Vývoj standardizovaného nanostrukturovaného substrátu a analytického systému pro rutinní analýzu povrchově zesílenou Ramanovu spektroskopií

901201

Vývoj standardizovaného nanostrukturovaného substrátu a analytického systému pro rutinní analýzu povrchově zesílenou Ramanovu spektroskopií

Výstupem projektu bude funkční vzorek mikrostrukturovaného SERS čipu na plastikovém nosiči a nanostrukturovanou tenkou vrstvou, oveřená technologie replikace a přenos funkční reliéfní SERS struktury vhodnou pro hromadnou replikaci, databáze Ramanových spekter a software obsahující prvky umělé inteligence pro práci s obsahem databáze, umožňující vyhledávání a kvantitativní porovnávání spekter získaných měřením na SERS substrátech vyvinutých v rámci projektu s referenčními Ramanovými spektry.

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Zdeněk Pilát, Ph.D.
Řešitel: 
Matějka Milan - IQS nano s.r.o.
Spoluřešitelé: 

Pilát Zdeněk - Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Škereň Marek - IQS Group s.r.o.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
CZ.01.01.01/01/22_002/0000650
Datum od: 
1. 2. 2024
Datum do: 
31. 1. 2026