.2011-23.09.2011, CZ].

Lazar, Josef; Klapetek, P.; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Šerý, Mojmír. Green Light Interferometry for Metrological SPM Positioning. In Workshop on Metrological Atomic Force Microscope Instrumentation. Paris: LNE, 2011, S. 143. [Workshop on Metrological Atomic Force Microscope Instrumentation, Trappes, 07.02.2011-09.02.2011, FR].

Lazar, Josef; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk. Interferometry with direct compensation of fluctuations of refractive index of air. In Workshop on Metrological Atomic Force Microscope Instrumentation. Paris: LNE, 2011, S. 66-68. [Workshop on Metrological Atomic Force Microscope Instrumentation, Trappes, 07.02.2011-09.02.2011, FR].

Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk. Interferometry with referencing of wavelength. In International Conference on Applications of Optics and Photonics (Proceedings of SPIE Vol. 8001). Bellingham: SPIE, 2011, 80010X:1-6. ISBN 978-0-8194-8575-5. [International Conference on Applications of Optics and Photonics, Braga, 03.05.2011-07.05.2011, PT].

Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Buchta, Zdeněk. Interferometry with Stabilization of Atmospheric Wavelength. In 10th IMEKO Symposium - Laser Metrology for Precision Measurement and Inspection in Industry 2011 (VDI-Berichte 2156). Düsseldorf: VDI Verlag GmbH, 2011, S. 303-309. ISBN 978-3-18-092156-3. ISSN 0083-5560. [IMEKO Symposium - Laser Metrology for Precision Measurement and Inspection in Industry 2011 /10./, Braunschweig, 12.09.2011-14.09.2011, DE].

Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Fejfar, Antonín; Stuchlík, Jiří. Position measurement in standing wave interferometer for metrology of length. In Tománek, P.; Senderáková, D.; Páta, P. (ed.). Photonics, Devices, and Systems V. Bellingham: SPIE, 2011, "830607-1"-"830607-7". Proceedings of SPIE, 8306. ISBN 9780819489531. ISSN 0277-786X. [Photonics, Devices, and Systems V, Praha, 24.08.2011-26.08.2011, CZ].

Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk. Standing-Wave Interferometer with Stabilization of Wavelength on Air. In Proceedings of the 20th IMEKO TC2 Symposium on Photonics in Measurement. Aachen: Shaker Verlag, 2011, S. 25-29. ISBN 978-3-8440-0058-0. [IMEKO TC2 Symposium on Photonics in Measurement /20./, Linz, 16.05.2011-18.05.2011, AT].

Mikel, Břetislav; Čížek, Martin; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej. Laser Interferometry Method with Stabilized DFB Laser Diode. In Proceedings of the 20th IMEKO TC2 Symposium on Photonics in Measurement. Aachen: Shaker Verlag, 2011, S. 21-24. ISBN 978-3-8440-0058-0. [IMEKO TC2 Symposium on Photonics in Measurement /20./, Linz, 16.05.2011-18.05.2011, AT].

Mikel, Břetislav; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Laser sources and laser interferometry with optical fibers. In International Conference on Applications of Optics and Photonics (Proceedings of SPIE Vol. 8001). Bellingham: SPIE, 2011, 80011S:1-6. ISBN 978-0-8194-8575-5. [International Conference on Applications of Optics and Photonics, Braga, 03.05.2011-07.05.2011, PT].

Mikel, Břetislav; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Čížek, Martin; Číp, Ondřej. Stabilization of DFB laser diodes with 760 nm and 1541 nm wavelength. In Photonics, Devices, and Systems V (Proceedings of SPIE Vol. 8306). Bellingham: SPIE, 2011, 83060F:1-6. ISBN 978-0-8194-8953-1. [Photonics, Devices, and Systems V, Praha, 24.08.2011-26.08.2011, CZ].

Oulehla, Jindřich; Šmíd, Radek; Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Jedlička, Petr; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Evaluation of thermal expansion coefficient of Fabry-Perot cavity using an optical frequency comb. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VII (Proceedings of SPIE Vol. 8082). Bellingham: SPIE, 2011, 80823Q:1-9. ISBN 978-0-8194-8678-3. [Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VII, Munich, 23.05.2011-26.05.2011, DE].

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef. Optical coating on laser crystals for HiPER project. In Laser-Induced Damage in Optical Materials: 2011 (Proceedings of SPIE Vol. 8190). Bellingham: SPIE, 2011, 81900Q:1-4. ISBN 978-0-8194-8823-7. [2011 Laser Damage - Annual Symposium on Optical Materials for High Power Lasers /43./, Boulder, 18.09.2011-21.09.2011, US].

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef. Optical coating on laser crystals for HiPER project. In Diode-Pumped High Energy and High Power Lasers / ELI: Ultrarelativistic Laser-Matter Interactions and Petawatt Photonics / HiPER: the European Pathway to Laser Energy (Proceedings of SPIE Vol. 8080). Bellingham: SPIE, 2011, 80800I:1-4. ISBN 978-0-8194-8670-7. [Diode-Pumped High Energy and High Power Lasers / ELI: Ultrarelativistic Laser-Matter Interactions and Petawatt Photonics / HiPER: the European Pathway to Laser Energy, Praha, 18.04.2011-20.04.2011, CZ].

Řeřucha, Šimon; Bartonička, T.; Jedlička, Petr. GTAG: architecture and design of miniature transmitter with position logging for radio telemetry. In Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2011 (Proceedings of SPIE Vol. 8008). Bellingham: SPIE, 2011, 80080B:1-7. ISBN 978-0-8194-8582-3. [Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2011, Wilga, 23.05.2011-29.05.2011, PL].

Šarbort, Martin; Mrňa, Libor; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr. Dependence of energy distribution in the keyhole on optical parameters of the focusing system in laser welding. In ICALEO 2011 Conference Proceedings. Orlando: Laser Institute of America, 2011, S. 418-426. ISBN 978-0-912035-94-9. [ICALEO 2011 /30./ International congress on applications of lasers and electro-optics, Orlando, 23.10.2011-27.10.2011, US].

Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Evaluation of Fabry-Perot cavity length by the stabilized optical frequency comb and acetylene absorption. In 2011 Joint Conference of the IEEE International Frequency Control Symposium / European Frequency and Time Forum Proceedings. New York: IEEE, 2011, S. 345-348. ISBN 978-1-61284-110-6. ISSN 1075-6787. [Joint Conference /5./ of the IEEE International Frequency Control Symposium /65./ and European Frequency and Time Forum /25./, San Francisco, 01.05.2011-05.05.2011, US].

Šmíd, Radek; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef. Sub-Nanometer Scale Temperature Distance Change Monitor by Optical Frequency Comb Referenced to the Atomic Clock. In Proceedings of the 20th IMEKO TC2 Symposium on Photonics in Measurement. Aachen: Shaker Verlag, 2011, S. 130-133. ISBN 978-3-8440-0058-0. [IMEKO TC2 Symposium on Photonics in Measurement /20./, Linz, 16.05.2011-18.05.2011, AT].

2010

Buchta, Zdeněk. Interferometrie nízké koherence v průmyslové metrologii. In Růžička, B. (ed.). Sborník příspěvků konference LASER50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, 2010, S. 13. ISBN 978-80-87441-03-9. [LASER50, Třešť, 04.10.2010-06.10.2010, CZ].

Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Surface Diagnostics using Low-Coherence Interferometry and Colour Single CCD Camera. In Proceedings of the International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications. Ottawa: International ASET, 2010, 517: 1-6. ISBN 978-0-9867183-0-4. [Nanotechnology: Fundamentals and Applications, Ottawa, 04.08.2010-06.08.2010, CA].

Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Surface diagnostics using low-coherence interferometry and colour single CCD camera. In 17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol. 7746). Bellingham: SPIE, 2010, 77461D: 1-6. ISBN 978-0-8194-8236-5. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /17./, Liptovsky Jan, 06.09.2010, SK].

Buchta, Zdeněk. Výkonové lasery s redukovaným emisním spektrem. In Růžička, B. (ed.). Sborník příspěvků konference LASER50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, 2010, S. 12. ISBN 978-80-87441-03-9. [LASER50, Třešť, 04.10.2010-06.10.2010, CZ].

Číp, Ondřej; Mikel, Břetislav; Čížek, Martin; Šmíd, Radek; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef. Laser interference nano-comparator for length sensor calibration in nanometric scale. In 2nd International Conference NANOCON 2010. Ostrava: Tanger s.r.o, 2010, S. 274-277. ISBN 978-80-87294-19-2. [NANOCON 2010. International Conference /2./, Olomouc, 12.10.2010-14.10.2010, CZ].

Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Hrabina, Jan. Laser Measuring Gauge for Precise Transducer Calibrations in Nanometric Scale. In Proceedings of the International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications. Ottawa: International ASET, 2010, 582: 1-5. ISBN 978-0-9867183-0-4. [Nanotechnology: Fundamentals and Applications, Ottawa, 04.08.2010-06.08.2010, CA].

Číp, Ondřej. Laserová interferometrie pro přesná měření. In Růžička, B. (ed.). Sborník příspěvků konference LASER50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, 2010, S. 15. ISBN 978-80-87441-03-9. [LASER50, Třešť, 04.10.2010-06.10.2010, CZ].

Čížek, Martin; Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Interferometric nanocomparator for calibrating precision displacement sensors. In Interferometry XV: Applications (Proceedings of SPIE Vol. 7791). Bellingham: SPIE, 2010, 77910N: 1-7. ISBN 978-0-8194-8287-7. [Interferometry /15./, San Diego, 02.08.2010, US].

Čížek, Martin. Řídící elektronika pro laserové systémy. In Růžička, B. (ed.). Sborník příspěvků konference LASER50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, 2010, S. 16. ISBN 978-80-87441-03-9. [LASER50, Třešť, 04.10.2010-06.10.2010, CZ].

Hrabina, Jan. Absorpční kyvety - etalony optických frekvencí. In Růžička, B. (ed.). Sborník příspěvků konference LASER50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, 2010, S. 23. ISBN 978-80-87441-03-9. [LASER50, Třešť, 04.10.2010-06.10.2010, CZ].

Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Čížek, Martin. Laser Source for Interferometry in Nanometrology. In Proceedings of the International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications. Ottawa: International ASET, 2010, 541: 1-6. ISBN 978-0-9867183-0-4. [Nanotechnology: Fundamentals and Applications, Ottawa, 04.08.2010-06.08.2010, CA].

Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Čížek, Martin. Laser source for interferometry in nanotechnology. In 17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol. 7746). Bellingham: SPIE, 2010, 77461I: 1-6. ISBN 978-0-8194-8236-5. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /17./, Liptovsky Jan, 06.09.2010, SK].

Jedlička, Petr; Mrňa, L.; Šarbort, M.; Řeřucha, Šimon. Adaptive feedback beam shaping of the CO2 welding laser. In Laser Beam Shaping XI (Proceedings of SPIE Vol. 7789). Bellingham: SPIE, 2010, 77890V: 1-8. ISBN 978-0-8194-8285-3. [Laser Beam Shaping XI, San Diego, 02.08.2010, US].

Jedlička, Petr; Čížek, Martin; Řeřucha, Š.; Bartonička, T. BAARA Biological AutomAted RAdiotelemetry system: New technology in ecological field studies. In 15th International Bat Research Conference. Kostelec n. Černými lesy: Lesnická práce, 2010, P107: 1. ISBN 978-80-87154-46-5. [International Bat Research Conference /15./, Praha, 23.08.2010-27.08.2010, CZ].

Jedlička, Petr; Řeřucha, Šimon. Výzkum dynamiky laserového svařovacího procesu a jeho řízení. In Růžička, B. (ed.). Sborník příspěvků konference LASER50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, 2010, S. 29. ISBN 978-80-87441-03-9. [LASER50, Třešť, 04.10.2010-06.10.2010, CZ].

Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Šerý, Mojmír; Klapetek, P. Interferometer controlled positioning for nanometrology. In 2nd International Conference NANOCON 2010. Ostrava: Tanger s.r.o, 2010, S. 287-291. ISBN 978-80-87294-19-2. [NANOCON 2010. International Conference /2./, Olomouc, 12.10.2010-14.10.2010, CZ].

Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Šerý, Mojmír. Interferometer Controlled Positioning for Nanometrology. In Proceedings of the International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications. Ottawa: International ASET, 2010, 525: 1-5. ISBN 978-0-9867183-0-4. [Nanotechnology: Fundamentals and Applications, Ottawa, 04.08.2010-06.08.2010, CA].

Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Buchta, Zdeněk. Interferometry with direct compensation of fluctuations of refractive index of air. In 17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol. 7746). Bellingham: SPIE, 2010, 77460E: 1-6. ISBN 978-0-8194-8236-5. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /17./, Liptovsky Jan, 06.09.2010, SK].

Lazar, Josef. Lasery v metrologii optických frekvencí. In Růžička, B. (ed.). Sborník příspěvků konference LASER50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, 2010, S. 42. ISBN 978-80-87441-03-9. [LASER50, Třešť, 04.10.2010-06.10.2010, CZ].

Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hrabina, Jan; Šerý, Mojmír; Klapetek, P. Multiaxis interferometric system for positioning in nanometrology. In Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Microelectronics, Nanoelectronics, Optoelectronic. Sofia: WSEAS EUROPMENT Press, 2010, S. 92-95. ISBN 978-954-92600-3-8. ISSN 1790-5117. [WSEAS International Conference on Microelectronics, Nanoelectronics, Optoelectronic /9./, Catania, 29.05.2010-31.10.2010, IT].

Lučan, R. K.; Bartonička, T.; Čížek, Martin; Jedlička, Petr; Řeřucha, Šimon; Šálek, M.; Nicolaou, H.; Horáček, I. Spatial activity and diet of Rousettus aegyptiacus in Cyprus: Does conservation of the only European fruit bat depend on supporting alien plants?. In 15th International Bat Research Conference. Kostelec n. Černými lesy: Lesnická práce, 2010, S14.9:1. ISBN 978-80-87154-46-5. [International Bat Research Conference /15./, Praha, 23.08.2010-27.08.2010, CZ].

Mikel, Břetislav; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. DFB Laser Source at 760 nm Wavelength for Nanometrology. In Proceedings of the International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications. Ottawa: International ASET, 2010, 277: 1-8. ISBN 978-0-9867183-0-4. [Nanotechnology: Fundamentals and Applications, Ottawa, 04.08.2010-06.08.2010, CA].

Mikel, Břetislav; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Multiwavelength laser interferometry with semiconductor laser source. In 17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol. 7746). Bellingham: SPIE, 2010, 77460F: 1-6. ISBN 978-0-8194-8236-5. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /17./, Liptovsky Jan, 06.09.2010, SK].

Mikel, Břetislav. Optická vlákna a vláknové mřížky v laserové interferometrii. In Růžička, B. (ed.). Sborník příspěvků konference LASER50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, 2010, S. 44. ISBN 978-80-87441-03-9. [LASER50, Třešť, 04.10.2010-06.10.2010, CZ].

Mikel, Břetislav; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Semiconductor laser sources at 760 nm wavelength for nanometrology. In Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Microelectronics, Nanoelectronics, Optoelectronic. Sofia: WSEAS EUROPMENT Press, 2010, S. 96-101. ISBN 978-954-92600-3-8. ISSN 1790-5117. [WSEAS International Conference on Microelectronics, Nanoelectronics, Optoelectronic /9./, Catania, 29.05.2010-31.10.2010, IT].

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel. AR coating on laser crystals for HiPER project. In Current Developments in Lens Design and Optical Engineering XI; and Advances in Thin Film Coatings VI (Proceedings of SPIE Vol. 7786). Bellingham: SPIE, 2010, 778614:1-4. ISBN 978-0-8194-8282-2. [Current Developments in Lens Design and Optical Engineering /11./ and Advances in Thin Film Coatings /6./, San Diego, 01.08.2010-03.08.2010, US].

Růžička, Bohdan; Oprchalová, Lucie. ALISI - Aplikační laboratoře Ústavu přístrojové techniky. In Růžička, B. (ed.). Sborník příspěvků konference LASER50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, 2010, S. 77. ISBN 978-80-87441-03-9. [LASER50, Třešť, 04.10.2010-06.10.2010, CZ].

Šmíd, Radek. Generování přesných délek optickým hřebenem. In Růžička, B. (ed.). Sborník příspěvků konference LASER50. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, 2010, S. 64. ISBN 978-80-87441-03-9. [LASER50, Třešť, 04.10.2010-06.10.2010, CZ].

Šmíd, Radek; Ježek, Jan; Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Monitor of mirror distance of Fabry-Perot cavity by the use of stabilized femtosecond laser comb. In 17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics (Proceedings of SPIE Vol. 7746). Bellingham: SPIE, 2010, 77460I: 1-8. ISBN 978-0-8194-8236-5. [Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /17./, Liptovsky Jan, 06.09.2010, SK].

Šmíd, Radek; Ježek, Jan; Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Narrow-selection bandwith of femtosecond laser comb with application to changes in optical path distance. In Optical Micro- and Nanometrology III (Proceedings of SPIE Vol. 7718). Bellingham: SPIE, 2010, 771818: 1-8. ISBN 978-0-8194-8191-7. [Optical Micro- and Nanometrology /3./, Brussels, 13.04.2010, BE].

Šmíd, Radek; Číp, Ondřej; Mikel, Břetislav; Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Lazar, Josef. Precise determination of the refractive index of air in Fabry-Perot cavity by means of the optical frequency comb. In EFTF 2010 - 24th European Frequency and Time Forum. New York: IEE, 2010. ISBN 978-1-4673-5970-2. [European Frequency and Time Forum (EFTF) /24./, Noordwijk, 13.04.2010-16.04.2010, NL].

Šmíd, Radek; Číp, Ondřej; Buchta, Zdeněk; Ježek, Jan; Mikel, Břetislav; Čížek, Martin; Lazar, Josef. Precise monitoring of ultra low expansion Fabry-Perot cavity length by the use of a stabilized optical frequency comb. In International Frequency Control Symposium (FCS) 2010. Piscataway: IEEE, 2010, S. 480-484. ISBN 978-1-4244-6399-2. ISSN 1075-6787. [2010 IEEE International Frequency Control Symposium, New Port Beach, 01.07.2010-04.07.2010, CA].

Konferenční příspěvek – lokální konference

2021

Čížek, M., Pravdová, L., Hrabina, J., Lazar, J., Číp, O., Havliš, O., Altmannová, L., Smotlacha, V., Vojtěch, J., Pronebner, T., Aeikens, E., Premper, J., Mache, W., Niessner, A., Schumm, T. Fázově koherentní spoj mezi ÚPT a BEV. In: Růžička, B., ed. LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021, s. 15-16. ISBN 978-80-87441-28-2.

Havliš, O., Vojtěch, J., Číp, O., Čížek, M., Hrabina, J., Pravdová, L. Infrastruktura pro přenos přesného času a koherentní frekvence s využitím multi bandu. In: Růžička, B., ed. LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021, s. 23-25. ISBN 978-80-87441-28-2.

Helán, R., Šifta, R., Urban, F., Urban Jr., F., Mikel, B., Krátký, S., Kolařík, V. Vláknové mřížky pro senzorické účely a návrh nelineárních struktur. In: Růžička, B., ed. LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021, s. 80-81. ISBN 978-80-87441-28-2.

Hošek, M., Hrabina, J., Řeřucha, Š., Pravdová, L., Lazar, J., Číp, O. Měření absorpčních spekter HCN metodami laserové spektroskopie. In: Růžička, B., ed. LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021, s. 29-30. ISBN 978-80-87441-28-2.

Hrabina, J., Čížek, M., Barcík, P., Kolka, Z., Skryja, P., Wilfert, O. Přenos stabilní optické frekvence volným prostorem. In: Růžička, B., ed. LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021, s. 31-32. ISBN 978-80-87441-28-2.

Jelínek, M., Mikel, B. Optická vlákna k měření ionizujícího záření. In: Růžička, B., ed. LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021, s. 38-39. ISBN 978-80-87441-28-2.

Krátký, S., Kolařík, V., Mikel, B., Helán, R., Urban, F. Studium vlivu geometrických parametrů fázových binárních mřížek na jejich optickou odezvu pro potřeby přípravy optických vláknových senzorů. In: Růžička, B., ed. LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021, s. 43-44. ISBN 978-80-87441-28-2.

Mikel, B., Jelínek, M. Optovláknové senzory pro kritické infrastruktury a jejich automatické vzdálené kalibrace. In: Růžička, B., ed. LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021, s. 54-55. ISBN 978-80-87441-28-2.

Oulehla, J., Hrabina, J., Holá, M., Pokorný, P., Lazar, J. Optické vlastnosti antireflexních vrstev ve spektroskopii s absorpčními kyvetami. In: Růžička, B., ed. LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021, s. 63-64. ISBN 978-80-87441-28-2.

Pravdová, L., Čížek, M., Hrabina, J., Jelínek, M., Řeřucha, Š., Mikel, B., Lazar, J., Havliš, O., Altmannová, L., Smotlacha, V., Vojtěch, J., Velc, R., Číp, O. Vysoce koherentní laser pro distribuci stabilní optické frekvence přes fotonické sítě. In: Růžička, B., ed. LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021, s. 69-70. ISBN 978-80-87441-28-2.

Vojtěch, J., Smotlacha, V., Havliš, O., Šlapák, M., Altmannová, L., Kundrát, J., Vohnout, R., Velč, R., Čížek, M., Hrabina, J., Řeřucha, Š., Pravdová, L., Lazar, J., Číp, O., Kuna, A., Roztočil, J. Bezkolizní ultrastabilní přenosy ve sdílených optických vláknech. In: Růžička, B., ed. LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021, s. 82-84. ISBN 978-80-87441-28-2.

2019

Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel, Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Číp, Ondřej, Lazar, Josef. Vliv teploty na spektrální valstnosti optických tenkých vrstev v laserové spetroskopii s absorpčními kyvetami. In: Růžička, Bohdan, ed. E-sborník příspěvků multioborové konference LASER59. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2019, s. 35-36. ISBN 978-80-87441-27-5.

2018

Čížek, Martin, Pravdová, Lenka, Hucl, Václav, Jelínek, Michal, Hrabina, Jan, Řeřucha, Šimon, Mikel, Břetislav, Lazar, Josef, Číp, Ondřej, Smotlacha, V., Havliš, O., Vojtěch, J. Přenos stabilní optické frekvence mezi pracovišti ÚPT a CESNET. In: Růžička, Bohdan, ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER58.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018, 15-16. ISBN 978-80-87441-24-4.

Grim, Jakub, Pham, Minh Tuan, Číp, Ondřej. Laserová ablace atomů vápníku pro experiment laserového chlazení atomů. In: Růžička, Bohdan, ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER58.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018, 17-18. ISBN 978-80-87441-24-4.

Hošek, Martin, Řeřucha, Šimon, Pravdová, Lenka, Čížek, Martin, Hrabina, Jan, Číp, Ondřej. Využití kyanovodíku jako absorpčního média pro laserovou spektroskopii. In: Růžička, Bohdan, ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER58.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018, 29-30. ISBN 978-80-87441-24-4.

Jedlička, Petr, Mikel, Břetislav, Řeřucha, Šimon, Matěj, Z., Herman, O., Holá, Miroslava, Jelínek, Michal, Pavelka, Jan, Číp, Ondřej, Lazar, Josef. Interferometrický kalibrátor pro měření vlnových délek. In: Růžička, Bohdan, ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER58.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018, 31-32. ISBN 978-80-87441-24-4.

Mrňa, Libor, Horník, Petr, Šebestová, Hana, Pavelka, Jan. Trendy a tendence v průmyslových laserových aplikacích. In: Růžička, Bohdan, ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER58.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018, 45-46. ISBN 978-80-87441-24-4.

Pravdová, Lenka, Hrabina, Jan, Čížek, Martin, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Porovnání frekvenčních stabilit laserových normálů vlnové délky přes fotonické sítě. In: Růžička, Bohdan, ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER58.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018, 47-48. ISBN 978-80-87441-24-4.

Vadlejch, Daniel, Oral, Martin, Lešundák, Adam, Pham, Minh Tuan, Čížek, Martin, Číp, Ondřej, Slodička, L. Výpočet průběhu potenciálů a simulace chování iontů vápníku v Paulově iontové pasti. In: Růžička, Bohdan, ed. Sborník příspěvků multioborové konference LASER58.  Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018, 53-54. ISBN 978-80-87441-24-4.

2016

Scholzová, Lenka; Lazar, Josef. Praxe technologického transferu na AV ČR. In Praxe technologického transferu na AV ČR. Zlín2016: VVVI, s.r.o., 2016, S. 8-10. ISBN 978-80-260-9322-0. [Věda Výzkum Inovace 2016, Brno, 10.03.2016-10.03.2016, CZ].

2012

Buchta, Zdeněk. Automat na kalibraci koncových měrek. In Růžička, Bohdan; Čeledová, Jana (ed.). Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012, S. 14. ISBN 978-80-87441-08-4. [LASER52, Třešť, 31.10.2012-02.11.2012, CZ].

Číp, Ondřej. Metoda měření linearity stupnice laserového interferometru pomocí femtosekundového hřebene optických frekvencí. In Růžička, Bohdan; Čeledová, Jana (ed.). Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012, S. 16. ISBN 978-80-87441-08-4. [LASER52, Třešť, 31.10.2012-02.11.2012, CZ].

Čížek, Martin. Stabilizace femtosekundového laseru pomocí softwarově definovaného rádia. In Růžička, Bohdan; Čeledová, Jana (ed.). Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012, S. 17. ISBN 978-80-87441-08-4. [LASER52, Třešť, 31.10.2012-02.11.2012, CZ].

Holá, Miroslava. Interferometr kompenzující fluktuace indexu lomu vzduchu v ose měření. In Růžička, Bohdan; Čeledová, Jana (ed.). Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012, S. 21. ISBN 978-80-87441-08-4. [LASER52, Třešť, 31.10.2012-02.11.2012, CZ].

Hrabina, Jan. Etalony optických frekvencí. In Růžička, Bohdan; Čeledová, Jana (ed.). Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012, S. 23. ISBN 978-80-87441-08-4. [LASER52, Třešť, 31.10.2012-02.11.2012, CZ].

Hucl, Václav. Jednotka pro monitorování indexu lomu vzduchu pro korekce při laserovém měření délky. In Růžička, Bohdan; Čeledová, Jana (ed.). Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012, S. 24. ISBN 978-80-87441-08-4. [LASER52, Třešť, 31.10.2012-02.11.2012, CZ].

Jedlička, Petr. Elektronika pro laserové systémy a příklad jejího nestandardního použití. In Růžička, Bohdan; Čeledová, Jana (ed.). Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012, S. 27. ISBN 978-80-87441-08-4. [LASER52, Třešť, 31.10.2012-02.11.2012, CZ].

Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Šerý, Mojmír; Číp, Ondřej. Laserové měřící systémy v nanometrologii. In Růžička, Bohdan; Čeledová, Jana (ed.). Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012, S. 32. ISBN 978-80-87441-08-4. [LASER52, Třešť, 31.10.2012-02.11.2012, CZ].

Lešundák, Adam. Instrumentace pro spektrální analýzu molekulární absorpce plynů pomocí femtosekundového hřebene optických frekvencí. In Růžička, Bohdan; Čeledová, Jana (ed.). Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012, S. 33. ISBN 978-80-87441-08-4. [LASER52, Třešť, 31.10.2012-02.11.2012, CZ].

Mikel, Břetislav. Speciální optická vlákna a vláknové Braggovy mřížky. In Růžička, Bohdan; Čeledová, Jana (ed.). Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012, S. 34. ISBN 978-80-87441-08-4. [LASER52, Třešť, 31.10.2012-02.11.2012, CZ].

Růžička, Bohdan; Tesař Svobodová, Zoja; Čeledová, Jana. ALISI - Aplikační laboratoře ÚPT AV ČR. In Růžička, Bohdan; Čeledová, Jana (ed.). Sborník příspěvků multioborové konference LASER52. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 2012, S. 42. ISBN 978-80-87441-08-4. [LASER52, Třešť, 31.10.2012-02.11.2012, CZ].

2010

Mrňa, L.; Šarbort, M.; Jedlička, Petr; Řeřucha, Š. On-line diagnostika laserového svařování a její využití pro verifikaci svarů. In Sborník konference: Nové přístupy a aplikace EU směrnic, Eurokódů i EN, ISO norem pro konstrukce stanovených výrobků a technických zařízení. Brno: TDS Brno - SMS, s.r.o, 2010, S. 237-244. ISBN 978-80-87102-05-3. [Nové přístupy a aplikace EU směrnic, Eurokódů i EN, ISO norem pro konstrukce stanovených výrobků a technických zařízení, Hrotovice, 16.03.2010-17.03.2010, CZ].

Smluvní výzkum

2022

Holá, M., Hrabina, J., Oulehla, J., Pokorný, P., Lazar, J., Šarlejová, T., Šlechtický, S., Humeňanská, J. SMV-2022-37: Interferometry pro souřadnicové odměřování. Brno: Antonín Schenk s.r.o., 2022.

Holá, M., Řeřucha, Š., Pravdová, L., Čížek, M. SMV-2022-38: Charakterizace zdrojů a optických prvků koherentní optiky a využitím pro komerční zařízení. Brno: Tescan Brno, s.r.o., 2022.

Hrabina, J., Holá, M., Oulehla, J., Pokorný, P., Lazar, J., Šarlejová, T., Šlechtický, S. SMV-2022-30: Hranatá kyveta. Brno: O. Acef, 2022.

Hrabina, J., Holá, M., Lazar, J., Šarlejová, T., Šlechtický, S. SMV-2022-31: He-Ne-I2 kyvety. Brno: Beijing Zhongjixinke Scientific Instrument Co., Ltd., 2022.

Hrabina, J., Holá, M., Oulehla, J., Pokorný, P., Lazar, J., Šarlejová, T., Šlechtický, S. SMV-2022-32: Reference ROA. Brno: A. Martín Molina, 2022.

Hrabina, J., Holá, M., Oulehla, J., Pokorný, P., Lazar, J., Šarlejová, T., Šlechtický, S. SMV-2022-33: Jodem plněné absorpční kyvety. Brno: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd., 2022.

Hrabina, J., Holá, M., Oulehla, J., Pokorný, P., Lazar, J., Šarlejová, T., Šlechtický, S. SMV-2022-34: Víceprůchodové reference. Brno: Shanghai Jiuhe Import & Export Co., Ltd., 2022.

Mikel, B. SMV-2022-59: Vývoj optovláknového spojení pro přenos scintilačního záření. Brno: VF, a. s., 2022.

Mikel, B. SMV-2022-60: Metrologické nastavení měřícího systému PAZ. Brno: ÚJV Řež, a. s., 2022.

2021

Hrabina, J. SMV-2021-32: Absorpční skleněné kyvety. Brno: Japan Aerospace Exploration Agency, 2021. 2 s.

Hrabina, J., Holá, M. SMV-2021-33: Rtuťové kyvety. Brno: Institut des NanoSciences de Paris, 2021. 2 s.

Hrabina, J., Holá, M. SMV-2021-34: Víceprůchodová kyveta pro spektroskopii. Brno: LNE-SYRTE - Observatoire de Paris, 2021. 2 s.

Lazar, J. SMV-2021-62: Souřadnicové interferometrické systémy. Brno: Antonín Schenk s.r.o., 2021. 2 s.

Lazar, J. SMV-2021-63: Vývoj optických referencí. Brno: Institute of Propulsion Technology, German Aerospace Center, 2021. 2 s.

Lazar, J. SMV-2021-64: Vývoj optických referencí. Brno: ILA R&D GmbH, 2021. 2 s.

Lazar, J. SMV-2021-65: Vývoj optických referencí. Brno: Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, 2021. 2 s.

Mikel, B. SMV-2021-68: Metrologické nastavení měřícího systému PAZ. Brno: ÚJV Řež, a. s., 2021. 6 s.

2020

Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel, Lazar, Josef, Šarlejová, Tatiana, Šlechtický, Stanislav. SMV-2020-26: Jodové kyvety. Brno: BEIJING ZHONGJIXINKE SCIENTIFIC INSTRUMENT CO, 2020. 2 s. 

Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel, Šarlejová, Tatiana, Šlechtický, Stanislav, Lazar, Josef. SMV-2020-28: Vývoj, návrh a realizace referencí pro optické frekvence s plněním saturovaným množstvím absorpčního média. Brno: Mechanical and Optical Design ILA R&D GmbH, 2020. 4 s.

Hrabina, Jan, Jelínek, Michal, Čížek, Martin, Číp, Ondřej. SMV-2020-55: ADJ3 standard. Brno: CESNET, z. s. p. o., 2020. 2 s.

Hrabina, Jan, Jelínek, Michal, Čížek, Martin, Číp, Ondřej. SMV-2020-56: Elektronické moduly. Brno: CESNET, z. s. p. o., 2020. 2 s.

Lazar, Josef, Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Číp, Ondřej, Čížek, Martin. SMV-2020-27: Interferometrický systém pro souřadnicové odměřování. Brno: Antonín Schenk s.r.o., 2020. 7 s.

Lazar, Josef, Buchta, Zdeněk, Pikálek, Tomáš. SMV-2020-29: Optický zdroj záření s měnitelnou koherentní délkou. Brno: Meopta-Optika, s.r.o., 2020. 8 s.

Šarbort, Martin, Holá, Miroslava, Lazar, Josef, Vašátko, Albert. SMV-2020-42: Výzkum a vývoj asférické čočky. Brno: Bagira Tech s.r.o., 2020. 8 s.

2019

Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel, Lazar, Josef, Šarlejová, Tatiana, Šlechtický, Stanislav. SMV-2019-33: Optická reference pro stabilizovaný laser. Brno: C.N.R.S.-SCTD-0205, 2019. 5 s.

Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel, Lazar, Josef, Šarlejová, Tatiana, Šlechtický, Stanislav. SMV-2019-34: Spektroskopické reference. Brno: DLR Institut fur Antriebstechnik, 2019. 3 s.

Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel, Lazar, Josef, Šarlejová, Tatiana, Šlechtický, Stanislav. SMV-2019-35: Acetylenové kyvety. Brno: BEIJING ZHONGJIXINKE SCIENTIFIC INSTRUMENT CO. Ltd, 2019. 3 s.

Lazar, Josef. SMV-2019-70: Smluvní výzkum zaměřený na vývoj a výrobu vzorku interferometru pro souřadnicové odměřování ve vakuu. Brno: Antonín Schenk s.r.o., 2019. 4 s.

Lazar, Josef. SMV-2019-71: Reference optické frekvence. Brno: Mechanical and Optical Design, ILA R&D GmbH, 2019. 4 s.

Lazar, Josef. SMV-2019-72: Reference optické frekvence. Brno: Laboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences (LP2N), 2019. 4 s.

Lazar, Josef. SMV-2019-73: Reference optické frekvence. Brno: Photonlabs Instruments Limited, 2019. 4 s.

Mikel, Břetislav. SMV-2019-63: Systém pro kalibraci měřícího systému PAZ. Brno: ÚJV Řež a.s., 2019. 12 s.

2017

Holá, Miroslava, Lazar, Josef, Hucl, Václav, Čížek, Martin. SMV-2017-22: Realizace víceosého interferometrického systému pro souřadnicové odměřování.  Brno: Meopta-optika, 2017. 3 s.

2016

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef. SMV-2016-23: Kyvety pro kosmický výzkum. Brno: ZARM - Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, 2016. 4 s.

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich. SMV-2016-24: Laserové měřicí systémy. Brno: ANTONIN SCHENK s.r.o., 2016. 5 s.

Lazar, Josef; Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2016-25: Optická frekvenční reference. Brno: PHOTONLABS INSTRUMENS, 2016. 5 s.

Lazar, Josef; Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich. SMV-2016-26: Optická spektroskopická reference. Brno: MAX-PLANCK INSTITUT, 2016. 5 s.

2015

Holá, Miroslava; Řeřucha, Šimon; Oulehla, Jindřich; Lazar, Josef. SMV-2015-34: Realizace nové optické metody na měření přímosti vývrtů balistických hlavní. Brno: Prototypa-ZM, s.r.o, 2015. 7 s.

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef. SMV-2015-24: Reference optických kmitočtů pro laserovou spektroskopii. Brno: National Institute of Metrological Research (INRiM), 2015. 5 s.

Hrabina, Jan; Pravdová, Lenka; Čížek, Martin; Pham, Minh Tuan; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Číp, Ondřej. SMV-2015-38: Možnosti realizace laserového zdroje pro distribuci stabilních optických frekvencí. Brno: CESNET, 2015. 5 s.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel. SMV-2015-21: Optická frekvenční reference pro viditelnou spektrální oblast. Brno: Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, 2015. 5 s.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel. SMV-2015-22: Vzorky absorbérů pro spektroskopická měření. Brno: Enrichment Technology Company, 2015. 5 s.

2014

Hrabina, Jan; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hucl, Václav. SMV-2014-27: Optická soustava pro generování stabilní optické frekvence. Brno: CESNET, z.s.p.o, 2014. 2 s.

Lazar, Josef. SMV-2014-02: Soubor absorpčních kyvet plněných přesně definovaným množstvím média. Brno: Institute of Propulsion Technology German Aerospace Center (DLR), 2014. 2 s.

2013

Jedlička, Petr; Lazar, Josef; Řeřucha, Jan; Šarbort, Martin. SMV-2013-04: Systém pro měření úhlů na ELI manipulátorech. Brno: DELONG INSTRUMENTS a.s, 2013. 5 s.

Lazar, Josef; Šarbort, Martin; Holá, Miroslava; Hrabina, Jan; Řeřucha, Jan; Jedlička, Petr. SMV-2013-05: Studie řešení měřicích technik pro měření úhlů s extrémním rozlišením. Brno: DELONG INSTRUMENTS a.s, 2013. 31 s.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan. SMV-2013-13: Vývoj reference optického kmitočtu pro. Brno: Innolight GmbH, 2013. 3 s.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan. SMV-2013-14: Návrh a realizace sestavy pro spektroskopii disociovaných par jodu. Brno: Instytut Fotonowy Sp. z o.o, 2013. 3 s.

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Šarbort, Martin; Řeřucha, Jan. SMV-2013-21: Návrh řešení a pilotní experimentální ověření systému na měření přímosti hlavní střelných zbraní. Brno: Prototypa-ZM, s.r.o, 2013. 14 s.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan. SMV-2013-31: Návrh a realizace reference optického kmitočtu ve viditelné spektrální oblasti. Brno: University of Applied Sciences Konstanz, 2013. 3 s.

Mikel, Břetislav. SMV-2013-20: Modul pro měření optického spektra. Brno: NETWORK GROUP, s.r.o, 2013. 3 s.

2012

Jedlička, Petr. SMV-2012-21: Výzkum a realizace testovacích vzorků směrové anténní soustavy pro systém BAARA. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 6 s.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan. SMV-2012-04: Vývoj referencí optických frekvencí pro stabilizaci laserů ve viditelné spektrální oblasti. Brno: Innolight GmbH, 2012. 3 s.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan. SMV-2012-26: Návrh a realizace reference optického kmitočtu ve viditelné spektrální oblasti. Brno: Humboldt University of Berlin, 2012. 3 s.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan. SMV-2012-27: Vývoj reference optického kmitočtu pro stabilizaci laseru. Brno: Universitaet Ulm, 2012. 3 s.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan. SMV-2012-28: Výzkum technologie stabilizace optického kmitočtu na referenční přechody. Brno: University of Applied Sciences Konstanz, 2012. 3 s.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan. SMV-2012-29: Absorpční cela pro spektroskopii. Brno: Interferometry Laboratory, Rio de Janeiro, 2012. 3 s.

Růžička, Bohdan. SMV-2012-13: Měřící stanice pro třídění feromagnetického materiálu. Brno: VAKAR, s.r.o, 2012. 4 s.

Aplikované výsledky a užitný a průmyslový vzor

2023

Číp, O., Slodička, L., Pham, M. T., Grim, J. Aparatura pro laserovou ablaci atomů zdrojového materiálu. Užitný vzor 36750. 17. 1. 2023.

Tran, T. D., Slodička, L., Číp, O. Směrový detektor fluorescence z iontů v Paulově pasti. Užitný vzor 36751. 17. 1. 2023.

2022

Čížek, M., Hucl, V., Jedlička, P., Číp, O. Elektronický systém pro závěs frekvence laseru na mód optického rezonátoru. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2022. Funkční vzorek APL-2022-37.

Grim, J., Vlček, I., Pham, M. T., Jedlička, P., Slodička, L., Kůr, J., Lédl, V., Číp, O. Kompaktní vakuová komora pro zachytávání iontů a kvantové snímání. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2022. Funkční vzorek APL-2022-36.

Helán, R., Urban, F., Somer, J., Krátký, S., Kolařík, V., Mikel, B. Vláknový spektrální filtr s nelineárně proměnnou periodou difrakční struktury. PROFIcomms s.r.o., 2022. Funkční vzorek APL-2022-34.

Krátký, S., Kolařík, V., Mikel, B., Fořt, T., Helán, R., Urban, F. Nelineární fázová maska pro výrobu vláknových filtrů s definovanou strmostí spektrální charakteristiky. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2022. Funkční vzorek APL-2022-30.

Matěj, Z., Jančář, A., Mravec, F., Mikel, B., Jelínek, M., Košťál, M. Detekční jednotka s fotonásobičem pro měření ionizujícího záření pomocí optického vlákna. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Masarykova univerzita, Centrum výzkumu Řež s.r.o., 2022. Funkční vzorek APL-2022-27.

Mikel, B., Jelínek, M. Optický vláknový dozimetr. Užitný vzor 36479. 19. 10. 2022

Mikel, B., Jelínek, M., Matěj, Z., Košťál, M. Optovláknový senzor se scintilačním krystalem NaI(Tl). Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Masarykova univerzita, Centrum výzkumu Řež s.r.o., 2022. Funkční vzorek APL-2022-28.

Mikel, B., Jelínek, M., Matěj, Z., Košťál, M. Sestava optického vláknového dozimetru. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Masarykova univerzita, Centrum výzkumu Řež s.r.o., 2022. Funkční vzorek APL-2022-29.

Pravdová, L., Procháska, F., Hrabina, J., Čížek, M., Lédl, V., Kůr, J., Číp, O. Vysoce koherentní zdroj optické frekvence. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2022. Funkční vzorek APL-2022-35.

2021

Mrňa, L., Horník, P., Šebestová, H., Jedlička, P. Monitorovací systém pro laserovou wobblovací hlavu. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2021. Funkční vzorek APL-2021-12.

Mrňa, L., Horník, P., Šebestová, H., Novotný, J., Jedlička, P. Svařovací hlava uzpůsobená pro rozmítání laserového svazku a sestava obsahující tuto svařovací hlavu. Užitný vzor 35525. 9. 11. 2021.

2020

Grim, Jakub, Vlček, Ivan, Pham, Minh Tuan, Lešundák, Adam, Jedlička, Petr, Obšil, P., Slodička, L., Zobač, Martin, Lazar, Josef, Kůr, J., Číp, Ondřej. Elektrická past Paulova typu pro zachytávání nabitých atomových a molekulární iontů. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2020. Funkční vzorek APL-2020-19.

Holá, Miroslava, ŘEŘUCHA, Šimon, HRABINA, Jan, JELÍNEK, Michal, PHAM, Minh Tuan, ČÍŽEK, Martin, Úlehla, L., Lazar, Josef, ČÍP, Ondřej. Laserový zdroj pro velmi přesnou interferometrii. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2020. Funkční vzorek APL-2020-13.

Holá, Miroslava, Pikálek, Tomáš, Krátký, Stanislav, Kolařík, Vladimír, Lazar, Josef, Kůr, J., Číp, Ondřej. Pilotní zobrazovací optika pro kontrolu kvality povrchu. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2020. Funkční vzorek APL-2020-20.

Jelínek, Michal, Mikel, Břetislav, Hucl, Václav. Sestava optovláknového senzoru pro měření ionizujícího záření. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2020. Funkční vzorek APL-2020-15.

Kůr, J., Číp, Ondřej. Měřicí sensor délky schopný pracovat v provozních přístrojích pro nejpřesnější aplikace kontroly součástí. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2020. Funkční vzorek APL-2020-03.

Kůr, J., Číp, Ondřej. Měřicí sensor délky nové generace schopný pracovat v provozních stanicích automatické kontroly součástí za limitních podmínek. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2020. Funkční vzorek APL-2020-02.

Mikel, Břetislav, Jelínek, Michal. Senzor pro optovláknové měření úrovně ionizujícího gama záření. Užitný vzor 34351. 1. 9. 2020.

Pravdová, Lenka, Hrabina, Jan, Čížek, Martin, Pham, Minh Tuan, Holá, Miroslava, Číp, Ondřej, Tomka, David, Beneš, Jiří, Rail, Zdeněk, Procháska, František, Lédl, Vít, Provazníková, M., Kůr, J. Optická sestava s jakostním rezonátorem pro frekvenční stabilizaci vysoce koherentních laserů. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2020. Funkční vzorek APL-2020-18.

Řeřucha, Šimon, Holá, Miroslava, Hrabina, Jan, Oulehla, Jindřich, Šarbort, Martin, Lazar, Josef, Konečný, P., Kůr, J., Číp, Ondřej. Kalibrační interferometrický nanokomparátor pro ověřování stupnic sensorů délky nové generace. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2020. Funkční vzorek APL-2020-01.

Somer, J., Helán, R., Urban, F., Mikel, Břetislav. Optovláknový vysokoteplotní senzor pro měření v prostředí s radiací. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2020. Funkční vzorek APL-2020-16.

Šarbort, Martin, Holá, Miroslava, Schovánek, P., Řeřucha, Šimon, Oulehla, Jindřich, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Zařízení pro měření drsnosti optických povrchů. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2020. Funkční vzorek APL-2020-14.

Šifta, R., Helán, R., Urban, F., Mikel, Břetislav. Optovláknový senzor pro měření deformace v prostředí s ionizujícím zářením. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2020. Funkční vzorek APL-2020-17.

2019

Číp, Ondřej, Čížek, Martin, Mikel, Břetislav, Jelínek, Michal. Kalibrační modul optických frekvencí s externím s externí referencí. 2019.

Hrabina, Jan, Jelínek, Michal, Mikel, Břetislav, Holá, Miroslava, Číp, Ondřej, Lazar, Josef. Referenční jednotka optických kmitočtů pro lineární absorpční spektroskopii obsahující mikrostrukturní optické vlákno s dutým jádrem. 2019. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 04.12.2019. 33481.

Hrabina, Jan, Jelínek, Michal, Mikel, Břetislav, Holá, Miroslava, Číp, Ondřej, Lazar, Josef. Referenční jednotka pro lineární i saturovanou absorpční spektroskopii obsahující mikrostrukturní optické vlákno s dutým jádrem. 2019. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 04.12.2019. 33482.

Hrabina, Jan, Jelínek, Michal, Mikel, Břetislav, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel, Pham, Minh Tuan, Šarlejová, Tatiana, Šlechtický, Stanislav, Číp, Ondřej, Lazar, Josef. Soustava stabilizovaného laseru s optovláknovou kyvetou. 2019.

Hrabina, Jan, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Pokorný, Pavel, Šarlejová, Tatiana, Šlechtický, Stanislav, Lazar, Josef. Víceprůchodová absorpční kyveta. 2019.   

Jedlička, Petr, Řeřucha, Šimon, Pavelka, Jan, Čížek, Martin, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Digitální přijímač pro detekci signálů automatického radiového zaměřování. 2019.  

Jedlička, Petr, Řeřucha, Šimon, Pavelka, Jan, Čížek, Martin, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Rychlý anténní přepínač pro automatické radiové zaměřování. 2019.

Jedlička, Petr, Řeřucha, Šimon, Pavelka, Jan, Čížek, Martin, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Zařízení pro měření nebo kalibraci směrových charakteristik přístrojů. 2019. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 17.12.2019. 33536.     

Jelínek, Michal, Mikel, Břetislav, Hucl, Václav. Univerzální modulový kontejner pro měření scintilačních materiálů. 2019.

Mikel, Břetislav, Číp, Ondřej, Řeřucha, Šimon, Čížek, Martin, Hrabina, Jan, Hucl, Václav, Jelínek, Michal. Modul pro kalibraci optické frekvence optického spektrometru. 2019. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 03.12.2019. 33453.

Mikel, Břetislav, Číp, Ondřej, Řeřucha, Šimon, Čížek, Martin, Hrabina, Jan, Hucl, Václav, Jelínek, Michal. Modul pro kalibraci optické frekvence optického spektrometru s interní referencí. Užitný vzor 33451. 3. 12. 2019.

Mrňa, Libor, Šebestová, Hana, Horník, Petr, Jedlička, Petr. System for detection and analysis of back-reflected laser radiation. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2019. Funkční vzorek APL-2019-23.

Mrňa, Libor, Jedlička, Petr, Šebestová, Hana, Horník, Petr. Zařízení pro monitorování procesu svařování kontinuálním laserovým svazkem a zařízení pro svařování kontinuálním laserovým svazkem. Užitný vzor 33227. 17. 9. 2019.

Pikálek, Tomáš, Hucl, Václav, Krátký, Stanislav, Kolařík, Vladimír, Konečný, P., Kůr, J., Číp, Ondřej. Bezkontaktní snímač rozptýleného světla pro povrchovou diagnostiku. 2019.

Pikálek, Tomáš, Hucl, Václav, Krátký, Stanislav, Kolařík, Vladimír, Číp, Ondřej. Bezkontaktní snímač rozptylu světla pro povrchovou diagnostiku. 2019. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 30.07.2019. 33047.

Řeřucha, Šimon, Šarbort, Martin, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Lazar, Josef, Konečný, P., Kůr, J., Číp, Ondřej. Integrovaný laserový snímač délky pro kontaktní měření. 2019. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 30.07.2019. 33046.

Řeřucha, Šimon, Šarbort, Martin, Holá, Miroslava, Oulehla, Jindřich, Lazar, Josef, Konečný, P., Kůr, J., Klapetek, P., Číp, Ondřej. Integrovaný laserový snímač délky s kontaktním dotekem. 2019.

Řeřucha, Šimon, Šarbort, Martin, Mikel, Břetislav, Čížek, Martin, Hrabina, Jan, Jelínek, Michal, Hucl, Václav, Pham, Minh Tuan, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Řídicí jednotka pro laserový interferometr. 2019. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 20.08.2019. 33129.

Somer, J., Helán, R., Urban, F., Mikel, Břetislav. Optovláknový vysokoteplotní senzor s plně dielektrickou konstrukcí. 2019.

2018

Číp, Ondřej, Čížek, Martin, Pravdová, Lenka, Hrabina, Jan, Hucl, Václav, Řeřucha, Šimon, Lazar, Josef, Helán, R., Urban, F. Jednotka pro kompenzaci fluktuace zpoždění na fotonickém spoji. 2018.

Čížek, Martin, Pravdová, Lenka, Hucl, Václav, Řeřucha, Šimon, Hrabina, Jan, Lazar, Josef, Číp, Ondřej. Elektronická jednotka pro kompenzaci fluktuace zpoždění na fotonickém spoji a přenosová sestava obsahující tuto jednotku. 2018. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., 28.08.2018. 32014.

Drozd, Michal, Knápek, Alexandr, Král, Stanislav, Matějka, Milan, Chlumská, Jana, Pavelka, Jan, Kolařík, Vladimír, Krátký, Stanislav, Horáček, Miroslav, Meluzín, Petr. Aparatura pro detekci nečistot v naneseném rezistu. 2018.

Lazar, Josef, Šarbort, Martin. Fokusační senzor pro měření polohy optických povrchů. 2018. Královopolská 147, 612 64 Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 30.04.2018. 31748.

Lazar, Josef, Buchta, Zdeněk, Pikálek, Tomáš. Sestava zdroje optického záření s volitelnou koherenční délkou. 2018. Královopolská 147, 612 64 Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 30.04.2018. 31749.

2017

Mikel, Břetislav, Helán, Radek, Urban, F. Optovláknový senzor a sestava pro měření rozložení teploty. 2017. Brno : PROFIcomms s.r.o., Brno, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno, 10.01.2017. 30235.

2016

Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Lazar, Josef; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Konečný, Pavel. Sestava pro kalibraci délky koncových měrek. 2016. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. , Brno, MESING, spol. s r.o., Brno, 22.11.2016. 30043.

Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Hucl, Václav; Pikálek, Tomáš; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Konečný, P.; Kůr, J. Systém pro hromadné kalibrace souborů koncových měrek bezkontaktním způsobem. 2016.

Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Lazar, Josef. Zařízení pro kalibraci délky předmětu. 2016. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Brno, MESING, spol. s r.o., Brno, 15.11.2016. 30006.

Helán, R.; Holík, M.; Mikel, Břetislav; Somer, J.; Urban, F. Optovláknový senzorový systém. 2016.

Konečný, Pavel; Kůr, J.; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Lazar, Josef. Podavač. 2016. Brno : MESING, spol. s r.o., Brno, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Brno, 15.11.2016. 30005.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Oulehla, Jindřich. Interferometrický systém pro diferenční měření. 2016.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Úlehla, L. Interferometrický systém pro souřadnicové odměřování. 2016.

Mikel, Břetislav; Helán, R.; Urban, F.; Jelínek, Michal. Optovolokonnyj datčik dlja vimirjuvannja deformacij kontejnmenta jadernogo reaktora. 2016. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Network Group, s.r.o., 25.08.2016. 109254.

Mikel, Břetislav; Helán, R.; Urban, F.; Jelínek, Michal. Volokonno-optičeskij datčik i komplekt dlja izmerenija deformacij zaščitnoj oboločki jadernogo reaktora. 2016. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Network Group, s.r.o., 26.05.2016. 2015153837/07(083056).

Šerý, Mojmír; Lazar, Josef; Zemánek, Pavel. Laserový mikroskopový adaptér. 2016.

2015

Jedlička, Petr; Pavelka, Jan; Kroutil, T. Elektrostatický vysokonapěťový generátor. 2015.

Mikel, Břetislav; Helán, Radek; Urban, F.; Jelínek, Michal. Optovláknový senzor a sestava pro měření tvarových změn ochranné obálky jaderného reaktoru. 2015. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno, CZ; NETWORK GROUP, s.r.o., Brno, Černovice, CZ, 02.06.2015. 28266.

Mikel, Břetislav; Helán, Radek; Holík, M.; Jelínek, Michal; Urban, Pavel. Senzorický systém pro měření roztažnosti kontejnmentu v jaderných elektrárnách. 2015.

Pavelka, Jan; Jedlička, Petr; Hrabina, Jan; Lazar, Josef. Demonstační průhledný HeNe laser. 2015.

Pavelka, Jan; Jedlička, Petr. Homopolární elektrický generátor. 2015.

Pavelka, Jan; Jedlička, Petr. Homopolární elektromotor. 2015.

Pavelka, Jan; Jedlička, Petr. TEA dusíkový laser. 2015.

Procházka, V.; Pavelka, Jan; Jedlička, Petr. Sloupcový voltmetr. 2015.

Staš, Lubomír; Malík, Josef; Jedlička, Petr; Čížek, Martin. Zařízení pro opakované měření vzdálenosti referenčních bodů. 2015. Studentská 1768, Ostrava - Poruba, 708 00 : Ústav geoniky AV ČR, 07.09.2015. 28599.

2014

Lazar, Josef; Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej. Absorpční kyvety pro fundamentální metrologii a spektroskopii. 2014.

Lazar, Josef; Holá, Miroslava; Kršek, Jiří; Šarbort, Martin; Hrabina, Jan; Čížek, Martin. Základní sestava interferometru. 2014.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan. Zařízení pro stabilizaci optické frekvence laseru. 2014. Brno, CZ : Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR, v.v.i, 04.09.2014. 27304.

Mikel, Břetislav; Číp, Ondřej; Lazar, Josef; Holík, M.; Hrabina, Jan; Čížek, Martin. Modul pro stabilizaci optické frekvence laseru a sestava stabilizovaného laseru a modulu. 2014. Brno, CZ : Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR, v.v.i, 06.10.2014. 27406.

Mikel, Břetislav; Helán, R.; Jelínek, Michal; Urban, F. Optovláknový senzor pro měření tvarových změn kontejnmentů. 2014.

Mikel, Břetislav; Hrabina, Jan; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Stabilizovaný acetylenový laserový zdroj s polovodičovým laserem. 2014.

Mikel, Břetislav; Hrabina, Jan; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Stabilizovaný laserový zdroj pro kalibrace DWDM systémů s výměnnými optickými kyvetami. 2014.

Řeřucha, Šimon; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Systém vláknového interferometru s modulací vlnové délky laseru integrovaného do průmyslového sensoru. 2014.

2013

Hucl, Václav; Čížek, Martin; Číp, Ondřej. Rozbočovač sběrnice CAN s rozhraními USB a Ethernet. 2013.

Mikel, Břetislav; Jelínek, Michal; Buchta, Zdeněk; Hucl, Václav; Helán, R.; Holík, M. Pilotní systém pro povrchové měření tvarových změn betonových staveb pomocí optovláknových senzorů. 2013.

2012

Brzobohatý, Oto; Čižmár, T.; Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich; Zemánek, Pavel. Jednosvazková optická třídička. 2012.

Čížek, Martin; Číp, Ondřej; Lazar, Josef; Buchta, Zdeněk; Hrabina, Jan. Jednotka pro stabilizaci repetiční frekvence pulsního laseru využívající softwarově definované rádio. 2012.

Čížek, Martin; Číp, Ondřej; Lazar, Josef; Hucl, Václav; Buchta, Zdeněk; Hrabina, Jan; Konečný, P.; Kůr, J. Polohovací systém s velkým dynamickým rozsahem řízený piezoelektrickým motorem. 2012.

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Termostat pro absorpční kyvety. 2012.

Hucl, Václav; Čížek, Martin; Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Jednotka pro měření indexu lomu vzduchu s komunikačním rozhraním CAN. 2012.

2011

Bartonička, T.; Jedlička, Petr. Zařízení pro sledování pohybu zvířat opatřených vysílači. 2011. Královopolská 147, 612 64 Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, 15.12.2011. 23077.

Buchta, Zdeněk; Mikel, Břetislav; Číp, Ondřej; Lazar, Josef. Optimalizovaný zdroj světla pro interferometrii nízké koherence. 2011.

Buchta, Zdeněk; Jedlička, Petr. Systém pro monitoring procesu odporového bodového svařování. 2011.

Číp, Ondřej; Hrabina, Jan; Čížek, Martin; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef. Automatický naváděcí systém laserového svazku pro měření spalovacích procesů v uhelných kotlích. 2011.

Číp, Ondřej; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Mikel, Břetislav; Čížek, Martin. Systém pro bezkontaktní diagnostiku koncových měrek. 2011.

Hrabina, Jan; Číp, Ondřej; Ježek, Jan; Lazar, Josef. Analyzátor mechanických a optických vlastností prachových mikročástic. 2011.

Jedlička, Petr; Mrňa, Libor; Řeřucha, Šimon; Šarbort, Martin. Laserová svařovací hlava se zpětnovazebním řízením a optimalizací svařovacího procesu. 2011.

Konečný, P.; Číp, Ondřej; Buchta, Zdeněk; Čížek, Martin; Lazar, Josef. Automatický podavač koncových měrek. 2011.

Lazar, Josef; Hrabina, Jan. Absorpční kyvety plněné saturovanými parami cesia. 2011.

Mikel, Břetislav; Buchta, Zdeněk. Optický vláknový spektrometr s vláknovou Braggovou mřížkou. 2011.

Šerý, Mojmír; Zemánek, Pavel; Lazar, Josef. Zařízení pro připojení zdroje záření k objektivu mikroskopu. 2011. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, 17.01.2011. 21642.

2010

Číp, Ondřej; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Mikel, Břetislav; Čížek, Martin. Systém pro bezkontaktní diagnostiku koncových měrek. 2010.

Čížek, Martin; Jedlička, Petr. Korelační identifikátor vysílačů pro tracking malých obratlovců (systém BAARA). 2010.

Čížek, Martin; Číp, Ondřej; Lazar, Josef; Ježek, Jan; Buchta, Zdeněk; Hrabina, Jan. Polohovací systém zrcadla pro vychylování laserového svazku využívající stejnosměrné elektromotory. 2010.

Lazar, Josef; Číp, Ondřej; Hrabina, Jan. Interferometrické jednotky s kompenzací teplotních vlivů. 2010.

Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr. Vysílač pro tracking malých obratlovců s GPS lokací. 2010.