Novinky oddělení

Elektronová Mikroskopie

úspěch dr. E. Materna Mikmekové byl představen v reportáži v rámci odpoledních zpráv (17:37) Televize Seznam. pokračování
14.9.2020 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Téma v reportáži ČT24 dne 23.8.20220 představila Eliška Materna Mikmeková, která svou analýzou potvrdila neobvyklé chování velmi malých krystalů oxidu titaničitého. pokračování
25.8.2020 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Netypické chování nanočástic, které američtí vědci popisují jako dlouho trvající „blikání“,  poprvé analyzovala Eliška Materna Mikmeková z ÚPT AV ČR, která s americkým týmem spolupracuje. pokračování
24.8.2020 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
v rozhovoru s redaktorkou Helenou Poláčkovou představili dr. V. Neděla a bratislavský kolega dr. M. Bučko novou zobrazovací metodu, která umožňuje sledovat v el. mikroskopu živé buňky. Toto téma bylo dále odvysíláno dne 2.8.2020, 19:40 na ČRo Leonardo. pokračování
3.8.2020 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve dnech 27. – 31. 7. 2020 se skupina Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR zúčastnila mezinárodního workshopu na Universitě v Innsbrucku. pokračování
27.7.2020 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Dne 28.6.2020 byl odvysílán na ČRo Leonardo rozhovor dr. Viléma Neděly a dr. Marka Bučka k tématu vydané Tiskové zprávy pokračování
7.7.2020 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Dne 25. 6. 2020 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR uskutečnil Workshop v rámci výzkumného programu Diagnostické metody a techniky. pokračování
29.6.2020 - Mikroskopie a mikroanalýza
ČRo Plus, rozhovor dr. Viléma Neděly z ÚPT AV ČR a dr. Marka Bučka (Slovenská akademie věd) představují téma pokračování
26.6.2020 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve dnech 22. – 26. 6. 2020 se v ÚPT AV ČR konal mezinárodní workshop Studium polyelektrolytových kapsul pomocí environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu. pokračování
18.6.2020 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve dnech 1. – 3. 6. 2020 se v ÚPT AV ČR uskutečnil workshop skupiny Environmentální elektronové mikroskopie Studium buněčných membrán rostlin ve vysokém rozlišení. pokračování
1.6.2020 - Enviromentální elektronová mikroskopie

Stránky