Význam ultra-vysokofrekvenčního EKG v lokalizaci levokomorové převodní poruchy a predikci responderství na resynchronizační terapii

236003

Význam ultra-vysokofrekvenčního EKG v lokalizaci levokomorové převodní poruchy a predikci responderství na resynchronizační terapii

Hlavním cílem projektu je prokázat, že u pacientů se srdečním selháním a QRS komplexem nonRBBB morfologie trvajícím nad 130 ms dokáže UHF-ECG odlišit pacienty s trueLBBB od IVCD lépe než stávající přístupy založené na hodnocení morfologie a trvání QRS komplexu z 12-svodového EKG. Dalším cílem navrhované studie je prokázat, že pacienti trueLBBB budou lépe profitovat z CRT pomocí stimulace levého raménka Tawarova, než z CRT pomocí biventrikulární stimulace. Posledním cílem projektu je prokázat, ze echokardiografická a klinická odpověď bude u pacientů s nitrokomorovou poruchou vedení závislá na míře redukce komorové dyssynchronie po CRT.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Řešitel: 
Čurila Karol - Fakultní nemocnice Královské vinohrady Praha
Spoluřešitelé: 

Jurák Pavel - Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Wichterle Dan - Institut klinické a experimentální medicíny
Polášek Rostislav - Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Agentura: 
MZ
Reg. č.: 
NW24-02-00143
Datum od: 
1. 5. 2024
Datum do: 
31. 12. 2027