Integrovaný hmotnostní spektrometr s ionizačním detektorem elektronů pro ESEM a SEM

581203

Integrovaný hmotnostní spektrometr s ionizačním detektorem elektronů pro ESEM a SEM

Projekt řeší výzkum, vývoj a aplikace kompaktního výsuvného hmotnostního spektrometru s unikátním systémem diferenciálního čerpání a integrovaným ionizačním detektorem signálních elektronů pro integraci do environmentálních rastrovacích elektronových mikroskopů všech výrobců. Tato radikální inovace umožní současnou obrazovou i chemickou analýzu vzorků o velikosti od jednotek cm až po desítky nm v rámci dynamických in-situ experimentů, například mikro plastů ve vzorcích živé i neživé přírody.

Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc.
Řešitel: 
Macálka Aleš - NUM solution s.r.o.
Spoluřešitelé: 

Neděla Vilém - Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
CZ.01.01.01/01/22_002/0000618
Datum od: 
1. 3. 2023
Datum do: 
31. 12. 2026