Zobrazení krystalické struktury

Elektrostatická čočka s brzdným polem, jejíž součástí je i samotný preparát na vysokém potenciálu, umožňuje zachytit elektrony odražené od vzorku s libovolnou energií, a to i elektrony odražené daleko od optické osy, které v jiných přístrojích detekovány nejsou. Tyto elektrony nesou silně zdůrazněnou informaci o krystalické struktuře vzorku a jejích detailech. Nejvyššího kontrastu je dosahováno na površích zbavených oxidových a kontaminačních vrstev.

Výzkumná skupina: 
Mikroskopie a spektroskopie povrchů