Optimalizace detektorů

Počítačem optimalizovaný návrh materiálů a geometrie scintilačního systému pro detekci elektronů slouží nejen k získání podkladů pro konstrukci velmi účinných detekčních systémů, ale i k zavedení teoretických základů v této oblasti bádání. Výzkum fluktuačních procesů v prvcích pro detekci elektronů je zaměřen na jevy spojené s kolekcí elektronů, s luminiscencí a s transportem fotonů. Výsledky tohoto studia jsou uplatňovány ke stanovení detekční kvantové účinnosti (DQE) scintilačních detektorů elektronů.

Výzkumná skupina: 
Mikroskopie pro biomedicnínu