Spektromikroskopie Augerovými elektrony

Vybavení pro spektroskopii Augerových elektronů zahrnuje zobrazovací režim, který dovoluje snímat jako obrazový signál pouze elektrony z nastaveného úzkého intervalu energií, obvykle zahrnujícího některý spektrální pík. Současně je možné mapovat rozložení více prvků ze spektra, a prostřednictvím záznamu referenčních signálů pozadí také korigovat rušivé kontrasty, např. kontrast krystalické struktury.

Výzkumná skupina: 
Mikroskopie a spektroskopie povrchů