Zobrazení precipitátů v kovových materiálech

Po vniknutí do materiálu se elektrony rozptylují do interakčního objemu, jehož rozměry se zmenšují s klesající energií elektronů a zmenšuje se tedy oblast, z níž pochází informace přinášená emitovanými elektrony. To se zejména projevuje při zobrazování velmi malých objektů nacházejících se v úrovni rovného povrchu nebo vnořených těsně pod něj. Příkladem jsou vhodně preparované precipitáty v kovových slitinách, které jsou rychlými elektrony v nejlepším případě zobrazovány silně rozostřené. Pomalé elektrony ukazují nejen skutečný tvar, ale mnohdy i vnitřní strukturu precipitátů.

Výzkumná skupina: 
Mikroskopie a spektroskopie povrchů