Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování

144305

Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování

Cílem Czech-BioImaging je nadále rozvíjet harmonizovanou národní síť, která koordinuje rozvoj biomedicínského zobrazování, zvyšuje povědomí o progresivních zobrazovacích metodách mezi vědeckou, lékařskou a aplikační komunitou, nastavuje standardizovaný otevřený přístup k zobrazovacím přístrojům a vytváří vzdělávací programy a kurzy pro tuto oblast. V důsledku dochází k výrazné kvalitativní stimulaci badatelské činnosti v biomedicíně a usnadnění získávání technologicky vyspělých poznatků celým spektrem biomedicínských pracovišť v ČR - a to i vzhledem k synergnímu pozitivnímu účinku díky vzniku nových hodnotných spoluprací mezi domácími i zahraničními pracovišti.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, CSc.
Řešitel: 
Hozák Pavel - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Spoluřešitelé: 

Zicha Daniel - Vysoké učení technické v Brně
Mistrík Martin - Univerzita Palackého v Olomouci
Benda Aleš - Univerzita Karlova
Mikl Michal - Masarykova univerzita
Starčuk Zenon - Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Korfus Štěpán - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Malínská Kateřina - Ústav experimentální botaniky AV ČR
Hadraba Daniel - Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vancová Marie - Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
LM2023050
Datum od: 
1. 1. 2023
Datum do: 
31. 12. 2026