Workshop "Pokročilá environmentální rastrovací elektronová mikroskopie pro studium amorfního uhličitanu vápenatého"

Dne 21. 5. 2020 se v Centru Telč, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR uskutečnil workshop s názvem Pokročilá environmentální rastrovací elektronová mikroskopie pro studium amorfního uhličitanu vápenatého.
Při setkání vědecké skupiny Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR (dr. Neděla a dr. Soukupová) s vědci z Centra Telč (dr. Viani a dr. Ševčík) byla naplánovaná vědecká spolupráce v oblasti studia mikrostruktury procesu tvorby metastabilního amorfního uhličitanu vápenatého pomocí speciálně upraveného environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu (EREM) QUANTA 650 FEG. Byla podrobně probrána příprava vzorků pro studium v EREM  a zároveň byly naplánovány první experimenty.  
Workshop se konal za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program „Město jako laboratoř změny – bezpečné stavby“, jehož koordinátorkou je PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D.
Více info o programu: http://www.avcr.cz/cs/strategie/vyzkumne-programy/prehled-programu/23-mesto-jako-laborator-zmeny-bezpecne-stavby/

Vedoucím tématu č. 8. Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech je Ing. Vilém Neděla, Ph.D., z Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

AV21

 

AV21