Národní ústav pro neurologický výzkum

104302

Národní ústav pro neurologický výzkum

Ústředním cílem projektu je rozvinout podmínky a integrovat úsilí nejlepších výzkumných týmů ze zapojených institucí ke špičkovému výzkumu poruch vývoje a stárnutí mozku, a to s účelným interdisciplinárním provázáním dílčích témat a metodických postupů. Tento cíl vyžaduje zřízení nové národní autority – Národního ústavu pro neurologický výzkum (NÚNV), jehož hlavním posláním bude systematické vyhledávání průlomových poznatků o mozku a nervovém systému s cílem je programově využívat ke snižování zátěže neurologických onemocnění a ke zlepšení kvality života postižené populace.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Petr Klimeš, Ph.D.
Řešitel: 
Brázdil Milan - Fakultní nemocnice u sv.Anny, Brno
Spoluřešitelé: 

Lánský Zdeněk - Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Turečková Jana - Ústav experimentální botaniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Balaštík Martin - FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Rusz Jan - ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Mekyska Jiří - Vysoké učení technické v Brně
Bártová Petra - Ostravská univerzita
Džubák Petr - Univerzita Palackého v Olomouci
Jech Robert - Univerzita Karlova
Rektorová Irena - Masarykova Univerzita
Klimeš Petr - Ústav přístrojové techniky AV ČR

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
LX22NPO5107
Datum od: 
1. 7. 2022
Datum do: 
15. 12. 2025