Novinky oddělení

Elektronová Mikroskopie

Dne  10.11.2021 se uskutečnila přednáška Elišky Materna Mikmekové na téma „Co lze vidět elektronovým mikroskopem“ v prostorách Českého centra v New Yorku, USA. pokračování
6.12.2021 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Rozhovor s Kateřinou Mrázovou, spoluautorkou vítězných snímků Vědy fotogenické 2021 pokračování
6.12.2021 - Mikroskopie pro biomedicínu
Výstava plakátů s tématikou mikrosvěta z rostlinné, živočišné nebo vodní říše je možné shlédnout až do 31. prosince 2021 v prostorách Knihovny Jiřího Mahena, v Brně na Kobližné ulici. pokračování
2.12.2021 - Mikroskopie pro biomedicínu
Tři vítězné snímky v akademické foto soutěži Věda fotogenická jsou z laboratoře Mikroskopie pro biomedicínu, ÚPT AV ČR. Spoluautorky snímků jsou Kateřina Mrázová a Kamila Hrubanová. Gratulujeme k nádhernému umístění! pokračování
1.12.2021 - Mikroskopie pro biomedicínu
Výzkumný pobyt dr. Elišky Materna Mikmekové v rámci Fulbrightovy nadace se uskuteční na prestižní Rutgersově Univerzitě v USA, sídlící v New Jersey. pokračování
22.11.2021 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
dne 5. listopadu 2021 převzala premii Lumina quaeruntur Šárka Mikmeková z ÚPT AV ČR. GRATULUJEME! pokračování
9.11.2021 - Mikroskopie pro materiálové vědy
Ve dnech 20. – 22. 10. 2021 proběhl mezioborový workshop v rámci výzkumného programu Diagnostické metody a techniky, v rámci tématu Elektronová mikroskopie pro základní i aplikovaný výzkum v rostlinné biologii a chemii polymerů. pokračování
5.11.2021 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Setkání vědeckých pracovníků v rámci Bilateral workshop on Bacteriophages proběhlo ve dnech 18. 10.-20. 10. 2021 v ÚPT AV ČR v rámci Strategie AV21, VP06. pokračování
20.10.2021 - Mikroskopie pro biomedicínu
Ve dnech 31. 5.-2. 6. 2021 proběhl v ÚPT AV ČR praktický workshop, který organizovala věd. skupina Mikroskopie pro biomedicínu. pokračování
17.10.2021 - Mikroskopie pro biomedicínu
Ve dnech 7. – 14. 8. 2021 se konal na Universitě v Innsbrucku mezinárodní workshop na téma Mikrostrukturní a mikromorfologická analýza zmrzlých slaných roztoků pomocí diferenční skenovací kalorimetrie, rentgenové difraktometrie a ESEM. pokračování
19.8.2021 - Enviromentální elektronová mikroskopie

Stránky