PHOTOMACHINES-Reorganizace fotosyntetických buněk za účelem vysoké produkce terapeutických peptidů

484301

PHOTOMACHINES-Reorganizace fotosyntetických buněk za účelem vysoké produkce terapeutických peptidů

Tento projekt si klade za cíl odstranit překážky komerčního využití fototrofů k produkci cenných metabolitů. Pomocí metabolického inženýrství a syntetické biologie bude vyvinut koncepčně zcela nový typ fotosyntetických buněčných továren (photomachines), dostatečně produkčních a robustních pro průmyslovou biotechnologii. Primárním cílem je produkce terapeutických peptidů, nicméně budou identifikovány metabolické dráhy pro produkci dalších metabolitů a posléze převedeny do produkčního systému.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Mojmír Šerý, Ph.D.
Řešitel: 
Sobotka Roman - Mikrobiologický ústav AV ČR
Spoluřešitelé: 

Šerý Mojmír - Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v.v.i.
Polívka Roman - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Kouřil Roman - Univerzita Palackého v Olomouci
Horák Aleš - Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
CZ.02.01.01/00/22_008/0004624
Datum od: 
1. 1. 2024
Datum do: 
30. 9. 2028