Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechnologické aplikace

824301

Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechnologické aplikace

Projekt LasApp primárně rozvíjí stávající state-of-the-art laserové technologie, pro které hledá zcela nové směry uplatnění s potenciálem průlomových řešení v mezinárodním měřítku. Mezi strategické aplikační oblasti patří vesmírné aplikace, biotechnologie a chytrá pokročilá výroba. Výsledkem projektu budou excelentní vědecké výstupy včetně výstupů s aplikačním potenciálem. Projekt povede k internacionalizaci výzkumu laserových technologií, k rozvoji excelentních týmů a mezinárodní spolupráce.

Řešitel v ÚPT: 
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
Řešitel: 
Peterka Pavel - Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Kočí Jan - Technická univerzita v Liberci
Palková Zdena - Univerzita Karlova
Lédl Vít - Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Mrňa Libor - Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Smrž Martin - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
CZ.02.01.01/00/22_008/0004573
Datum od: 
1. 1. 2024
Datum do: 
31. 8. 2028