Novinky oddělení

Elektronová Mikroskopie

V rámci tématu T20-01: Korelativní in-vivo zobrazování rostlinných a bio-polymerních vzorků výzkumného programu Diagnostické metody se dne 20. 5. 2020 v ÚPT AV ČR uskutečnil workshop s názvem Termodynamika – pokročilé simulace v environmentální rastrovací elektronové mikroskopii. pokračování
28.5.2020 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Dne 21. 5. 2020 se v Centru Telč, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR uskutečnil workshop s názvem Pokročilá environmentální rastrovací elektronová mikroskopie pro studium amorfního uhličitanu vápenatého. Workshop proběhl v rámci výzkumného programu „Město jako laboratoř změny – bezpečné stavby“. pokračování
27.5.2020 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Reportáž ze dne 8. 4.2020, ČT1, Události v regionech (Brno). pokračování
9.4.2020 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Reportáž ze dne 6. 4.2020, ČT24, Studio 6. Dr. Ilona Müllerová, ředitelka ÚPT představuje metodu, která bude použita při analýze. pokračování
8.4.2020 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Dne 26.2.2020 se v Brně na Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. konal workshop, který byl věnován rozvoji již navázané spolupráce mezi Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. a společností Synpo a.s. pokračování
8.3.2020 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Dne 20. prosince 2019 se uskutečnila přednáška prof. Tewodrose Asefy z Rutgers Universuty, USA. pokračování
23.12.2019 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Ve dnech 19. – 21. 11. 2019 se uskutečnil v Ústavu přístrojové techniky AV ČR praktický workshop s názvem „Pokročilé techniky Cryo-SEM v biotechnologiích“. Setkání pořádala skupina Mikroskopie pro biomedicínu z oddělení Laboratoře elektronové mikroskopie. pokračování
2.12.2019 - Mikroskopie pro biomedicínu
Dne 29. 10. 2019 se v laboratořích elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR  konal workshop, který byl zaměřen na testování nové elektroniky ionizačního detektoru. pokračování
26.11.2019 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve dnech 14. 11. – 15. 11. 2019 se konal workshop na téma „Pokročilé zobrazovací metody pro interdisciplinární výzkum v biologii a chemii“, který byl uspořádán za finančního přispění projektu Strategie AV21, program „Diagnostické metody a techniky“. pokračování
20.11.2019 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve dnech 19. – 21. listopadu 2019 se v oddělení Elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR uskutečnil mezinárodní seminář s názvem „Electron beam shaping in scanning electron microscopy“. pokračování
19.11.2019 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů

Stránky