Distanční terapie u pacientů se srdečním selháním pomocí metod umělé inteligence s fúzí multimodálních vstupů

282504

Distanční terapie u pacientů se srdečním selháním pomocí metod umělé inteligence s fúzí multimodálních vstupů

Hlavním cílem navrženého projektu bude zcela nový telemedicínský produkt - online predikční systém AMPHORA pro distanční terapii pacientů se srdečním selháním. Systém bude tvořen dvěma zásadními komponentami - cloudovou aplikací AMPHORA-Cloud pro akvizici a práci s daty a aplikací AMPHORA-AI pro predikci progrese srdečního selhání, která bude vystavěna metodami umělé inteligence. Tyto metody budou na základě dat z různých modalit (biofyzikální data pacientů, subjektivní stav, atd.) generovat predikční model pro včasnou diagnostiku rozvoje onemocnění pro široké spektrum pacientů. Očekává se, že AMPHORA se stane vlajkovým produktem společnosti MDT, který výrazně posílí ekonomické postavení na trhu s biotechnologickými produkty a zvýší se také konkurenceschopnost firmy v ČR i zahraničí.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Filip Plešinger, Ph.D.
Řešitel: 
Brada Jiří - MDT-Medical Data Transfer s.r.o
Spoluřešitelé: 

Plešinger Filip - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
FW06010766
Datum od: 
1. 1. 2023
Datum do: 
31. 12. 2027