Adaptace standardního REM na SLEEM (rastrovací nízkoenergiový elektronový mikroskop)

Byl vyvinut poměrně jednoduchý způsob adaptace standardního rastrovacího elektronového mikroskopu na režim velmi pomalých elektronů. Při energii dopadu elektronů na vzorek v jednotkách eV je dosahováno rozlišení obrazu i pod 10 nm.

Výzkumná skupina: 
Mikroskopie a spektroskopie povrchů