Semiklasická nelineární elektro-optická levitace

443003

Semiklasická nelineární elektro-optická levitace

Elektro-optické ovládání nanoobjektů dosáhlo nové fundamentální limitace stávajících technologií. Současné experimenty s nelineárním pohybem nanoobjektů levitujících v optických pastech a jejich chlazení na základní stav přeneslo toto pole na hranici jevů klasické fyziky, které jsou popsatelné stochastickými trajektoriemi. Abychom překročili tuto neurčitou klasickokvantovou (KK) hranici, je potřeba rozvinout moderní elektro-optické techniky, experimentální vývoj i teoretický popis. Předkládaná průkopnická práce je primárně experimentální, ale bude navigována semiklasickými simulacemi, abychom porozuměli neznámému pohybu nanoobjektů za KK hranicí. Abychom dosáhli této fyzikální výzvy, návrh projektu spojuje experimentální tým z ÚPT AV ČR a teoretický tým z UP Olomouc. Tým navrhne, analyzuje a sestaví novou laboratorní sestavu a provede experimenty s rychlou časově proměnnou nelineární elektrooptickou levitací nanoobjektů. Chlazení pohybu nanoobjektů a jejich izolací od okolí umožní přiblížení KK hranici a prozkoumání této nové semiklasické nebo dokonce hluboce kvantové oblasti.

Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Zemánek Pavel - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Rakhubovskiy Andrey - Univerzita Palackého v Olomouci

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
23-06224S
Datum od: 
1. 1. 2023
Datum do: 
31. 12. 2025