Vývoj inovativně řízeného projektoru pro Safety a Průmysl 4.0

482501

Vývoj inovativně řízeného projektoru pro Safety a Průmysl 4.0

Cílem projektu je vyvinout projekční systém ALIS nové generace, který využije dynamických světelných piktogramů pro zvýšení bezpečnosti ve skladovém hospodářství a výrobních sektorech a pro optimalizaci logistických tras a výrobních procesů. Projektory generující piktogramy budou řízeny interakčním hardwarovým a softwarovým systémem. Velkou výhodou využití světelných bezpečností prvků v bezpečnosti a navigaci na pracovišti je jejich škálovatelnost, inovativní způsob řízení a interaktivní způsob komunikace, např. na základě aktuální poloze pracovníků a manipulačních prvků projektor promítne odpovídající piktogram. S využitím pokročilých návrhových technik a datové analýzy, bude možné optimalizovat rozmístění projektorů.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Mojmír Šerý, Ph.D.
Řešitel: 
Hrabal Josef - ALIS Tech s.r.o.
Spoluřešitelé: 

Šerý Mojmír - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.vi.

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
FW06010453
Datum od: 
1. 1. 2023
Datum do: 
31. 12. 2025