Vývoj analytické platformy pro monitoring cirkulace mikroplastů v zemědělské produkci

112501

Vývoj analytické platformy pro monitoring cirkulace mikroplastů v zemědělské produkci

Projekt má za cíl vývoj unikátní detekční platformy pro analýzu mikro a nanoplastů v zemědělských komoditách. V prvním kroku bude probíhat vývoj mikrofludního čipu pro analýzu mikro a nano plastů v surovinách agrárního sektoru, včetně půdy. Ve druhé fázi budou vykrmovaným kuřatům zkrmovány mikro a nano plasty s následnou analýzou ukládání v těle zvířat a rozborem exkrementů. Třetí fáze bude zahrnovat aplikaci mikroplastů do půdy na které budou pěstovány hospodářsky významné plodiny s následným rozborem na mikroplasty. Finální krok bude zahrnovat monitoring mikro a nanoplastů v zemědělských komoditách na vybraných farmách ČR. Projekt přinese zcela přelomové možnosti hodnocení mikro a nanoplastů v zemědělství, které představuje hlavní vstupní bránu těchto látek do potravního řetězce.

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D.
Řešitel: 
Horký Pavel - Mendelova univerzita v Brně
Spoluřešitelé: 

Bernatová Silvie - Ústav přístrojové techniky AV ČR

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
SS06020224
Datum od: 
1. 4. 2023
Datum do: 
31. 12. 2025