Oblasti výzkumu

Elektronová Mikroskopie

Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Spektromikroskopie Augerovými elektrony
Prvková mikroanalýza povrchů
Zobrazení precipitátů v kovových materiálech
Diagnostika tenkých vrstev
Měření hustoty dopantu v polovodiči
Zjišťování krystalové orientace
Zobrazení vnitřního pnutí v materiálu
Zobrazení krystalické struktury
Nenabíjející elektronová mikroskopie
Rastrovací prozařovací elektronová mikroskopie (STEM) s velmi pomalými elektrony
Vývoj ultravysokovakuového mikroskopu typu SLEEM
Adaptace standardního REM na SLEEM (rastrovací nízkoenergiový elektronový mikroskop)
Mikroskopie pro biomedicínu
Optimalizace detektorů
Katodoluminiscence
Simulace Monte Carlo
Kvantitativní zobrazování
Studium biomedicínských vzorků
Mikroskopie a mikroanalýza
Zobrazování v SEM
Elektronová optika
Elektronově optické výpočty