Kvantově šifrovaná komunikace se zvýšeným zabezpečením fyzické vrstvy

465002

Kvantově šifrovaná komunikace se zvýšeným zabezpečením fyzické vrstvy

Projekt se zaměřuje na kyberbezpečnost kritické komunikační infrastruktury, která bude v příštích letech využívat techniku kvantové kryptografie pro přenos šifrovacích klíčů. Cílem projektu je zvýšené zabezpečení optické trasy kvantového spoje komplexním systém detekce nepozorovatelných útoků na fyzickou vrstvu jinak velmi bezpečné komunikace. Bude provedena implementace (proof-of-concept) metody kontinuálního sledování integrity trasy telekomunikačního vlákna a bude rozvinut výzkum experimentálních kvantových opakovačů, který je nutný pro rozšíření kvantové komunikace na delší vzdálenosti, než dovolují současné dostupné systémy. Výsledky výzkumu jsou určeny vybrané uživatelské organizaci, ale budou šířeny v odborných publikacích i prezentovány odborné veřejnosti na seminářích.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Řešitel: 
Číp Ondřej - Ústav přístrojové techniky AV ČR
Spoluřešitelé: 

Šmídek Michal - ČD - Telematika a.s.
Slodička Lukáš - Univerzita Palackého v Olomouci
Vojtěch Josef - CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Agentura: 
MV ČR
Reg. č.: 
VK01030193
Datum od: 
1. 1. 2023
Datum do: 
31. 12. 2026