Nenabíjející elektronová mikroskopie

Byla vyvinuta automatická procedura pro nalezení optimální energie primárního svazku elektronů, při níž nedochází k akumulaci náboje ve vzorku a je možné zobrazit nevodivé vzorky v původním stavu bez pokrytí vodivými vrstvami i bez přítomnosti zředěného plynu, který kompenzuje vznikající náboj, ale snižuje rozlišení a komplikuje detekci signálu.

Výzkumná skupina: 
Mikroskopie a spektroskopie povrchů