Jeden den vědcem, aneb vidím, co oko nevidí

Spolupráci na projektu přislíbila brněnská MŠ Happy Preschool – Slatina, která se zapojí se svými dětmi do aktivity. Průvodcem elektronovou mikroskopií bude vědkyně Eliška Materna Mikmeková.

Aktivita je směřována na rozšíření povědomí oboru elektronové mikroskopie u široké veřejnosti ale hlavě vzbudit u dětí hravou formou zájem o obor. A ne jen to, vizí těchto aktivit je zábavnou formou u dětí téma rozšiřovat. Tyto aktivity budou zúročeny částečně v současnosti ale hlavně do budoucna u generace, která bude automaticky používat způsoby umělé inteligence.
Spolupráci na edukativním projektu přislíbila brněnská MŠ Happy Preschool – Slatina, která se zapojí se svými dětmi a následně i jejich rodiči, do samotné aktivity.

Průběh akce bude rozdělen do dvou etap.
První etapa proběhne 31.5.2023, kdy děti s doprovodem přijdou na krátkou exkurzi a prohlédnou si laboratoř Elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR a pod vědeckým dohledem dr. Elišky Materna Mikmekové si prohlédnou jeden z vybraných elektronových mikroskopů. E. Materna Mikmeková dětem vysvětlí princip, laicky ale názorně s pomocí edukačních pomůcek. Poté děti s pomocí odborníka z vědecké skupiny Mikroskopie a spektroskopie povrchů odpozorují vybrané atraktivní vzorky (různé části hmyzu, rostlin, vlasy atd.) v elektronovém mikroskopu ve vysokém rozlišení.
Následně budou obrázky vytištěny a vystaveny ve vybrané MŠ.
Toto je již součástí druhé etapy projektu.
Výstava bude probíhat v prostorách mateřské školy, dne 8.6.2023 a budou na ní srdečně zváni všichni zájemci z řad dětí, rodičů a přátel školky.
Smyslem akce je seznámit již malé děti s oborem elektronové mikroskopie a dostat obor do podvědomí jak dětí, tak učitelů a rodičů žáků.

Foto:

Eliška Materna Mikmeková
Vědkyně Eliška Materna Mikmeková

návštěvnice exkurze Laboratoří elektronové mikroskopie
Malá návštěvnice exkurze Laboratoří elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR, v rámci DOD