Jeden den vědcem, aneb vidím, co oko nevidí

Dne 15. června proběhla exkurze pro děti z brněnské Happy preschool v laboratořích oddělení Elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR. Akce byla finančně podpořena Československou mikroskopickou společností. Průvodcem elektronovou mikroskopií byla vědkyně Eliška Materna Mikmeková.

Jeden den vědcem

Účastníci se nejdříve seznámili s principy elektronové mikroskopie, a poté zábavnou formou naši kolegové ukázali dětem i jejich rodičům, jak se zobrazují vzorky v elektronovém mikroskopu. Pro názorné ukázky byly vybrány atraktivní vzorky jako např. oko mouchy, čmelák - noha, pavouk - oči a kusadla a další zajímavé vzorky, které děti znají z přírody nebo běžného života.
V další části exkurze si děti prohlédly laboratoře, včetně místnosti, kde se vzorky připravují a kdo chtěl, mohl se vyfotit u UHV mikroskopu, familiárně nazývaný „Mamut“. A proč má tuto přezdívku? To byla nejčastější otázka nejen dětských návštěvníků. Navíc proběhla exkurze u 3D tiskárny, kde si děti prohlédly, jak tiskárna pracuje.

O týden poději, dne 22. června proběhla vernisáž získaných snímků v rámci workshopu z elektronového mikroskopu v prostorách školky ve Slatině. Akce se zúčastnilo kolem 40 účastníků, převážně z řad rodičů. Návštěvníci se seznámili s historií ale i současným vývojem oboru elektronové mikroskopie v Brně. Na obrázcích si prohlédli, jak velkého zvětšení lze dosáhnout a jaké drobné detaily lze pozorovat pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu. K výstavě obrázků, které lze po dva měsíce shlédnout v prostorách školky, nechyběl ani odborný výklad dr. Elišky Materna Mikmekové, která je vedoucí vědecké skupiny Mikroskopie a spektroskopie povrchů, ÚPT AV ČR.
„Cílem akce bylo seznámit širokou veřejnost s oborem elektronové mikroskopie na vzorcích, které nás běžně obklopují a které nám jsou tak velmi blízké. Zaujmout nejen rodiče ale i dětské posluchače a ukázat tak perspektivu tohoto oboru.“ Představila záměr aktivity podporované Československou mikroskopickou společností (ČSMS) Eliška Materna Mikmeková.

Jeden den vědcem