Novinky oddělení

Elektronová Mikroskopie

Dne 2.5.2019 se konal v laboratořích elektronové mikroskopie ÚPT workshop v rámci projektu Strategie AV21 na téma Testování nových metod vysokorozlišovací EREM pro studium specificky značených rostlinných vzorků. pokračování
7.5.2019 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve čtvrtek 11. dubna 2019 v 10.30 v přednáškovém sále ÚPT AV ČR proběhne přednáška významného japonského vědce Dr. Tomohiro Aoyama ze společnosti JFE Steel Corporation, oddělení výzkumu a analýzy na téma "Phase visualization in multiphase steel by scanning electron microscopy at near zero eV". pokračování
8.4.2019 - Mikroskopie pro materiálové vědy
Posílení spolupráce ÚPT AV ČR se špičkovými zahraničními akademickými partnery v oblasti energiově filtrované rastrovací elektronové mikroskopie. pokračování
15.2.2019 - Mikroskopie a mikroanalýza
Toto téma prohlubuje znalosti o výtvarných materiálech a technice malby, což zkvalitní a zrychlí posouzení výtvarného díla z hlediska jeho původu, stáří a autorské pravosti. pokračování
15.2.2019 - Mikroskopie a mikroanalýza
Unikátní detektor elektronů z Brna pomohl odhalit nové živočišné druhy. pokračování
5.11.2018 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Workshop na téma "Correlative microscopy of beam sensitive samples" 1.11.2018, 8:00hod, přednáškový sál ÚPT pokračování
25.10.2018 - Mikroskopie pro biomedicínu
Praktický workshop s využitím moderních mrazových technik používaných ve fixaci. pokračování
25.10.2018 - Mikroskopie pro biomedicínu
Ve dnech 15 – 16. 8. 2018 se v Konferenčním centru AV ČR v Nových Hradech konal workshop na téma "Příprava citlivých vzorků pro pokročilé metody elektronové mikroskopie". pokračování
4.10.2018 - Mikroskopie pro biomedicínu
ve dnech 15. – 18. 8. 2018 navštíví ÚPT AV ČR, prof. R. Asefy z Rutgers University v USA, který představí svůj výzkum 15. 8. 2018, 10:00 v sále ÚPT AV ČR, v rámci veřejné přednášky na téma  "Rational Fabrication of Multifunctional Nanomaterials for Energy and Nanomedicine Applications and Elucidation of their Structure-Activity Relationships" pokračování
14.8.2018 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Mezinárodní setkání, které se konalo ve dnech 7. – 11. 8. 2018 na Ústavu fyzikální chemie Univerzity Innsbruck, umožnilo rozšířit výzkumnou spolupráci mezi touto univerzitou a Ústavem přístrojové techniky AV ČR. pokračování
30.7.2018 - Enviromentální elektronová mikroskopie

Stránky