Novinky oddělení

Elektronová Mikroskopie

U příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě byla dne 12.2.2024 hostem brněnského Dobrého rána v ČT Šárka Mikmeková jako představitelka a zároveň zástupkyně mladé vědkyně za vědu. pokračování
15.2.2024 - Mikroskopie pro materiálové vědy
Jak se mění v čase složení a vlastnosti oceli. Téma představuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Šárka Mikmeková, vedoucí vědecké skupiny Mikroskopie pro materiálové vědy, ÚPT AV ČR. pokračování
19.1.2024 - Mikroskopie pro materiálové vědy
Dne 15.1.2024 proběhl v laboratořích Elektronové mikroskopie workshop pro studenty a studentky třetího ročníku Gymnázia Brno Řečkovice, kteří k nám přišli v rámci biologického semináře. Workshop byl připraven na podnět vedoucího biologického semináře pro ty, kdo zvažují dále studovat přírodovědné nebo příbuzné obory. pokračování
18.1.2024 - Mikroskopie a mikroanalýza
Tři ocenění v prestižní soutěži získal Ondřej Ambrož z vědecké skupiny Mikroskopie pro materiálové vědy, ÚPT AV ČR. Srdečně Gratulujeme! pokračování
29.11.2023 - Mikroskopie pro materiálové vědy
Workshop se uskutečnil ve dnech 23. – 24. 11. 2023 v rámci aktivity „Nové korelativní techniky pro analýzu a zobrazování biologických a syntetických polymerních materiálů“, jehož řešitelem je doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D. pokračování
29.11.2023 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Tým Centrální laboratoře Elektronové mikroskopie a Ramanovy spektroskopie na Ústavu přístrojové techniky AV ČR si vás dovoluje pozvat na třídenní praktický kurz "Elektronová mikroskopie a Ramanova spektroskopie pro analýzu v oblasti věd o živé přírodě". pokračování
16.11.2023 - Mikroskopie pro biomedicínu
Workshop se uskutečnil dne 2.11.2023 v laboratoři vědecké skupiny Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR a byl určen pro studenty teoretické fyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. pokračování
10.11.2023 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Srdečně Vás zveme na inovativní workshop, který se uskuteční dne 31.10.2023 v prostorách ÚPT AV ČR. Toto odborné setkání spojí význačné zahraniční a domácí experty, kteří se specializují na nejnovější vývoj v oblasti elektronové mikroskopie a technologií souvisejících se 4D-STEM. pokračování
23.10.2023 - Mikroskopie pro biomedicínu
Ondřej Ambrož převzal Cenu Buhler Best Paper Award, která se uděluje třem nejlepším článkům ze všech příspěvků za rok 2022 v časopise Praktische Metallographie. Gratulujeme! pokračování
21.9.2023 - Mikroskopie pro materiálové vědy
venkovní výstava z prostředí brněnské ZOO, která byla zrealizovaná ve spolupráci s vědeckou skupinou Mikroskopie a mikroanalýzy, ÚPT AV ČR můžete zhlédnout na Moravském nám. do konce srpna. pokračování
14.8.2023 - Mikroskopie a mikroanalýza

Stránky