Fulbrightovy stipendijní programy využije vědkyně z ÚPT

„Co lze vidět elektronovým mikroskopem“ téma představila Eliška Materna Mikmeková v rámci svého stipendijního pobytu v USA.
Přednáška se uskutečnila v Českém centru v New Yorku, dne  10.11.2021 v 01:00 hod.
Shlédnout přednášku je možné zde

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. V programu zaměřeném pro vědce a přednášející v roce 2021 uspěla se svým výzkumným projektem zaměřeným na studium „zázračných“ nanočástic pomocí nejpokročilejších technik elektronové mikroskopie dr. Eliška Materna Mikmeková, vedoucí skupiny Mikroskopie a spektroskopie povrchů, Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR.

Výzkumný pobyt dr. E. Materna Mikmekové se uskuteční od září a potrvá do prosince 2021 na věhlasné Rutgersově Univerzitě v týmu prof. Teddyho Asefy, jedné z nejstarších a nejuznávanějších univerzit v USA, sídlící v New Jersey.

Cílem projektu je odhalit vliv struktury nanočástic na jejich schopnost přeměňovat skleníkové plyny na syntetická paliva, což není vzhledem k jejím rozměrům a citlivosti na elektronový svazek jednoduché. Věříme, že získaná data objasnění chování nanočástic a pomohou s jejich dalším vývojem, který urychlí jejich uplatnění v oblasti ochrany životního prostředí. Téma je to velice aktuální vzhledem k cílům Pařížské dohody, kde státy přislíbili snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o nejméně 40 % ve srovnání s rokem 1990, nyní se dokonce závazně hovoří o více než 50 %“ představuje svůj  výzkumný projekt dr. E. Materna Mikmeková.

Že se jedná skutečně o významný úspěch, podtrhuje skutečnost o náročném výběru kandidátů. Fulbrightova nadace v dílčích programech podpoří pouze jednotlivce, kteří projdou náročným ústním výběrovým řízením, která posuzuje jak kvalitu podaného projektu, tak i uchazeče. Správní rada poté stanovuje konečnou nominaci stipendistů v České republice. Finální souhlas s udělením všech grantů však vyslovuje dvanáctičlenná instituce Fulbright Foreign Scholarship Board jmenovaná prezidentem USA.  

Gratulujeme dr. Elišce Materna Mikmekové a přejeme v rámci výzkumného pobytu v USA hodně tvůrčích úspěchů!

 

TiO2

 

Eliška