Modernizace VVI Czech-BioImaging

384302

Modernizace VVI Czech-BioImaging

Cílem projektu je efektivní, koordinované a transparentní zajištění kvality a další rozvoj služeb poskytovaných infrastrukturou Czech-Bioimaging. Hlavními aspekty projektu jsou především: - udržitelnost a rozšíření portfolia poskytovaných zobrazovacích metod a nabízených služeb - zajištění dostupnosti zobrazovacích metod, a to jak z hlediska regionální dostupnosti, tak i z hlediska množství poskytovaných služeb - udržení instrumentace na současné úrovni technologického pokroku

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D.
Řešitel: 
Drábek Petr - Ústav molekulární genenetiky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Martinec Jan    Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Anděrová Miroslava - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Hrubanová Kamila - Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Benda Aleš - Univerzita Karlova
Hadraba Daniel - Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Bareš Martin - Masarykova Univerzita
Grubhoffer Libor - Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Janíček Ladislav - Vysoké učení technické v Brně
Mistrík Martin - Univerzita Palackého v Olomouci

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
CZ.02.01.01/00/23_015/0008205
Datum od: 
1. 1. 2024
Datum do: 
31. 12. 2026