Výstava „mikrosvět obrazEM“

Zveme všechny příznivce mikro světa na výstavu  „mikrosvět obrazEM“. Výstavu třiceti plakátů s tématikou mikrosvěta z rostlinné, živočišné nebo vodní říše mohou návštěvníci Knihovny Jiřího Mahena shlédnout od 3. do 31. prosince 2021, v Brně na Kobližné ulici č. 4.

Úvodní plakát k výstavě  zde

Jak efektivně bojovat proti suchu, co pomůže lépe odhalit mechanizmy působení alergenů, jakým způsobem přenášejí klíšťata nebezpečná onemocnění, či kteří vzácní parazité ohrožují vodní faunu? Hledání odpovědí na tyto otázky patří mezi aktuální a důležitá témata, kterými se výzkumné ústavy Akademie věd ČR intenzivně zabývají. Výstava fotografií, které poodhalují tajemný svět Brněnské přehrady, nenápadné pomocníky přispívající k zadržování vody v krajině či zástupce parazitů a roztočů ovlivňující život člověka, nabídne pohled na svět běžně neviditelný, zvětšený pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM).

Výstava vědeckých fotografií „mikrosvět obrazEM“ je realizována skupinou Mikroskopie pro biomedicínu, pod vedením dr. Vladislava Krzyžánka z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.  a Biologickým centrem AV ČR, v. v. i., za finančního přispění projektu Strategie AV21, program Diagnostické metody a techniky.

Všichni příznivci elektronové mikroskopie a témat z mikrosvěta jsou srdečně zváni!


Výstavu je možné shlédnout do 31. prosince 2021, v prostorách Knihovny Jiřího Mahena, 1. patro, Kobližná 4, Brno.

Foto: © BioEM   

 

zlatobyl

zlatobyl (Solidago)

 

pavouk

pavouk (detail oka)

 

růže

růže (Rosa)

 

 

 

AV21