Pokročilá kryo-optofluidní platforma pro korelativní světelnou a elektronovou mikroskopii (CLEM)

593004

Pokročilá kryo-optofluidní platforma pro korelativní světelnou a elektronovou mikroskopii (CLEM)

Projekt se věnuje vývoji nové mikrofluidní platformy a související metodiky, která umožní realizovat korelativní analýzu biologického vzorku v dynamickém prostředí mikrofluidního čipu pomocí světelné mikroskopie, Ramanovy spektroskopie a elektronové mikroskopie. Tento čip dovolí okamžitou kryogenní fixaci pomocí vysokotlakého mražení (HPF) potřebnou pro zachování biologických struktur v daném čase. Pomocí Ramanovy spektroskopie budou studovány chemické změny v biologickém vzorku, který bude vystaven různým externím vlivům (teplota, tlak, elektromagnetické záření, chemikálie atd.) v prostředí mikrofluidního čipu. Dále budou vybrané buňky či jiné sledované částice selektovány optickou pinzetou do sběrných částí mikročipu a fixovány pomocí HPF. Výzvou projektu je také vytvoření metodiky následné přípravy vzorku pro účely jeho morfologické analýzy pomocí kryogenní rastrovací elektronové mikroskopie a transmisní elektronové mikroskopie. Tato nová, zcela unikátní sestava, a související work-flow, bude ověřena na výzkumu mikroorganismů s biotechnologickým nebo klinickým významem.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.
Řešitel: 
Krzyžánek Vladislav - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
23-07962S
Datum od: 
1. 1. 2023
Datum do: 
31. 12. 2025