Simulace Monte Carlo

Modelování interakce elektronů a souvisejících optických jevů v pevných látkách je založeno na metodách Monte Carlo a je zaměřeno na získání obtížně měřitelných informací o rozložení procesů v objemu elektronem vyšetřovaných materiálů.

Výzkumná skupina: 
Mikroskopie pro biomedicínu