Nanofotonika využívající hybridní DNA origami struktury

983001

Nanofotonika využívající hybridní DNA origami struktury

Pokročilé nanofotonické systémy lze připravit samouspořádáním základních funkčních elementů (dielektrické a kovové mikro- a nanočástice, kvantové tečky, fluorescenční molekuly). Technologie DNA origami poskytuje flexibilní matrice pro řízenou „zdola nahoru“ přípravu hybridních fotonických struktur komplexních tvarů a přesné stechiometrie s požadovanou funkcí. Navrhovaný projekt cílí na syntézu asymetrických fotonických mikro- a nanostruktur, jejichž pohybový stav lze ovládat pomocí světla, a na charakterizaci vlastností a stability těchto struktur. Plánované experimentální aktivity jsou výrazně interdisciplinární; řešitelský tým spojuje odborníky na mikrofotoniku a mikrofluidiku z ÚPT AV ČR s experty z ÚFCH JH AV ČR z oblasti syntézy DNA origami a hybridních nanostruktur. Tým navrhne a připraví požadované fotonické struktury, charakterizuje jejich stabilitu v mikrofluidních čipech, a provede experimenty s optickými mikromanipulacemi a spektroskopií.

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Alexandr Jonáš, Ph.D.
Řešitel: 
Jonáš Alexandr - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Kočišek Jaroslav - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA24-11503S
Datum od: 
1. 1. 2024
Datum do: 
31. 12. 2026