Rastrovací prozařovací elektronová mikroskopie (STEM) s velmi pomalými elektrony

Byla ověřena metoda prozařování velmi tenkých vrstev látky pomocí elektronů o energii stovek až desítek eV. Vzorek o tloušťce 10 nm a méně je vkládán do plochého držáku přiváděného na vysoký záporný potenciál, který brzdí primární svazek elektronů rastrovacího mikroskopu na libovolně nízkou energii a naopak urychluje odražené i prošlé elektrony na detektory umístěné nad a pod vzorkem. Elektrony o energii stovek eV a nižší interagují s materiálem vzorku podstatně intenzivněji než běžně používané rychlé elektrony a poskytují tak velmi vysoký obrazový kontrast při rozlišení obrazu jen málo odlišném od jeho nominální hodnoty. Tenké tkáňové řezy je možné zobrazovat bez jakéhokoliv napouštění solemi velmi těžkých kovů.

Výzkumná skupina: 
Mikroskopie a spektroskopie povrchů