Bezpečnostní rizika fotonických komunikačních sítí

465001

Bezpečnostní rizika fotonických komunikačních sítí

Projekt se zabývá komplexní analýzou bezpečnostních rizik optických vláknových sítí. Optická vlákna jsou nejpoužívanějším médiem pro přenos vysokorychlostních dat. Přestože se považují za bezpečná a imunní vůči odposlechu či elektromagnetickému rušení, při vhodném zapojení lze optické vlákno použít jako velmi citlivý senzor elektromagnetického pole, akustických vibrací, teploty i dalších fyzikálních veličin. Kromě distribuovaného snímání optickým vláknem projekt řeší i problematiku odposlechu datových signálů v optických sítích, stejně tak i bezpečnostní rizika s použitím speciálních ultracitlivých optických vláknových mikrofonů. Výsledky výzkumu jsou primárně určeny aplikačnímu garantovi, ale budou i prezentovány v odborných publikacích a šířeny mezi odbornou veřejnost formou workshopů.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Řešitel: 
Münster Petr - FEI VUT Brno
Spoluřešitelé: 

Číp Ondřej - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MV ČR
Reg. č.: 
VJ01010035
Datum od: 
1. 1. 2021
Datum do: 
31. 12. 2025