Narran s.r.o. - Application 1 - Modular hybrid Laser-MIG welding head

821202

Narran s.r.o. - Application 1 - Modular hybrid Laser-MIG welding head

Technologie Laser-MIG je současné působení laserového svazku a obloukové metody MIG do jedné svarové lázně. Projekt předpokládá, že realizací MoHyLaMIG dojde k synergii výhod a potlačení nevýhod tavného svařování a tím se otevřou i nové možnosti využití při svařování složitých tvarů, případně heterogenních svarech. Další výhodu navrhovaného řešení lze spatřit v konstrukční modularitě.

ISI investigator: 
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
Investigator: 
Dvořáček Pavel - Narran s.r.o.
Co-investigators: 

Mrňa Libor - Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.

Agency: 
MPO
Identif. Code: 
CZ.01.01.01/01/22_002/0000500
Date from: 
1. 8. 2023
Date to: 
31. 7. 2026