Breakthrough Laser Technologies for Smart Manufacturing, Space and Bio-Tech Applications

824301

Breakthrough Laser Technologies for Smart Manufacturing, Space and Bio-Tech Applications

Projekt LasApp primárně rozvíjí stávající state-of-the-art laserové technologie, pro které hledá zcela nové směry uplatnění s potenciálem průlomových řešení v mezinárodním měřítku. Mezi strategické aplikační oblasti patří vesmírné aplikace, biotechnologie a chytrá pokročilá výroba. Výsledkem projektu budou excelentní vědecké výstupy včetně výstupů s aplikačním potenciálem. Projekt povede k internacionalizaci výzkumu laserových technologií, k rozvoji excelentních týmů a mezinárodní spolupráce.

ISI investigator: 
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
Investigator: 
Peterka Pavel - Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
Co-investigators: 

Kočí Jan - Technická univerzita v Liberci
Palková Zdena - Univerzita Karlova
Lédl Vít - Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Mrňa Libor - Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Smrž Martin - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Agency: 
MŠMT
Identif. Code: 
CZ.02.01.01/00/22_008/0004573
Date from: 
1. 1. 2024
Date to: 
31. 8. 2028