Laboratoř klasifikace mikrostruktury pokročilých ocelí s pomocí umělé inteligence

618503

Laboratoř klasifikace mikrostruktury pokročilých ocelí s pomocí umělé inteligence

Ocel je zdaleka nejdůležitějším, multifunkčním a nejvíce přizpůsobivým materiálem na světě. Vynikající mechanické vlastnosti pokročilých ocelí jsou dány jejich mikrostrukturou. Zatímco mikrostrukturální charakteristika je široce rozšířená a dobře známá, mikrostrukturální klasifikace se provádí ručně lidskými experty, což má za následek nejistoty způsobené subjektivitou. Absence objektivních metod mikrostrukturální klasifikace je překážkou pro další vývoj nové generace pokročilých ocelí. Cílem tohoto projektu je vyvinout objektivní mikrostrukturální klasifikační metody pro všechny typy pokročilých ocelí. Tento cíl nás vede k využívání nejmodernějších metod hlubokého učení díky jejich silné schopnosti učit se funkce na vysoké úrovni z nezpracovaných vstupních dat. Nově zřízená laboratoř na ISI Brno bude první českou laboratoří věnovanou aplikaci umělé inteligence v materiálovém výzkumu.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D.
Řešitel: 
Mikmeková Šárka - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
LQ100652201
Datum od: 
1. 1. 2022
Datum do: 
31. 12. 2026