Narran s.r.o.- Aplikace 1 - Modulární hybridní svařovací hlava Laser-MIG

821202

Narran s.r.o.- Aplikace 1 - Modulární hybridní svařovací hlava Laser-MIG

Technologie Laser-MIG je současné působení laserového svazku a obloukové metody MIG do jedné svarové lázně. Projekt předpokládá, že realizací MoHyLaMIG dojde k synergii výhod a potlačení nevýhod tavného svařování a tím se otevřou i nové možnosti využití při svařování složitých tvarů, případně heterogenních svarech. Další výhodu navrhovaného řešení lze spatřit v konstrukční modularitě.

Řešitel v ÚPT: 
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
Řešitel: 
Dvořáček Pavel - Narran s.r.o.
Spoluřešitelé: 

Mrňa Libor - Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
CZ.01.01.01/01/22_002/0000500
Datum od: 
1. 8. 2023
Datum do: 
31. 7. 2026