Koherenční optika

V roce 2010 slaví laser 50. výročí od svého vzniku. Od počáteční kuriozity vědeckých laboratoří si dnes již našel cestu do téměř každé domácnosti. Přes tisíce různých aplikací laseru patří laserové měření vzdáleností mezi jednu z nejznámějších. V laboratořích ÚPT byl realizován první český He-Ne laser jen tři roky po jeho světové premiéře a jeho konstrukce byla postupně zdokonalována pro potřeby české metrologie.

Z této mnohaleté historie vychází i naše nabízené zkušenosti v následujících oblastech:

 

  • úprava spektra vlnových délek vyzařovaného plynovými a polovodičovými lasery,
  • konstrukce laserů pro metrologické aplikace s extrémní stabilitou vyzařované frekvence,
  • zhotovování kyvet plněných ultračistými plyny pro absorpční spektroskopii,
  • návrh a realizace interferometrických měřicích systémů,
  • návrhy a realizace speciální elektroniky pro řízení experimentů včetně software.