Výzkum a vývoj inovativních LiDAR technologií pro zvýšení bezpečnosti letecké dopravy

482505

Výzkum a vývoj inovativních LiDAR technologií pro zvýšení bezpečnosti letecké dopravy

Cílem projektu je vyvinout novou generaci inovativní aerometrické avioniky pro moderní typy letounů na bázi technologie LiDAR. Tato jednotka se bude používat při měření aerometrických údajů v rámci primárního systému letových dat (Air-Data Computer), a vzájemně kombinuje několik inovativních řešení z oblasti fotoniky, jemné opto-mechaniky, elektroniky a UV laserové technologie. Vývoj je cíleně směřován k vytvoření pokročilého produktu LiDAR Air-Data, jenž kombinuje HW i SW řešení a který celosvětově na současném trhu neexistuje. Vlastním předmětem projektu je vyvinout klíčové sub-systémy tohoto řešení: interferometrický senzor, optickou hlavu a evaluační algoritmus, a dosáhnout přesnosti měření vzdušné rychlosti v projekci (LOS) na úrovni 1.0 uzlu v reálných či realitě blízkých podmínkách.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Mojmír Šerý, Ph.D.
Řešitel: 
Drásal Zbyněk - Honeywell International s.r.o.
Spoluřešitelé: 

Matoušek Ondřej - Asphericon s.r.o.
Melich Radek - Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Šerý Mojmír - Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
FW10010248
Datum od: 
1. 1. 2024
Datum do: 
31. 5. 2026