Zjišťování krystalové orientace

Jestliže při energii elektronů ve stovkách eV vzniká krystalografický kontrast díky kanálování dopadajících elektronů mezi sloupci atomů v krystalové mřížce, jinou možností je využít odrazu extrémně pomalých elektronů na elektronické struktuře materiálu, ovládané zákony kvantové fyziky pevných látek. Tento přístup dokonce nabízí principiální možnost přímo zjistit krystalovou orientaci zrna na základě změn jeho jasu při měnící se energii dopadu elektronů, jak bylo ověřeno srovnáním s konvenční metodou difrakce rychlých odražených elektronů. Požadavky na čistotu povrchu vzorku a nepoškozenost jeho krystalické struktury jsou v tomto případě vysoké.

Výzkumná skupina: 
Mikroskopie a spektroskopie povrchů